OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE

Začetek poukasreda, 1. september 2021

NEZAKLJUČNI ODDELKI

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobjapetek, 14. 1. 2022
Konferencapetek, 14. 1. 2022, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehuponedeljek, 17. 1. 2022
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobjačetrtek, 23. 6. 2022
Konferencačetrtek, 23. 6. 2022, ob 14.00
Zaključek pouka in delitev spričeval/obvestil o uspehupetek, 24. 6. 2022 zaključek pouka, proslava pred dnevom državnosti, razdelitev spričeval

ZAKLJUČNI ODDELKI 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja za vsepetek, 14. 1. 2022
Konferencapetek, 14. 1. 2022, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehuponedeljek, 17. 1. 2022
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike ter razdelitev spričevalpetek, 20. 5. 2022
Konferencapetek, 20. 5. 2022, ob 13.30
Delitev spričeval/obvestil o uspehuponedeljek, 23. 5. 2022, od 12.00 do 14.00

Ocene morajo biti zaključene 24 ur pred konferenco, pisna ocenjevanja pa 10 dni pouka pred konferenco (razen ponavljanj). 

KONFERENCE PO ZAKLJUČKU POUKA

Zaključna konferenca po spoml. izp. rokutorek 5. 7. 2022, ob 12.00
Konferenca pred jesenskim izpitnim rokomtorek, 16. 8. 2022, ob 8.00
Uvodna konferencatorek, 30. 8. 2022, ob 12.00

 TEMATSKE KONFERENCE

eAsistent za razrednikeponedeljek, 30. 8. 2021, ob 8.00 in 11.00
LDN SERŠ-asreda, 22. 9. 2021, ob 7.00
Dijaki s posebnimi potrebamiponedeljek, 4. 10. 2021, ob 13.45
Kakovost dela v šoliponedeljek, 15. 11. 2021, 13.45
Aktualne pedagoške temeponedeljek, januar 2022
eAsistent za razrednikeavgust 2022

POČITNICE

Jesenske

5 dni

od ponedeljka 25. oktobra do petka 29. oktobra 2021

(prazniki: Dan reformacije – 31. 10., Dan spomina na mrtve – 1. 11.)

– skupaj 10 prostih dni

Novoletne

5 dni

od ponedeljka, 27. 12. 2021 do petka,31. 12. 2021

(prazniki: Božič – 25. 12. 2021, Dan samostojnosti in enotnost – 26. 12. 2021 in Novo leto – 1. in 2. 1. 2022) – skupaj 9 prostih dni

Zimske

5 dni

od ponedeljka, 28. 2., do petka, 4. 3. 2022 – skupaj 9 prostih dni

11. 2. in 12. 2. – Informativni dan

Prvomajske

4 dni (26., 28., 29. in 30. 4)

od četrtka, 28. 4. do petka 29. 4. 2022

(ponedeljek 25. in torek, 26. 4. sta delovna dneva, prazniki: Dan upora proti okupatorju – sreda, 27. 4. 2022, Praznik dela – 1. 5. in 2. 5. 2022) – skupaj 6 prostih dni

Poletneod ponedeljka, 27. 6. do srede, 31. 8. 2022

POUKA PROSTI DNEVI

nedelja, 31. 10. 2021: Dan reformacije;

ponedeljek, 1. 11. 2021: Dan spomina na mrtve;

sobota, 25. 12. 2021: Božič;

nedelja, 26. 12. 2021: Dan samostojnosti in enotnosti

sobota in nedelja, 1. in 2. 1. 2022: Novo leto;

ponedeljek in torek, 7. in 8. 2. 2022 : Prešernov dan;

ponedeljek, 18. 4. 2022: Velikonočni ponedeljek;

sreda, 27. 4. 2022: Dan upora proti okupatorju;

nedelja in ponedeljek 1. in 2. 5. 2022: Praznik dela;

sobota, 25. 6. 2022: Dan državnosti;

ponedeljek, 15. 8.2022: Marijino vnebovzetje

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki za starše prvih letnikov: od 6. do 10. 9. 2021 ob 16.00 in 18.00 po razporedu, posamezno po oddelkih, v konferenčni dvorani.

Za višje letnike in PTI-program v torek, 14. 9. 2020 sestanki na daljavo.

Govorilne ure vseh učiteljev so v urniku GUS in GUG. Večina se jih opravi na daljavo, po potrebi in dogovoru v šolskih prostorih.

IZPITI

 PRIPRAVE

Organizirana priprava na vse vrste izpitov in realizacija manjkajočih obveznosti (PP, LAV, OIV, ID…)od 24. do 27. 5. 2022 za zaključne letnike

ter od 27. do 28. 6. 2022 za nezaključne oddelke

Organizirana priprava na zaključne preizkuse znanja (SM, PM, ZI)od ponedeljka, 24. 5. do petka, 27. 5. 2022

DATUMI IZPITNIH ROKOV

od ponedeljka, 15. 11. do petka, 19. 11. 2021Vse vrste izpitov
od torka, 1. 2. do torka,  1. 3. 2022Zimski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 4. 4. do petka, 8. 4. 2022Vse vrste izpitov
od torka, 24. 5. do petka, 27. 5. 2022Izpitni rok za izboljšanje ocen za zaključni letnik
od četrtka, 26. 5. do srede, 1. 6. 2022Vse vrste izpitov zaključnih letnikov poklicnih programov
od torka, 28. 6. do ponedeljka, 4. 7. 2022Spomladanski izpitni rok
od torka, 16. 8. do ponedeljka, 22. 8. 2022Jesenski izpitni rok
ponedeljek, 29. 8. 2022Naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli udeležiti avgustovskega roka zaradi objektivnih razlogov, npr. bolezni

PRIJAVA NA IZPITE

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka.

IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH za vse vrste izpitov

– od ponedeljka, 11. 10. 2021, do srede, 20. 10. 2021;

– od ponedeljka, 6. 12. 2021, do srede, 15. 12. 2021;

– od ponedeljka, 31. 1. 2022, do srede, 9. 2. 2022;

– od ponedeljka, 11. 4. 2022, do srede, 20. 4. 2022;

– od ponedeljka, 6. 6. 2022, do srede, 15. 6. 2022;

– od torka, 16. 8. 2022, do četrtka, 25. 8. 2022;

– od ponedeljka, 5. 9. 2022, do petka, 9. 9. 2022.

Kandidati se prijavijo k izpitu najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnem, ko poteka izpit iz ustreznega predmeta. Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2021/22

ZIMSKI ROK
3. januarprijava k zaključnemu izpitu
2. februarizdelek oziroma storitev in zagovor
3. februarslovenščina – pisni del
4. februarslovenščina – ustni del
11. februardelitev spričeval
SPOMLADANSKI ROK
6. majprijava k zaključnemu izpitu
6. junijslovenščina – pisni del
7. do 10. junijizdelek oziroma storitev in zagovor
7. do 10. junijslovenščina – ustni del
17 . junijdelitev spričeval
JESENSKI ROK
22. julijprijava k zaključnemu izpitu
23. avgustslovenščina – pisni del
24. avgustslovenščina – ustni del
25. avgustizdelek oziroma storitev in zagovor
1. septemberdelitev spričeval

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE

Spomladanski rok splošne mature 2022

15. november 2021Rok za oddajo predprijave in vloge za uveljavljanje pravic KPP
29. marec 2022Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
14. april 2022Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
28. april 2022Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
4.maj 2022Slovenščina (esej)
16. maj 2022Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
18. maj 2022Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
24. maj 2022Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
28. maj 2022Angleščina
30. maj 2022Slovenščina (izpitna pola 2)
1. junij 2022Fizika
3. junij 2022Elektrotehnika. Računalništvo
4. junij 2022Matematika
7. junij 2022Nemščina
8.  junij 2022Zgodovina
13. junij 2022Začetek obdobja ustnih izpitov
13. junij 2022Informatika, III. gimnazija
11. julij 2022Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
12. julij 2022Zadnji rok za prijavo k mature na jesenski izpitni rok
11. julij 2022E – vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Jesenski rok splošne mature 2022

12. julij 2022Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14. avgust 2022Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20. avgust 2022Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
24. avgust 2022Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1, esej, izpitna pola
25. avgust 2022Matematika
26. avgust 2022Tuji jeziki in izbirni predmeti
27, avgust 2022Tuji jeziki in izbirni predmeti
29. avgust 2022Tuji jeziki in izbirni predmeti
30. avgust 2022Tuji jeziki in izbirni predmeti
2. september 2022Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.
od 24. 8 do vključno

3. 9. 2022

Ustni izpiti mature
16. september 2022Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na jesenskem izpitnem roku
16. 9. 2022E – vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

 KOLEDAR POKLICNE MATURE

Zimski rok poklicne mature

  1. november 2021, rok za oddajo predprijav k POM
1. februar 2022Začetek PM v zimskem izpitnem roku
3. december 2021Zadnji rok za prijavo k PM
22. januar 2022Naknadna prijava iz upravičenih razlogov
28. januar 2022Zadnji rok za pisno odjavo od PM
1. februarSlovenščina – pisni izpit
2. februarMatematika, angleščina, nemščina – pisni izpit
3. februar2. predmet PM – pisni izpit
4. do 12. februarUstni izpiti in 4. predmet PM
3. marec 2022Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

 

Spomladanski izpitni rok poklicne mature

28. maj 2022Začetek spomladanskega izpitnega roka PM
29. marec 2022Zadnji rok za prijavo k PM
18. maj  2022Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
24. maj  2022Zadnji rok za pisno odjavo od PM
28. maj  2022Angleščina – pisni izpit
30. maj 2022Slovenščina – pisni izpit
4. junij  2022Matematika – pisni izpit
7. junij 2022Nemščina – pisni izpit
9. junij  20222. predmet PM – pisni izpit
od 11. junijaUstni izpiti in 4. predmet
6. julij Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature

7. julij 2022Zadnji rok za prijavo k PM
14. avgust  2022Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
20. avgust  2022Zadnji rok za pisno odjavo od PM
24. avgust 2022Začetek PM v jesenskem izpitnem roku
24. avgust  2022Slovenščina – pisni izpit
25. avgust  2022Matematika – pisni izpit
27. avgust  2022Angleščina, nemščina – pisni izpit
31. avgust  20222. predmet – pisni izpit
od 24. avgusta do

3. septembra  2022

Ustni izpiti in 4. predmet
9. september 2022Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na jesenskem izpitnem roku

 

ZAČETEK POUKA

Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj. Svet šole je v soglasju s svetom staršev, dijaško skupnostjo in učiteljskim zborom odločil, da zaradi organizacijskih potreb šole in želje vozačev (nimajo kasnejšega prevoza domov) pouk občasno pričnemo ob 7.00.

PROSLAVE:

petek, 24.12. 2021pred dnevom samostojnosti in enotnosti
petek, 4. 2. 2022pred slovenskim kulturnim praznikom, pouk; 8. 2. Prešernov dan
petek, 24. 6. 2021pred dnevom državnosti

RAZNO:

Elektriada: v 2021 odpade zaradi varnostno zdravstvenih razlogov

ROBOSled – Delavnica za učence in mentorje: v torek, 11. januarja 2022, ob 13.00

ROBOSled – v četrtek, 7. aprila 2022

Tekmovanje in srečanje poklicnih in tehniških šol: torek, 15. marec 2022

Nagradni izlet dijakov: sreda, 25. maj 2022

Strokovna ekskurzija za zaposlene: 13. in 14. 5. 2022

Dan šole: 13. 5. 2022

Informativni dan: 11. in 12. februarja 2022 (petek in sobota)

Redni urnik bomo spremenili predvidoma 17. januarja 2022.

Učilnice bomo prilagajali glede na oddelke, ki bodo na PUD-u.

 

Organizacija in način izvedbe se lahko spremeni zaradi nevarnih okoliščin in preventivnih ukrepov. O tem vas bomo obveščali na spletni strani SERŠ-a Maribor.