"Med večjimi koraki , ki jih mora na poti v življenje napraviti mlad človek, je tudi zaključni izpit.
S svojimi zahtevami predstavlja pregled preteklega dela in vstopnico za opravljanje poklica ali nadaljnje šolanje."

Karin Lah Milič

tajnica ZI

uradne ure: sreda, 10.15 – 10.45
telefon: 02 234 19 13
e-naslov:

Kaj je zaključni izpit?

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno zaključil zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja in je opravil druge s programom določene obveznosti. Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku – Koledar-ZI-2023-24. Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh izpitov, to sta Slovenščina in Izdelek oziroma storitev in zagovor. Prva izpitna enota je Slovenščina, ki obsega pisni in ustni del izpita. Kandidat, ki je v zaključnem 3. letniku slovenščino zaključil z oceno odlično 5, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja te izpitne enote.

Druga izpitna enota se imenuje Izdelek oziroma storitev in zagovor. Na to izpitno enoto se pripravljate že v času šolanja, s poudarkom v 3. zaključnem letniku.

Za opravljanje zaključnega izpita veljajo ŠOLSKA_PRAVILA_ZI-2023-24

Aktualno

Prijava k zaključnemu izpitu

Na zaključni izpit se prijavite za vsak izpitni rok posebej in sicer najkasneje 30 dni pred pričetkom izpitnega roka. Prijavnica k ZI se nahaja tukaj: Prijavnica in jo oddate izključno tajnici ZI, ki vam bo prijavo in priloge pregledala in izdala potrdilo, da ste se pravilno prijavili.

K prijavi lahko oddate tudi ZI-prilagoditev opravljanja zaključnega izpita, ki jo morate oddate najkasneje skupaj s prijavo. 

Za spomladanski izpitni rok vas pred odhodom na PUD obišče tajnica ZI, razdeli prijave k ZI in se z vami dogovori za dan, ko ji boste prijave izpolnjene in podpisane s strani staršev tudi vrnili. 

Izdelek oziroma storitev in zagovor

V zaključnem 3. letniku se odločite pri katerem strokovnem modulu boste opravljali 2. predmet zaključnega izpita. Mentorji vam bodo svoje teme/naslove predstavili pri pouku svojega strokovnega modula že v septembru in oktobru.

Teme/Naslovi nalog in mentorji so objavljeni tukaj: Mentorji (teme in naslovi) 23-24 in na oglasni deski ZI pri pisarni 102 (stopnišče ob telovadnici).

Ko si mentorja in temo/naslov naloge izberete, z mentorjem dogovorita način dela, kraj in datum opravljanja konzultacij, urejanja dokumentacije in druge priprave za uspešno opravljanje in zagovor 2. predmeta.

Nato skupaj z mentorjem izpolnita Vloga-potrditev-izdelka-ZI in jo oddata tajnici zaključnega izpita do predvidoma 13. oktobra (in ne kasneje kot do 27. oktobra) tekočega šolskega leta (Pravila o ZI). Naslov/Temo naloge lahko tudi zamenjate, pri tem morate izpolniti novo vlogo: Vloga za zamenjavo izdelka oziroma storitve in podpisano s strani mentorja oddati tajnici ZI. Vloge oddate lahko tudi skenirane na

Mentor je praviloma učitelj ustreznega strokovnega modula v zaključnem letniku. 

Na izdelek oziroma storitev in zagovor se pripravljate praviloma v času pouka in pri predmetu Projektno delo. Priporočamo, da do časa, ko greste na PUD, opravite glavnino dela oziroma poskusite nalogo zaključiti, saj je v času PUD komunikacija z mentorjem možna le preko e-pošte in le izjemoma v živo. 

Za sprotno vodenje dela lahko z mentorjem uporabita primer dokumentacije Zbirna mapa 23-24 si jo delno tudi prilagodita in uporabita pri svojem delu. 

Vse naloge povezane z 2. predmetom dogovarjate dijaki/kandidati s svojim mentorjem. Na zagovoru predstavljate svoje delo, kot ste ga dogovorili s svojim izbranim mentorjem

Na razpolago so tudi Izpitni katalogi, ki vodijo skozi ves proces priprav in ustnega zagovora obeh izpitnih enot zaključnega izpita.

Izpitni katalog – slovenščina
Izpitni katalog –  elektrikar
Izpitni katalog – računalnikar