Izpitni roki v šolskem letu 2022/’23

– od srede, 16. 8. 2023, do petka, 25. 8. 2023.

Izpitni roki v šolskem letu 2023/’24

– od ponedeljka, 9. 10. 2023, do srede, 18. 10. 2023;

– od ponedeljka, 4. 12. 2023, do srede, 13. 12. 2023;

– od ponedeljka, 15. 1. 2024, do srede, 24. 1. 2024;

– od ponedeljka, 15. 4. 2024, do srede, 24. 4. 2024;

– od srede, 5. 6. 2024, do petka, 14. 6. 2024;

– od ponedeljka, 19. 8. 2024, do srede, 25. 8. 2024;

Prijave

Kandidati se prijavijo k opravljanju izpita najpozneje sedem dni pred izpitnim rokom. Izpolnjeno prijavnico na izpite (najdete jo na https://www.sers.si/20212021odrasli/obrazci/) pošljite na elektronski naslov

Prijavi priložite potrdilo o plačilu izpita. Vsaj dan pred začetkom izpitnega roka bo na naši spletni strani objavljen seznam izpitov po profesorjih. Kandidati se lahko od izpita odjavijo najpozneje tri dni pred rokom za opravljanje izpita.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit, profesor, pri katerem se izpit opravlja) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.