Vpis 2023/2024 – število prijavljenih kandidatov

Program

Razpisana mesta

Prijavljeni – 24. 4. 2023

Elektrikar

26

31

Računalnikar

26

37

Elektrotehnik

56

59

Tehnik računalništva

112

140

Tehniška gimnazija

28

36

 

Pojasnila in komentarji

 • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je podalo soglasje za omejitev vpisa v programih: računalnikar, elektrikar, tehnik računalništva, elektrotehnik in tehniška gimnazija
 • V četrtek, 25. 5. 2023, smo po pošti vsem prijavljenim učencem poslali obvestilo o omejitvi vpisa, vpisnem postopku (pomemben datum 16. 6., do 8.00, ko nam morajo vsi prijavljeni učenci posredovati po e-pošti kopijo spričeval 7., 8 in 9. razreda in drugo navedeno dokumentacijo) in potrebno vpisno dokumentacijo.
 • Dodatne informacije prejmete pri svetovalnih delavkah:
  • za program tehniška gimnazija in elektrotehnik Iris Vinko (),
  • za program računalnikar in elektrikar Lara Jug (),
  • za program tehnik računalništva Maja Kirbiš ().

 

Informacije

Rokovnik – pomembni datumi

Razpis za šolsko leto 2023/2024

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole

 

Datumi vpisnega postopka 2023/2024

 • do 3. 4. 2023 – sprejem prijav na srednji šoli (način oddajanja prijav: kandidati sami pošljejo vpisnico priporočeno po pošti ali pošiljanje prijavnic organizira OŠ)
 • 7. 4. 2023 do 14.00 – javna objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ
 • 24. 4. 2023, do 14.00 – rok za morebiten prenos prijav na drugo šolo ali v drug program
 • do 29. 5. 2023 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa pisno po pošti
 • med 16. 6. in 21. 6. 2023 – vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka skladno z navodili, ki jih poste prejeli po pošti; odstopanja od navedenega datuma v obvestilu, ki ga boste po pošti prejeli do 29. 5. 2023 niso mogoča
 • do 16. 6., do 8.00 vsi prijavljeni učenci po e-pošti posredujejo kopije spričeval 7., 8. in 9. razreda in drugo vpisno dokumentacijo. E-naslov za pošiljanje je naveden v obvestilu, ki so ga učenci prejeli po pošti.
 • do 21. 6. bodo prijavljeni učenci priporočeno po pošti obveščeni o rezultatih 1. kroga, podatkov o sprejetih kandidatih po telefonu oz. e-pošti ne bomo posredovali.
 • 23. 6. 2023 do 15. ure – prijava kandidatov za morebitni 2. krog izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)
 • 29. 6. 2023 ob 15.00 – objava rezultatov 2. kroga

 

Vpis 2023/2024

OBVESTILA:
UČBENIŠKI SKLAD IN UČNA GRADIVA:

Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)

MALICA:

Prijava na malico
Preberi več

Kontaktna oseba: organizator šolske prehrane Daniel Veselič (, 02 234 19 15)

OBRAZCI:
ORODJE:

Seznam potrebnega orodja in delovne opreme:

PONUDBE ORODJA RAZLIČNIH PONUDNIKOV, navedene po abecednem vrstnem redu – kandidati ne rabite kupiti orodja pri enem od spodaj naštetih ponudnikov. Orodje lahko kupite tudi drugje oz. uporabite orodje, ki ga imate doma, če ustreza specifikacijam na seznamu.

Kontaktna oseba: organizator praktičnega pouka Benjamin Vergles (, 02 234 19 21)

STATUSI

Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV