Izpitni roki

Izpitni roki v šolskem letu 2019/’20:

od četrtka, 10. 10., do srede, 16. 10. 2019;

od ponedeljka, 9. 12., do petka, 13. 12. 2019;

od ponedeljka, 3. 2., do petka, 7. 2. 2020;

*od torka, 14. 4., do petka, 17. 4. 2020; 

od ponedeljka, 8. 6., do petka, 12. 6. 2020;

od srede, 1. 7., do torka, 7. 7. 2020;

od ponedeljka 17. 8., do četrtka, 20. 8. 2020.

*V času zaprtja šole (od 16. 3. 2020 do preklica) se izpiti ne izvajajo; izvedli jih bomo takoj, ko bo to mogoče. Če bo mogoče, bomo aprilski izpitni rok izvedli v tednu od 11. 5. do 15. 5. 2020. Prijavite se najkasneje do 4. 5. 2020,  tokrat mi prijavnice na izpite pošljite na barbara.gajsek@sers.si.

Skrajni rok za prijavo na vse vrste izpitov: kandidati se prijavijo k opravljanju izpita najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred rokom za opravljanje izpita. Na enem izpitnem roku se lahko opravljajo največ trije (delni ali končni) izpiti .

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.