Zaključni izpit

Navodila kandidatom za opravljanje zaključnega izpita na zimskem izpitnem roku od 3. 2. 2021 do 5. 2. 2021.

Kandidat se pred začetkom opravljanja izpitov zaveže, da pride v šolo zdrav in upošteva navodila NIJZ. O morebitni okužbi v času izvajanja izpitov je dolžan takoj obvestiti šolo.

Kandidat lahko na pisni izpit zamudi do 30 minut, a se mu pisanje ne podaljša.

Kandidat prinese s seboj v izpitni prostor:

  • osebni dokument,
  • pisalo in rezervno pisalo,
  • masko,
  • steklenico s pitno vodo.

ZIMSKI IZPITNI ROK (od 3. 2. 2021 do 5. 2. 2021)

3. 2. 2021 – Izdelek oziroma storitev in zagovor – ob 8.00, učilnica A10
4. 2. 2021 – Slovenščina – pisni izpit – ob 9.00, pred zbornico na Smetanovi 6 (vstop v stavbo: glavni vhod na Smetanovi)
5. 2. 2021 – Slovenščina – ustni izpit – ob 10.30, prostor 101 na Gosposvetski 9 (vstop v stavbo: glavni vhod na Gosposvetski)

Priporočila pred izvajanjem zaključnega izpita 

Ministrstvo za šolstvo, vzgojo in šport je pripravilo priporočila pred izvajanjem zaključnega izpita za 2. predmet Izdelek oziroma storitev in zagovor. Priporočila_Zaključni izpit-1.

ŠOLSKO LETO 2020/2021

DATUMI IZPITOV ZAKLJUČNEGA IZPITA 2020-21

KAJ JE ZAKLJUČNI IZPIT?

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno zaključil zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja in je opravil druge s programom določene obveznosti. Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku. Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh izpitov, to sta Slovenščina in Izdelek oziroma storitev in zagovor. Prva izpitna enota je Slovenščina, ki obsega pisni in ustni del izpita. Kandidat, ki je v zaključnem 3. letniku slovenščino zaključil z oceno odlično 5, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja te izpitne enote.

Druga izpitna enota se imenuje Izdelek oziroma storitev in zagovor. Na to izpitno enoto se pripravljate že v času šolanja, s poudarkom v 3. zaključnem letniku.

Izpitna enota – Izdelek oziroma storitev in zagovor

V zaključnem 3. letniku se odločite pri katerem strokovnem modulu boste opravljali 2. predmet zaključnega izpita. Mentorji vam bodo svoje teme/naslove predstavili pri pouku svojega strokovnega modula že v septembru in oktobru.

Teme/Naslovi nalog in mentorji so objavljeni tukaj: mentorji in teme za 2. pdm na ZI in na oglasni deski ZI v etaži M.

Ko si mentorja in temo/naslov naloge izberete, z mentorjem dogovorita način dela, kraj in datum opravljanja konzultacij, urejanja dokumentacije in druge priprave za uspešno opravljanje in zagovor 2. predmeta.

Nato skupaj z mentorjem izpolnita Vloga-potrditev-izdelka-ZI in jo oddata tajnici zaključnega izpita do predvidoma 15. oktobra (in ne kasneje kot do 31. oktobra) tekočega šolskega leta (Pravila o ZI). Naslov/Temo naloge lahko tudi zamenjate, pri tem morate izpolniti novo vlogo: Vloga za zamenjavo izdelka oziroma storitve in podpisano s strani mentorja oddati tajnici ZI. Vloge oddate lahko tudi skenirane na suzana.rehberger@sers.si. 

Mentor je praviloma učitelj ustreznega strokovnega modula v zaključnem letniku. 

Na izdelek oziroma storitev in zagovor se pripravljate praviloma v času pouka in pri predmetu Projektno delo. Priporočamo, da do časa, ko greste na PUD, opravite glavnino dela oziroma poskusite nalogo zaključiti, saj je v času PUD komunikacija z mentorjem možna le preko e-pošte in le izjemoma v živo. 

Za sprotno vodenje dela lahko z mentorjem uporabita primer dokumentacije “Zbirna_mapa-ZI“, si jo delno tudi prilagodita in uporabita pri svojem delu. 

Vse naloge povezane z 2. predmetom dogovarjate dijaki/kandidati s svojim mentorjem. Na zagovoru predstavljate svoje delo, kot ste ga dogovorili s svojim izbranim mentorjem

Na razpolago so tudi Izpitni katalogi, ki vodijo skozi ves proces priprav in ustnega zagovora obeh izpitnih enot zaključnega izpita.

Izpitni katalog – slovenščina
Izpitni katalog – elektrikar
Izpitni katalog – računalnikar

Prijava k zaključnemu izpitu. 

Na zaključni izpit se prijavite za vsak izpitni rok posebej in sicer najkasneje 30 dni pred pričetkom izpitnega roka. Prijavnica k ZI se nahaja tukaj: Prijavnica in jo oddate izključno tajnici ZI, ki vam bo prijavo in priloge pregledala in izdala potrdilo, da ste se pravilno prijavili.

K prijavi lahko oddate tudi ZI-prilagoditev opravljanja zaključnega izpita, ki jo morate oddate najkasneje skupaj s prijavo. 

Za spomladanski izpitni rok vas pred odhodom na PUD obišče tajnica ZI, razdeli prijave k ZI in se z vami dogovori za dan, ko ji boste prijave izpolnjene in podpisane s strani staršev tudi vrnili. 

Več informacij

RIC
CPI
Pravilnik o zaključnem izpitu
Šolska pravila ZI

Kontakt

Tajnica zaključnega izpita
Suzana Rehberger, prof.

Govorilna ura: torek, med 11.15 in 11.35
Mail: suzana.rehberger@sers.si 
telefon: 02 234 1913

Accessibility
UA-47570617-1