OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE

Začetek pouka sreda, 1. september 2021

NEZAKLJUČNI ODDELKI

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja petek, 14. 1. 2022
Konferenca petek, 14. 1. 2022, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehu ponedeljek, 17. 1. 2022
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja četrtek, 23. 6. 2022
Konferenca četrtek, 23. 6. 2022, ob 14.00
Zaključek pouka in delitev spričeval/obvestil o uspehu petek, 24. 6. 2022 zaključek pouka, proslava pred dnevom državnosti, razdelitev spričeval

ZAKLJUČNI ODDELKI 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja za vse petek, 14. 1. 2022
Konferenca petek, 14. 1. 2022, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehu ponedeljek, 17. 1. 2022
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike ter razdelitev spričeval petek, 20. 5. 2022
Konferenca petek, 20. 5. 2022, ob 13.30
Delitev spričeval/obvestil o uspehu ponedeljek, 23. 5. 2022, od 12.00 do 14.00

Ocene morajo biti zaključene 24 ur pred konferenco, pisna ocenjevanja pa 10 dni pouka pred konferenco (razen ponavljanj). 

KONFERENCE PO ZAKLJUČKU POUKA

Zaključna konferenca po spoml. izp. roku torek 5. 7. 2022, ob 12.00
Konferenca pred jesenskim izpitnim rokom torek, 16. 8. 2022, ob 8.00
Uvodna konferenca torek, 30. 8. 2022, ob 12.00

 TEMATSKE KONFERENCE

eAsistent za razrednike ponedeljek, 30. 8. 2021, ob 8.00 in 11.00
LDN SERŠ-a sreda, 22. 9. 2021, ob 7.00
Dijaki s posebnimi potrebami ponedeljek, 4. 10. 2021, ob 13.45
Kakovost dela v šoli ponedeljek, 15. 11. 2021, 13.45
Aktualne pedagoške teme ponedeljek, januar 2022
eAsistent za razrednike avgust 2022

POČITNICE

Jesenske

5 dni

od ponedeljka 25. oktobra do petka 29. oktobra 2021

(prazniki: Dan reformacije – 31. 10., Dan spomina na mrtve – 1. 11.)

– skupaj 10 prostih dni

Novoletne

5 dni

od ponedeljka, 27. 12. 2021 do petka,31. 12. 2021

(prazniki: Božič – 25. 12. 2021, Dan samostojnosti in enotnost – 26. 12. 2021 in Novo leto – 1. in 2. 1. 2022) – skupaj 9 prostih dni

Zimske

5 dni

od ponedeljka, 28. 2., do petka, 4. 3. 2022 – skupaj 9 prostih dni

11. 2. in 12. 2. – Informativni dan

Prvomajske

4 dni (26., 28., 29. in 30. 4)

od četrtka, 28. 4. do petka 29. 4. 2022

(ponedeljek 25. in torek, 26. 4. sta delovna dneva, prazniki: Dan upora proti okupatorju – sreda, 27. 4. 2022, Praznik dela – 1. 5. in 2. 5. 2022) – skupaj 6 prostih dni

Poletne od ponedeljka, 27. 6. do srede, 31. 8. 2022

POUKA PROSTI DNEVI

nedelja, 31. 10. 2021: Dan reformacije;

ponedeljek, 1. 11. 2021: Dan spomina na mrtve;

sobota, 25. 12. 2021: Božič;

nedelja, 26. 12. 2021: Dan samostojnosti in enotnosti

sobota in nedelja, 1. in 2. 1. 2022: Novo leto;

ponedeljek in torek, 7. in 8. 2. 2022 : Prešernov dan;

ponedeljek, 18. 4. 2022: Velikonočni ponedeljek;

sreda, 27. 4. 2022: Dan upora proti okupatorju;

nedelja in ponedeljek 1. in 2. 5. 2022: Praznik dela;

sobota, 25. 6. 2022: Dan državnosti;

ponedeljek, 15. 8.2022: Marijino vnebovzetje

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki za starše prvih letnikov: od 6. do 10. 9. 2021 ob 16.00 in 18.00 po razporedu, posamezno po oddelkih, v konferenčni dvorani.

Za višje letnike in PTI-program v torek, 14. 9. 2020 sestanki na daljavo.

Govorilne ure vseh učiteljev so v urniku GUS in GUG. Večina se jih opravi na daljavo, po potrebi in dogovoru v šolskih prostorih.

 

IZPITI

 PRIPRAVE

Organizirana priprava na vse vrste izpitov in realizacija manjkajočih obveznosti (PP, LAV, OIV, ID…) od 24. do 27. 5. 2022 za zaključne letnike

ter od 27. do 28. 6. 2022 za nezaključne oddelke

Organizirana priprava na zaključne preizkuse znanja (SM, PM, ZI) od ponedeljka, 24. 5. do petka, 27. 5. 2022

 

DATUMI IZPITNIH ROKOV

od ponedeljka, 15. 11. do petka, 19. 11. 2021 Vse vrste izpitov
od torka, 1. 2. do torka,  1. 3. 2022 Zimski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 4. 4. do petka, 8. 4. 2022 Vse vrste izpitov
v torek 24. 5. in sredo 25. 5. 2022         Izpitni rok za dijake zaključnega letnika SSI, PTI in TG za opravljanje največ enega izpita (dopolnilnega ali popravnega)
od torka, 24. 5. do petka, 27. 5. 2022 Izpitni rok za izboljšanje ocen za zaključni letnik
od četrtka, 26. 5. do srede, 1. 6. 2022 Vse vrste izpitov zaključnih letnikov poklicnih programov
od torka, 28. 6. do ponedeljka, 4. 7. 2022 Spomladanski izpitni rok
od torka, 16. 8. do ponedeljka, 22. 8. 2022 Jesenski izpitni rok
ponedeljek, 29. 8. 2022 Naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli udeležiti avgustovskega roka zaradi objektivnih razlogov, npr. bolezni

 

PRIJAVA NA IZPITE

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka.

IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH za vse vrste izpitov

– od ponedeljka, 11. 10. 2021, do srede, 20. 10. 2021;

– od ponedeljka, 6. 12. 2021, do srede, 15. 12. 2021;

– od ponedeljka, 31. 1. 2022, do srede, 9. 2. 2022;

– od ponedeljka, 11. 4. 2022, do srede, 20. 4. 2022;

– od ponedeljka, 6. 6. 2022, do srede, 15. 6. 2022;

– od torka, 16. 8. 2022, do četrtka, 25. 8. 2022;

– od ponedeljka, 5. 9. 2022, do petka, 9. 9. 2022.

Kandidati se prijavijo k izpitu najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnem, ko poteka izpit iz ustreznega predmeta. Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2021/22

ZIMSKI ROK
3. januar prijava k zaključnemu izpitu
2. februar izdelek oziroma storitev in zagovor
3. februar slovenščina – pisni del
4. februar slovenščina – ustni del
11. februar delitev spričeval
SPOMLADANSKI ROK
6. maj prijava k zaključnemu izpitu
6. junij slovenščina – pisni del
7. do 10. junij izdelek oziroma storitev in zagovor
7. do 10. junij slovenščina – ustni del
17 . junij delitev spričeval
JESENSKI ROK
22. julij prijava k zaključnemu izpitu
23. avgust slovenščina – pisni del
24. avgust slovenščina – ustni del
25. avgust izdelek oziroma storitev in zagovor
1. september delitev spričeval

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE

Spomladanski rok splošne mature 2022

15. november 2021 Rok za oddajo predprijave in vloge za uveljavljanje pravic KPP
29. marec 2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
14. april 2022 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
28. april 2022 Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
4.maj 2022 Slovenščina (esej)
16. maj 2022 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
18. maj 2022 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
24. maj 2022 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
28. maj 2022 Angleščina
30. maj 2022 Slovenščina (izpitna pola 2)
1. junij 2022 Fizika
3. junij 2022 Elektrotehnika. Računalništvo
4. junij 2022 Matematika
7. junij 2022 Nemščina
8.  junij 2022 Zgodovina
13. junij 2022 Začetek obdobja ustnih izpitov
13. junij 2022 Informatika, III. gimnazija
11. julij 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
12. julij 2022 Zadnji rok za prijavo k mature na jesenski izpitni rok
11. julij 2022 E – vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Jesenski rok splošne mature 2022

12. julij 2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14. avgust 2022 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20. avgust 2022 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
24. avgust 2022 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1, esej, izpitna pola
25. avgust 2022 Matematika
26. avgust 2022 Tuji jeziki in izbirni predmeti
27, avgust 2022 Tuji jeziki in izbirni predmeti
29. avgust 2022 Tuji jeziki in izbirni predmeti
30. avgust 2022 Tuji jeziki in izbirni predmeti
2. september 2022 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.
od 24. 8 do vključno

3. 9. 2022

Ustni izpiti mature
16. september 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na jesenskem izpitnem roku
16. 9. 2022 E – vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

 KOLEDAR POKLICNE MATURE

Zimski rok poklicne mature

  1. november 2021, rok za oddajo predprijav k POM
1. februar 2022 Začetek PM v zimskem izpitnem roku
3. december 2021 Zadnji rok za prijavo k PM
22. januar 2022 Naknadna prijava iz upravičenih razlogov
28. januar 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od PM
1. februar Slovenščina – pisni izpit
2. februar Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpit
3. februar 2. predmet PM – pisni izpit
4. do 12. februar Ustni izpiti in 4. predmet PM
3. marec 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

 

Spomladanski izpitni rok poklicne mature

28. maj 2022 Začetek spomladanskega izpitnega roka PM
29. marec 2022 Zadnji rok za prijavo k PM
18. maj  2022 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
24. maj  2022 Zadnji rok za pisno odjavo od PM
28. maj  2022 Angleščina – pisni izpit
30. maj 2022 Slovenščina – pisni izpit
4. junij  2022 Matematika – pisni izpit
7. junij 2022 Nemščina – pisni izpit
9. junij  2022 2. predmet PM – pisni izpit
od 11. junija Ustni izpiti in 4. predmet
6. julij  Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature

7. julij 2022 Zadnji rok za prijavo k PM
14. avgust  2022 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
20. avgust  2022 Zadnji rok za pisno odjavo od PM
24. avgust 2022 Začetek PM v jesenskem izpitnem roku
24. avgust  2022 Slovenščina – pisni izpit
25. avgust  2022 Matematika – pisni izpit
27. avgust  2022 Angleščina, nemščina – pisni izpit
31. avgust  2022 2. predmet – pisni izpit
od 24. avgusta do

3. septembra  2022

Ustni izpiti in 4. predmet
9. september 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na jesenskem izpitnem roku

 

ZAČETEK POUKA

Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj. Svet šole je v soglasju s svetom staršev, dijaško skupnostjo in učiteljskim zborom odločil, da zaradi organizacijskih potreb šole in želje vozačev (nimajo kasnejšega prevoza domov) pouk občasno pričnemo ob 7.00.

PROSLAVE:

petek, 24.12. 2021 pred dnevom samostojnosti in enotnosti
petek, 4. 2. 2022 pred slovenskim kulturnim praznikom, pouk; 8. 2. Prešernov dan
petek, 24. 6. 2021 pred dnevom državnosti

RAZNO:

Elektriada: v 2021 odpade zaradi varnostno zdravstvenih razlogov

ROBOSled – Delavnica za učence in mentorje: v torek, 11. januarja 2022, ob 13.00

ROBOSled – v četrtek, 7. aprila 2022

Tekmovanje in srečanje poklicnih in tehniških šol: torek, 15. marec 2022

Nagradni izlet dijakov: sreda, 25. maj 2022

Strokovna ekskurzija za zaposlene: 13. in 14. 5. 2022

Dan šole: 13. 5. 2022

Informativni dan: 11. in 12. februarja 2022 (petek in sobota)

Redni urnik bomo spremenili predvidoma 17. januarja 2022.

Učilnice bomo prilagajali glede na oddelke, ki bodo na PUD-u.

 

Organizacija in način izvedbe se lahko spremeni zaradi nevarnih okoliščin in preventivnih ukrepov. O tem vas bomo obveščali na spletni strani SERŠ-a Maribor.