mag. Domen Rupnik

učitelj

Simona Kolbl

učiteljica

Jovita Kancler

učiteljica

Ljudmila P. Bruderman

učiteljica

Benjamin Vergles

učitelj

Iris Vinko

svetovalna služba, učiteljica

Lara Jug

svetovalna služba

Darko Romih

pomočnik ravnateljice

Vida Motaln

pomočnica ravnateljice

Irena S. Žnidarič

ravnateljica