Dijaki z vpisom v šolo in pridobitvijo statusa dijaka postanejo člani šolske dijaške skupnosti. Dijake na ravni šole predstavlja vodstvo dijaške skupnosti – Dijaška skupnost SERŠ Maribor. Sestavljajo ga predstavniki (predsedniki) vseh oddelkov. Skupnost ima svoje predsedstvo in predsednika, ki zastopa dijake tudi zunaj šole.

Naloga šolske dijaške skupnosti je povezovati vse dijake šole, zagotavljati varstvo pravic dijakov, izboljševati odnose na šoli, zastopati dijake v šolskem skladu, zastopati interese dijakov zunaj šole… Delovanje DP zajema tri področja: sodelovanje z Dijaško organizacijo Slovenije, sodelovanje v izobraževalnem procesu na šoli in v interesnih dejavnostih dijakov.

Mentorja dijaške skupnosti

Martina Kovačič

učiteljica

Rok Marinič

učitelj