Zaključni izpit

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh izpitov, slovenščine in izdelka/storitve z zagovorom. Pri slovenščini opravljate pisni in ustni izpit. Izdelek/storitev pripravljate v času pouka oziroma do izpitnega roka oziroma kot je določeno s Sklepom o odobritvi teme, ki ga prejmete, ko sta tema/naslov in mentor izbrana. Kandidat si izbere mentorja in temo objavljen na spletni strani ZI. Skupaj z mentorjem izpolnjeno Vlogo za odobritev teme oddate tajnici ZI. Po odobritvi teme in naslova s strani Šolske komisije za ZI, prejmete Sklep o odobritvi.
Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja in je opravil druge s programom določene obveznosti. Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu. Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.
Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini, dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

Vse o zaključnem izpitu je zapisano v Pravilniku o zaključnem izpitu: Pravilnik o ZI.

Prijava

Rok prijave k zaključnemu izpitu: najmanj 30 dni pred izpitnim rokom pri tajnici ZI z obrazcem “Prijava k zaključnemu izpitu”.
Za vsak izpitni rok se je potrebno prijaviti na novo, na primer, če  spomladanskem izpitnem roku ne opravite enega ali oba izpita, se za  vsak naslednji izpitni rok morate prijaviti na novo. Naslov izdelka/storitve pa lahko ohranite.
K “Prijavi k zaključnemu izpitu” dijaki s posebnimi potrebami oddate lahko tudi “Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita”, ki ga dobite pri tajnici zaključnega izpita, Suzani Rehberger. Sklep o odobritvi prilagoditev vam bo izročil razrednik ob podelitvi spričeval zaključnega letnika.
Redni dijaki imajo možnost opravljanja popravnih izpitov v maju, po končanem pouku in pred spomladanskim izpitnim rokom. Po opravljenih popravnih izpitih in prejetem letnem spričevalu lahko pristopite k spomladanskemu izpitnemu roku, če ste se predhodno na zaključni izpiti tudi že prijavili.

IZPITNI ROKI ZAKLJUČNEGA IZPITA 2019-20.docx

ZIMSKI IZPITNI ROK

Spričevala zimskega izpitnega roka so pripravljena. Prevzamete jih lahko v času govorilne ure ali se predhodno najavite po mailu.

Seznam mentorjev in tem 2019-20

OBRAZCI: 

  • Prijavnica k zaključnemu izpitu in dodatna prijavnica s prilagoditvami: prijavnica
  • Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita; prilagoditev
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor: vloga za potrditev izdelka-ZI
Podrobnejše informacije o zaključnem izpitu: RIC

Na podlagi Pravilnika o zaključnem izpitu šola pripravi tudi Šolska pravila ZI 2019-20.

Kontakt:
Suzana Rehberger, tajnica ZI
telefon: 02 234 19 13
suzana.rehberger@sers.si

URADNE URE:
sreda: 9:35-10:00 v M6 ali po predhodni najavi na mail.