Zaključni izpit

ZI-razpored-izpiti-2018-2019

Spričevala bodo pripravljena 4. 9. 2019 ob 11.30 v M6. Kasneje lahko dvignete spričevala v času uradnih ur.

URADNE URE 

ponedeljek: 10:30-11:00 v M6 ali po predhodni najavi na suzana.rehberger@sers.si

Prijava
K “Prijavi k zaključnemu izpitu” dijaki s posebnimi potrebami oddate lahko tudi “Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita”, ki ga dobite pri tajnici zaključnega izpita, Suzani Rehberger. Sklep o odobritvi prilagoditev vam bo izročil razrednik ob podelitvi spričeval zaključnega letnika.

Rok prijave k zaključnemu izpitu: najmanj 30 dni pred izpitnim rokom pri tajnici ZI.
Prijavnica k zaključnemu izpitu in dodatna prijavnica s prilagoditvami: Prijavnica, prilagoditev

Izdelek oziroma storitev in zagovor: Izdelek-vloga

Seznam mentorjev in tem ZI_mentorji-nalog-2018-19 ZI_mentorji-nalog-2-2018-19.

Podrobnejše informacije o zaključnem izpitu

RIC

ZI-Šolska-pravila-2019 o zaključnem izpitu

Kontakt:
tajnica ZI:
Suzana Rehberger, prof.
telefon: 02 234 19 13
suzana.rehberger@sers.si