Srednja elektro-računalniška šola Maribor je usmerjena v razvijanje ustvarjalnosti in individualnih sposobnosti dijakov. Takšna usmeritev pa zahteva boljše materialne pogoje, kot jih zagotavlja država.

Dodatna finančna sredstva zbiramo tudi s prostovoljnimi prispevki staršev.

Sredstva zbiramo v Šolskem skladu (ŠS). Z njimi upravlja Upravni odbor Šolskega sklada (UO). Ta ima predsednika in šest članov. V UO so:

  • štirje predstavniki staršev
  • predstavnik dijakov
  • dva predstavnika zavoda

Samo s skupnimi močmi lahko storimo več za vaše in naše otroke.

Zapisniki:

 

Pravila šolskega sklada SERŠ-a