Anastazija Brkljačič

knjižničarka

Šolska knjižnica SERŠ ima svoje prostore v šolski zgradbi na Gosposvetski 9. V sestavi knjižnice je čitalnica s 30 sedeži in prostor za prosti dostop dijakov do interneta z 10 sodobnimi računalniki. Dijaki imajo možnost tiskanja in skeniranja dokumentov. Delo v knjižnici, čitalnici in prostoru z računalniki poteka v skladu s knjižničnim redom.

Urnik

Vsak dan med 7.00 in 9.30 ter med 10.00 in 14.00.

Knjižnično gradivo je postavljeno v prostem pristopu po UDK sistemu in obsega:

 • knjižno gradivo, približno 15.500 enot;
 • serijske publikacije;
 • neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih: CD in DVD– rome, kartografsko gradivo.

Gradivo nabavljamo glede na potrebe posameznih predmetnih aktivov in glede na ponudbo založnikov.

Dejavnost knjižnice:

 • obdelava knjižničnega gradiva;
 • izposoja v čitalnici;
 • izposoja na dom;
 • informacijska dejavnost (referati, seminarske naloge, raziskovalne naloge);
 • bibliopedagoška dejavnost – knjižnična informacijska znanja;
 • razstavna in prireditvena dejavnost.

Knjižnična vzgoja (KIZ) obsega:

 • uvodno predstavitev šolske knjižnice;
 • seznanitev z vrstami knjižnic;
 • postavitev gradiva – UDK;
 • poznavanje različnih virov informacij;
 • samostojno iskanje informacij;
 • navajanje virov in citiranje.

Bralna čajanka