Vpis

Razpisana mesta in število prijavljenih za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2020/21

S strani MIZŠ še nismo prejeli podatka o datumu, do katerega bomo srednje šole sprejemale Prijave za vpis v začetni letnik. Tudi v tem času sprejemamo:

  • prijave prispele po klasični pošti in
  • poslane skenirane prijave po e-pošti. Skenirane prijave pošljete na naslov suzana.lukman(at)sers.si. Obvezna sta podpisa kandidata in starša, podpis in žig osnovne šole pa ni obvezen.

Komentarji

  • Dodatne informacije prejmete pri Iris Vinko (02/234 19 29, iris.vinko@sers.si), Maji Krajnc (02/234 19 12, maja.krajnc@sers.si) in Lari Jug (02/234 19 31, lara.jug@sers.si).
Informacije

Rokovnik – pomembni datumi (bo spremenjen)
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole
Razpis za šolsko leto 2020/21

Vpis 2019/20 – postopek in dokumentacija

OBVESTILA:

MALICA:

Prijava na malico
Preberi več

OBRAZCI:

Da se izognemo gneči in bo vpis potekal tekoče, vas prosimo, da upoštevate vrstni red in s seboj prinesete izpolnjene obrazce, ki ste jih prejeli po pošti.

ORODJE:

Seznam potrebnega orodja in delovne opreme:

STATUSI

Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo. Na vpisu nas obvestite o statusih, ki jih je imel učenec v OŠ.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Elektrikar
Računalnikar
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehniška gimnazija
Tehnik računalništva – PTI