Izbor učbeniških kompletov v učbeniškem skladu, nabava in izposoja potekajo po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je izdalo šolsko ministrstvo.

Učbeniški komplet določi skrbnica učbeniškega sklada skupaj z učitelji posameznih predmetnih aktivov v zavodu. Vanj so vključeni samo tisti učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole za tekoče šolsko leto. Kompleti ne zajemajo učbenikov in delovnih zvezkov za tuje jezike.

Dijak si lahko izposodi celoten komplet, ne pa posameznih učbenikov. Šola zaračuna dijakom izposojevalnino, ki znaša največ eno tretjino nabavne cene kompleta. Dijakom, ki zaradi socialnih razlogov (ustrezna dokazila) ne morejo plačati izposojnine, šola omogoči brezplačno izposojo.

Dijaki dobijo učbenike v prvem tednu pouka. Ob koncu šolskega leta dijaki vrnejo celoten komplet. V primeru mature, zaključnih in popravnih izpitov dijaki vrnejo učbenike takoj po opravljenih obveznostih.

Dijak je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik. Višina odškodnine je odvisna od nabavne cene in starosti učbenika.

V našem zavodu si vsako šolsko leto izposodi učbenike več kot osemsto dijakov.

Sredstva, zbrana z izposojevalnino, so namenjena za obnovo učbeniškega sklada (zamenjavo poškodovanih in neveljavnih učbenikov…).

Učbeniški sklad in učna gradiva za 2023/24

UČB. in DZ, ki jih učenci kupijo sami 2023/24

Obvestilo za starše

Kopija nova – o možnosti naročila si lahko preberete več tukaj.

Emka.si – o možnosti naročila si lahko preberete več tukaj.

DZS – o možnosti naročila si lahko več preberete na spodnjih povezavah

Tehniška gimnazija

Tehnik računalništva, elektrotehnik

 

Kje bodo starši oz. dijaki kupili gradivo, ki ga ne prejmejo v okviru učbeniškega sklada, je v celoti odločitev staršev in dijaka.