Zaključni izpit

ZI-razpored-izpiti-2018-2019

URADNE URE V ČASU POČITNIC:

24. 6. 2019 med 11.00 in 11.30, od 1. 7. 2019 do 4. 7. med 8.00 in 8.30 in 16. 8. 2019 med 9.00 in 10.00 ali po dogovoru po e-pošti: suzana.rehberger@sers.si

Možno se je predhodno najaviti (najmanj 2 delovna dni prej) na: suzana.rehberger@sers.si

Jesenski izpitni rok traja od 26. 8. do 28. 8. 2019 po objavljenem razporedu. Prijava je možna do 5. 7. pri tajnici ZI ali po pošti do 26. 7. 2019.

Spričevala spomladanskega izpitnega roka lahko prejmete do 5. 7. 2019 ali po 16. 8. 2019 izključno pri tajnici ZI v M6 po predhodni najavi po e-pošti.

Prijava
K “Prijavi k zaključnemu izpitu” dijaki s posebnimi potrebami oddate lahko tudi “Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita”, ki ga dobite pri tajnici zaključnega izpita, Suzani Rehberger. Sklep o odobritvi prilagoditev vam bo izročil razrednik ob podelitvi spričeval zaključnega letnika.

Rok prijave k zaključnemu izpitu: najmanj 30 dni pred izpitnim rokom pri tajnici ZI.
Prijavnica k zaključnemu izpitu in dodatna prijavnica s prilagoditvami: Prijavnica, prilagoditev

Izdelek oziroma storitev in zagovor: Izdelek-vloga

Seznam mentorjev in tem ZI_mentorji-nalog-2018-19 ZI_mentorji-nalog-2-2018-19.

Podrobnejše informacije o zaključnem izpitu

RIC

ZI-Šolska-pravila-2019 o zaključnem izpitu

Kontakt:
tajnica ZI:
Suzana Rehberger, prof.
telefon: 02 234 19 13
suzana.rehberger@sers.si