Značilnosti program

Vpisni pogoji:
- uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje elektrikar, računalnikar, mehatronik operater ali avtoserviser ali

- pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih ali

-uspešno zaključil katerikoli program srednjega poklicnega izobraževanja ter ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike.
Trajanje programa:
2 leti
PUD:
Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 2 tedna v prvem letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek:
poklicna matura
Izobrazba:
Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic elektrotehnik. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja:
Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.

Zaposlitvene možnosti

  • na področju proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije (npr. elektrarne, elektroindistribucija);
  • v proizvodnji pri sestavljanju, servisiranju in vzdrževanju avtomatiziranih linij na različnih gospodarskih področjih ter pri kontroli izdelkov;
  • v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji električnih in elektronskih naprav in strojev;
  • pri oblikovanju različnih elektronskih gradiv in oblikovanju spletnih strani ter prodaji multimedijskih izdelkov (fotografija, video, animacije);
  • pri montaži in servisiranju sistemov hlajenja, gretja, prezračevanja;
  • pri montaži, vzdrževanju in programiranju na področju inteligentnih inštalacij;
  • pri izvedbi priklopov, meritev in popravil električnih strojev;
  • pri izdelavi in meritvah vseh vrst električnih inštalacij (energetske in komunikacijske).