Programi

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Tehnik računalništva
Skrbnik komunikacijskih sistemov, Skrbnik informacijskih sistemov
Izdelovalec spletnih strani, Koder algoritmov

Elektrotehnik
Sistemski elektroenergetik
Sistemski elektronik

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Tehnik računalništva PTI
Skrbnik komunikacijskih sistemov, Skrbnik informacijskih sistemov
Izdelovalec spletnih strani, Koder algoritmov

Elektrotehnik PTI
Sistemski elektroenergetik
Sistemski elektronik

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Računalnikar
Vzdrževalec računalniške strojne in programske opreme

Elektrikar
Elektroenergetik
Elektronik

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Tehniška gimnazija

 

 

Accessibility
UA-47570617-1