Zaključni izpit

ZI-razpored-izpiti-2018-2019

SPOMLADANSKI ROK  

PISNI IZPIT – SLOVENŠČINA – sreda, 5. 6. 2019 ob 9:00 v etaži M (Gosposvetska 9)

Podrobnejši razpored opravljanja izpitov je objavljen na oglasni deski M6 (etaža M, Gosposvetska) in v priponki: USTNI IZPITI

Govorilnih ur v juniju in juliju zaradi neustaljenega urnika ni. Možno se je predhodno najaviti (najmanj 2 delovna dni prej) na: suzana.rehberger@sers.si

Svečana podelitev spričeval zaključnega izpita na spomladanskem roku bo v ponedeljek, 17. 6. 2019 ob 12h v dvorani šole (Smetanova 6, pri glavnem vhodu levo, po stopnicah dol in takoj levo).

V primeru, da se svečane podelitve spričeval ne morete udeležiti, lahko prejmete spričevalo do 5. 7. 2019 ali po 16. 8. 2019 izključno pri tajnici ZI v M6 po predhodni najavi po e-pošti.

Prijava
K “Prijavi k zaključnemu izpitu” dijaki s posebnimi potrebami oddate lahko tudi “Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita”, ki ga dobite pri tajnici zaključnega izpita, Suzani Rehberger. Sklep o odobritvi prilagoditev vam bo izročil razrednik ob podelitvi spričeval zaključnega letnika.

Rok prijave k zaključnemu izpitu: najmanj 30 dni pred izpitnim rokom pri tajnici ZI.
Prijavnica k zaključnemu izpitu in dodatna prijavnica s prilagoditvami: Prijavnica, prilagoditev

Izdelek oziroma storitev in zagovor: Izdelek-vloga

Seznam mentorjev in tem ZI_mentorji-nalog-2018-19 ZI_mentorji-nalog-2-2018-19.

Podrobnejše informacije o zaključnem izpitu

RIC

ZI-Šolska-pravila-2019 o zaključnem izpitu

Kontakt:
tajnica ZI:
Suzana Rehberger, prof.
telefon: 02 234 19 13
suzana.rehberger@sers.si