Rezultati 2. kroga

 • MIZŠ je objavilo spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka – https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
 • Spodnje meje v 2. krogu v programih na SERŠ-u:
  • računalnikar: 116 točk in 31 točk iz ocen treh predmetov
  • tehnik računalništva: 118 točk in 31 točk iz ocen treh predmetov
  • tehniška gimnazija: 139 točk
 • Sklepe o sprejemu v 2. krogu dvignete kandidati v torek, 29. 6., ob 11.00 oz. 11.15, v avli šole na Smetanovi 6. Kandidati, ki ste bili sprejeti na druge srednje šole se morate vpisati najkasneje do srede, 30. 6., do 14.00.
 • Dodatne informacije prejmete pri Iris Vinko (), Maji Krajnc () in Lari Jug ().

 

Informacije

Rokovnik – pomembni datumi
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole
Razpis za šolsko leto 2020/21

 

Datumi vpisnega postopka 2021/22

 • 2. 4. 2021 – sprejem prijav na srednji šoli (o načinu posredovanja prijav boste obveščeni s strani osnovne šole in bo odvisna od epidemioloških razmer)
 • 8. 4. 2021 do 16.00 – javna objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ
 • 22. 4. 2021 – rok za morebiten prenos prijav na drugo šolo ali v drug program (prenos prijav bo potekal elektronsko, podrobnejša navodila bodo 8. 4. 2021 objavljena na tem mestu)
 • 27. 5. 2021 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa pisno po pošti
 • med 16. 6. in 21. 6. 2021 – vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka skladno z navodili, ki jih poste prejeli po pošti; odstopanja od navedenega datuma v obvestilu, ki ga boste po pošti prejeli do 27. 5. 2021 niso mogoča
 • do 30. 6. 2021 – izvedba morebitnega 2. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)

 

Vpis 2021/22 – postopek in dokumentacija

V sredo, 26. 5. 2021, smo po pošti poslali vsem prijavljenim kandidatom obvestilo s prilogami. V obvestilu je navedeno, katero dokumentacijo in na kakšen način nam morajo kandidati posredovati. Prvi krog poteka v skladu z rokovnikom MIZŠ  med 16. 6. in 21. 6. 2021, ko bodo kandidati po pošti obveščeni o sprejemu oz. nesprejemu. Podatkov o sprejetih kandidatih po telefonu oz. e-pošti ne bomo posredovali.

OBVESTILA:

Učence, ki spričevalo 9. razreda prejmete 15. 6. zvečer na valeti prosimo, da nam dokumentacijo po elektronski pošti pošljete 16. 6. do 12.00 oz. če nimate te možnosti, da nas pokličete na telefonsko številko navedeno v obvestilu, da se dogovorimo kdaj 16. 6. bi nam dokumentacijo lahko osebno prinesli.

UČBENIŠKI SKLAD IN UČNA GRADIVA:

Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)

MALICA:

Prijava na malico
Preberi več

MIZŠ nas je 10. 6. 2021 obvestilo, da bo v skladu s spremembo Zakona o šolski prehrani cena malice za šolsko leto 2021/22 znašala 2,73 EUR. Nova cena prične veljati s 1. 9. 2021.

OBRAZCI:
ORODJE:

Seznam potrebnega orodja in delovne opreme:

PONUDBE ORODJA RAZLIČNIH PONUDNIKOV, navedene po abecednem vrstnem redu – kandidati ne rabite kupiti orodja pri enem od spodaj naštetih ponudnikov. Orodje lahko kupite tudi drugje oz. uporabite orodje, ki ga imate doma, če ustreza specifikacijam na seznamu

Kontaktna oseba: organizator praktičnega pouka Benjamin Vergles (, 02 234 19 21)

STATUSI

Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV