Zaključni izpit

OBVESTILA V ČASU ZAPRTJA ŠOLE ZARADI COVID 19

Ministrstvo za šolstvo, vzgojo in šport je pripravilo priporočila pred izvajanjem zaključnega izpita za izdelek oziroma storitev. Priporočila_Zaključni izpit-1.

JESENSKI IZPITNI ROK

Prijava k jesenskemu izpitnemu roku poteka do 24. 7. 2020 in sicer po naslednjem razporedu:
– do 7. 7. 2020
prijave pošljete na naslov: suzana.rehberger@sers.si.
– po 8. 7. 2020
prijave pošljete na naslov: suzana.lukman@sers.si.

DATUMI IZPITOV na jesenskem izpitnem roku: 
25. 8. 2020 – SLOVENŠČINA  (pisni del)
med 26. 8. in 28. 8. 2020 – ustni del izpitov.
Natančen razpored bo objavljen med 17. 8. in 19. 8. 2020.
Delitev spričeval 4. 9. 2020.

V navodilih lahko preberete, kako se bo zaključni izpit izvajal na tem izpitnem roku. Prav tako so objavljeni dan, ura in prostor, kjer se bodo izpiti izvajali. Razredniki vam bodo do petka 5. 6. po e-pošti poslali natančen časovni razpored posameznikov na ustnem izpitu.

ŠOLSKO LETO 2019/2020

Šolski koledar zaključnega izpita:

2019-20

Seznam mentorjev in tem:

2019-20

Obrazci:

KAJ JE ZAKLJUČNI IZPIT?

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh izpitov, slovenščine in izdelka/storitve z zagovorom. Pri slovenščini opravljate pisni in ustni izpit. Izdelek/storitev pripravljate v času pouka oziroma do izpitnega roka oziroma kot je določeno s Sklepom o odobritvi teme, ki ga prejmete, ko sta tema/naslov in mentor izbrana. Kandidat si izbere mentorja in temo objavljen na spletni strani ZI. Skupaj z mentorjem izpolnjeno Vlogo za odobritev teme oddate tajnici ZI. Po odobritvi teme in naslova s strani Šolske komisije za ZI, prejmete Sklep o odobritvi.
Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja in je opravil druge s programom določene obveznosti. Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu. Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.
Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini, dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

Vse o zaključnem izpitu sledite na naslednjih povezavah:

Prijava

Rok prijave k zaključnemu izpitu: najmanj 30 dni pred izpitnim rokom pri tajnici ZI z obrazcem “Prijava k zaključnemu izpitu”.
Za vsak izpitni rok se je potrebno prijaviti na novo, na primer, če  spomladanskem izpitnem roku ne opravite enega ali oba izpita, se za  vsak naslednji izpitni rok morate prijaviti na novo. Naslov izdelka/storitve pa lahko ohranite.
K “Prijavi k zaključnemu izpitu” dijaki s posebnimi potrebami oddate lahko tudi “Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita”, ki ga dobite pri tajnici zaključnega izpita, Suzani Rehberger. Sklep o odobritvi prilagoditev vam bo izročil razrednik ob podelitvi spričeval zaključnega letnika.
Redni dijaki imajo možnost opravljanja popravnih izpitov v maju, po končanem pouku in pred spomladanskim izpitnim rokom. Po opravljenih popravnih izpitih in prejetem letnem spričevalu lahko pristopite k spomladanskemu izpitnemu roku, če ste se predhodno na zaključni izpiti tudi že prijavili.

Kontakt:
suzana.rehberger@sers.si 
sreda: 9:35 – 10:00
Suzana Rehberger, tajnica ZI