Izpitni roki

Izpitni roki v šolskem letu 2020/’21:

1: od ponedeljka, 12. 10. 2020., do srede, 21. 10. 2020;

2: od ponedeljka, 7. 12. 2020., do srede, 16. 12. 2020;

3: od ponedeljka, 1. 2. 2021., do srede, 10. 2. 2021;

4: od ponedeljka, 12. 4. 2021., do srede, 21. 4. 2021;

5: od ponedeljka, 7. 6. 2021., do srede, 16. 6. 2021;

6: od ponedeljka, 16. 8., do srede, 25. 8. 2021.

Kandidati se prijavijo k opravljanju izpita najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom. Izpolnjeno prijavnico na izpite (najdete jo na https://www.sers.si/odrasli/obrazci/) pošljite na elektronski naslov izpiti-izredno@sers.si

Prijavi priložite potrdilo o plačilu izpita. Vsaj dan pred začetkom izpitnega roka bo na naši spletni strani objavljen seznam izpitov po profesorjih. Kandidati se lahko od izpita odjavijo najkasneje tri dni pred rokom za opravljanje izpita.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.