Dijaška izkaznica je identifikacijsko sredstvo, ki ga dijaki praviloma naročijo ob vpisu v srednjo šolo. Na začetku vsakega naslednjega šolskega leta dijaki z veljavnim statusom dobijo nalepko za izkaznico pri razredniku oz. v posebnih primerih lahko tudi tekom šolskega leta pri organizatorici prehrane.

Dijaki, ki dijaško izkaznico izgubijo ali jo uničijo (npr. jo zlomijo, razmagnetijo čip), si morajo naročiti novo.

Kontakt

Lara Jug

svetovalna služba

Uradne ure: torek od 9.30 do 10.15 ter četrtek od 10.20 do 11.05, kabinet M2