OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE

Začetek pouka četrtek, 1. september 2022

 

NEZAKLJUČNI ODDELKI

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja petek, 13. 1. 2023
Konferenca petek, 13. 1. 2023, ob 13.30
Delitev obvestil o uspehu ponedeljek, 16. 1. 2023
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja četrtek, 22. 6. 2023
Konferenca četrtek, 22. 6. 2023, ob 13.30
Zaključek pouka in delitev spričeval/obvestil o uspehu petek, 23. 6. 2023 zaključek pouka, proslava pred dnevom državnosti, razdelitev spričeval

 

ZAKLJUČNI ODDELKI 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja za vse petek, 13. 1. 2023
Konferenca petek, 13 1. 2023, ob 13.30
Delitev obvestil o uspehu ponedeljek, 16. 1. 2023
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike petek, 19. 5. 2023
Konferenca petek, 19. 5. 2023, ob 13.30
Razdelitev spričeval/obvestil o uspehu ponedeljek, 22. 5. 2023, od 12.00 do 14.00

Ocene morajo biti zaključene 24 ur pred konferenco, pisna ocenjevanja pa 10 dni pouka pred konferenco (razen ponavljanj).

KONFERENCE PO ZAKLJUČKU POUKA

Zaključna konferenca po spoml. izpitnem roku torek, 4. 7. 2023, ob 12.00
Konferenca pred jesenskim izpitnim rokom sreda, 16. 8. 2023, ob 8.00
Uvodna konferenca sreda, 30. 8. 2023, ob 12.00

 

TEMATSKE KONFERENCE

eAsistent za razrednike petek, 26. 8. 2022, ob 8.00 in 11.00
Varstvo osebnih podatkov ponedeljek, 29. 8. 2022 ob 13.00
LDN SERŠ-a sreda, 21. 9. 2022, 7.00
Dijaki s posebnimi potrebami ponedeljek, 10. 10. 2022, 13.45
Kakovost dela v šoli ponedeljek,14. 11. 2022, 13.45
Aktualne pedagoške teme ponedeljek, januar 2023
eAsistent za razrednike avgust 2023

 

POČITNICE

Jesenske

3 dni

od ponedeljka 31. 10. do petka 4. 11. 2022

(prazniki: Dan reformacije – 31. 10. – ponedeljek, Dan spomina na mrtve – 1. 11. – torek) – skupaj 9 prostih dni

Novoletne

4 dni

od torka, 27. 12. 2022 do petka, 30. 12. 2022

(prazniki: Božič – 25. 12. 2022 – nedelja, Dan samostojnosti – 26. 12. 2022 – ponedeljek in Novo leto – 1. in 2. 1. 2023 – nedelja in ponedeljek) – skupaj 10 prostih dni

Zimske

5 dni

od ponedeljka, 30. 1., do petka, 3. 2. 2023 – skupaj 9 prostih dni
Prvomajske

1 dan (28. 4.)

petek, 28. 4. 2023

(Dan upora proti okupatorju – četrtek, 27. 4. 2023,

Praznik dela – 1. 5., ponedeljek in 2. 5., torek) – skupaj 6 prostih dni

Poletne od ponedeljka, 26. 6. 2023 do četrtka, 31. 8. 2023

 

POUKA PROSTI DNEVI

ponedeljek, 31. 10. 2022: Dan reformacije;

torek, 1. 11. 2022: Dan spomina na mrtve;

nedelja, 25. 12. 2022: Božič;

ponedeljek, 26. 12. 2022: Dan samostojnosti in enotnosti

nedelja in ponedeljek, 1. in 2. 1. 2023: Novo leto;

sreda, 8. 2. 2023: Prešernov dan;

ponedeljek, 10. 4. 2023: Velikonočni ponedeljek;

četrtek, 27. 4. 2023: Dan upora proti okupatorju;

ponedeljek in torek, 1. in 2. 5. 2023: Praznik dela;

nedelja, 25. 6. 2023: Dan državnosti;

torek, 15. 8. 2023: Marijino vnebovzetje

 

POGOVORNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki za starše prvih letnikov: od 5 do 9. 9. 2022 ob 16.00 in 18.00 po razporedu, posamezno po oddelkih, v konferenčni dvorani.

Za višje letnike in PTI-program v torek, 13. 9. 2022.

Pogovorne ure vseh učiteljev so v urniku PS in PG.

 IZPITI

PRIPRAVE

Organizirana priprava na vse vrste izpitov in realizacija manjkajočih obveznosti (PP, LAV, OIV, ID…) od 23. do 26. 5. 2023 za zaključne letnike

ter 23. 6. 2023 za nezaključne oddelke

Organizirana priprava na zaključne preizkuse znanja (SM, PM, ZI) od torka, 23. 5. do petka, 26. 5. 2023

 

DATUMI IZPITNIH ROKOV

od ponedeljka, 14. 11. do petka, 18. 11. 2022 Vse vrste izpitov
od srede, 1. 2. do srede,  1. 3. 2023 Zimski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 3. 4. do petka, 7. 4. 2023 Vse vrste izpitov
torek, 23. 5. do četrtka, 25. 5. 2023 Izpitni rok za izboljšanje ocen za zaključni letnik (predmetni izpiti)
od četrtka, 25. 5. do srede, 31. 5. 2023 Izpitni rok zaključnih letnikov poklicnih programov (dopolnilni in popravni izpiti)
od ponedeljka, 26. 6. do ponedeljka, 3. 7. 2023 Spomladanski izpitni rok
od srede, 16. 8. do torka, 22. 8. 2023 Jesenski izpitni rok
sreda, 29. 8. 2023 Naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli udeležiti avgustovskega roka zaradi objektivnih razlogov, npr. bolezni

 

IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA za vse vrste izpitov

– od ponedeljka, 10. 10. 2022, do srede, 19. 10. 2022;

– od ponedeljka, 5. 12. 2022, do srede, 14. 12. 2022;

– od ponedeljka, 16. 1. 2023, do srede, 25. 1. 2023;

– od torka, 11. 4. 2023, do četrtka, 20. 4. 2023;

– od ponedeljka, 5. 6. 2023, do srede, 14. 6. 2023;

– od srede, 16. 8. 2023, do petka, 25. 8. 2023;

– od ponedeljka, 4. 9. 2023, do petka, 8. 9. 2023.

 

PRIJAVA NA IZPITE

Kandidati se prijavijo k izpitu najpozneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najpozneje tri dni pred dnem, ko poteka izpit iz ustreznega predmeta. Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.

 

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2022/23

 

ZIMSKI ROK  
13. januar 2023 Prijava k zaključnemu izpitu
13. februar 2023 Slovenščina – pisni del
14. februar 2023 Izdelek oziroma storitev in zagovor
15. februar 2023 Slovenščina – ustni del
21. februar 2023 Delitev spričeval
SPOMLADANSKI ROK  
5. maj 2023 Prijava k zaključnemu izpitu
6. junij 2023 Slovenščina – pisni del
5. do 9. junij 2023 Izdelek oziroma storitev in zagovor
7. do 9. junij 2023       Slovenščina – ustni del
16. junij 2023 Delitev spričeval
JESENSKI ROK  
21. julij 2023 Prijava k zaključnemu izpitu
23. avgust 2023 Slovenščina – pisni del
24. avgust 2023 Slovenščina – ustni del
25. avgust 2023 Izdelek oziroma storitev in zagovor
31. avgust 2023 Delitev spričeval

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE

 

Spomladanski rok splošne mature 2023

15. november 2022 Rok za oddajo predprijave in vloge za uveljavljanje pravic KPP
28. marec 2023 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
20. april 2023 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
27. april 2023 Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
4. maj 2023 Slovenščina (esej)
15. maj 2023 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
17. maj 2023 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
23. maj 2023 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
27. maj 2023 Angleščina
29. maj 2023 Slovenščina (izpitna pola 2)
2. junij 2023 Elektrotehnika. Računalništvo
3. junij 2023 Matematika
6. junij 2023 Nemščina
7.  junij 2023 Zgodovina
14. junij 2023 Fizika
12. junij 2023 Začetek obdobja ustnih izpitov
10. julij 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
11. julij 2023 Zadnji rok za prijavo k mature na jesenski izpitni rok
 10. julij 2023 E – vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Jesenski rok splošne mature 2023

11. julij 2023 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
13. avgust 2023 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
19. avgust 2023 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
23. avgust 2023 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1, esej, izpitna pola
24. avgust 2023 Matematika
25. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti
26. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti
28. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti
29. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti
30. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti
1. september 2023 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.
od 23. 8 do vključno

1. 9. 2023

Ustni izpiti mature
15. september 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na jesenskem izpitnem roku
15. 9. 2023 E – vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

KOLEDAR POKLICNE MATURE 

Zimski rok poklicne mature

  1. november 2022, rok za oddajo predprijav k POM
13. februar 2023 Začetek PM v zimskem izpitnem roku
14. december 2022 Zadnji rok za prijavo k PM
3. februar 2023 Naknadna prijava iz upravičenih razlogov
9. februar 2023 Zadnji rok za pisno odjavo od PM
13. februar 2023 Slovenščina, pisni
14. februar 2023 Matematika, angleščina, nemščina, pisni
15. februar 2023 2. predmet PM, pisni
16. do 25. februar 2023 Ustni izpiti in 4. predmet PM
13. marec 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

 

Spomladanski izpitni rok poklicne mature

27. maj 2023 Začetek spomladanskega izpitnega roka PM
28. marec 2023 Zadnji rok za prijavo k PM
17. maj  2023 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
23. maj  2023 Zadnji rok za pisno odjavo od PM
27. maj  2023 Angleščina – pisni izpit
29. maj 2023 Slovenščina – pisni izpit
3. junij  2023 Matematika – pisni izpit
6. junij 2023 Nemščina – pisni izpit
8. junij  2023 2. predmet PM – pisni izpit
od 12. do 21. junija 2023 Ustni izpiti in 4. predmet
5. julij  2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature

6. julij 2023 Zadnji rok za prijavo k PM
13. avgust  2023 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
19. avgust  2023 Zadnji rok za pisno odjavo od PM
23. avgust 2023 Začetek PM v jesenskem izpitnem roku
23. avgust  2023 Slovenščina – pisni izpit
24. avgust  2023 Matematika – pisni izpit
25. avgust  2023 Angleščina, nemščina – pisni izpit
30. avgust  2023 2. predmet – pisni izpit
od 23. avgusta do

1. septembra  2023

Ustni izpiti in 4. predmet
8. september 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na jesenskem izpitnem roku

 

ZAČETEK POUKA

Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj. Svet šole je v soglasju s svetom staršev, dijaško skupnostjo in učiteljskim zborom odločil, da zaradi organizacijskih potreb šole in želje vozačev (nimajo kasnejšega prevoza domov) pouk občasno pričnemo ob 7.00.

 

PROSLAVE:

petek, 23. 12. 2022 pred dnevom samostojnosti in enotnosti
torek, 7. 2. 2023 pred slovenskim kulturnim praznikom, pouk; 8. 2. Prešernov dan
petek, 23. 6. 2023 pred dnevom državnosti

 

RAZNO:

Elektriada : 14. -16. 10. 2022, prilagojen urnik ter OIV/ID

ROBOSled – delavnica za učence in mentorje: v torek, 17. januarja 2023

ROBOSled – izvedba regijskega tekmovanja v četrtek, 20. aprila 2023

Nagradni izlet dijakov: sreda, 24. maj 2023, Rok Marinič

Strokovna ekskurzija za zaposlene: 12. 5. 2023

Dan šole: 12. 5. 2023, OIV/ID in rezervni termin za manjkajoče dejavnosti

Informativni dan: 17. in 18. februarja 2023 (petek in sobota)

Redni urnik bomo spremenili predvidoma 16. januarja 2023.

Učilnice bomo prilagajali glede na oddelke, ki bodo na PUD-u.

 

Organizacija in način izvedbe se lahko spremeni zaradi nevarnih okoliščin in preventivnih ukrepov. O tem vas bomo obveščali na spleti strani SERŠ Maribor.