Število prijavljenih kandidatov

V primeru spremembe števila prijav v času prenosa prijav, bomo le-te dnevno objavljali na tem mestu.

ProgramRazpisana mestaPrijavljeni - 21. 4. 2021
Elektrikar2626
Računalnikar2638
Elektrotehnik5656
Tehnik računalništva112127
Tehniška gimnazija2823

 

Pojasnila in komentarji

 • Nemščine zaradi premajhnega interesa v programih računalnikar, elektrikar, elektrotehnik in tehnik računalništva ne bomo izvajali.
 • V računalnikarju bi ob trenutnem stanju imeli omejitev vpisa. Glede na ocene 7. in 8. razreda, bi bila meja pri 75-ih točkah (za sprejem v 1. krogu 77 točk). K tem točkam se konec junija prištejejo še ocene 9. razreda, upoštevajo se tudi odločbe dijakov s posebnimi potrebami. Podrobnejša okvirna razvrstitev kandidatov glede na ocene 7. in 8. razreda – 21.4.
 • V tehniku računalništva bi ob trenutnem stanju imeli omejitev vpisa. Glede na ocene 7. in 8. razreda, bi bila meja pri 79-ih točkah (za sprejem v 1. krogu 82 točk). K tem točkam se konec junija prištejejo še ocene 9. razreda, upoštevajo se tudi odločbe dijakov s posebnimi potrebami. Podrobnejša okvirna razvrstitev kandidatov glede na ocene 7. in 8. razreda – 21. 4.
 • Trenutno imamo prosta mesta v tehniški gimnaziji.
 • Dodatne informacije prejmete pri Iris Vinko (), Maji Krajnc () in Lari Jug ().

 

Prenos prijave – poteka do 22. 4. 2021

Prenos prijav je možen do 22. 4. 2021, do 14.00. Prenosi prijave potekajo izključno brezstično, preko e-pošte. Na elektronski naslov naveden na obrazcu nam posredujete skeniran/fotografiran izpolnjen in obvezno lastnoročno podpisan obrazec s strani starša in kandidata. Šola vam potrdi prejem obrazca s povratnim elektronskim sporočilom in uredi prenos v drugi program oz. posreduje prijavnico z dokumentacijo na želeno šolo. Obrazec za prenos prijave

 

Informacije

Rokovnik – pomembni datumi
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole
Razpis za šolsko leto 2020/21

 

Datumi vpisnega postopka 2021/22

 • 2. 4. 2021 – sprejem prijav na srednji šoli (o načinu posredovanja prijav boste obveščeni s strani osnovne šole in bo odvisna od epidemioloških razmer)
 • 8. 4. 2021 do 16.00 – javna objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ
 • 22. 4. 2021 – rok za morebiten prenos prijav na drugo šolo ali v drug program (prenos prijav bo potekal elektronsko, podrobnejša navodila bodo 8. 4. 2021 objavljena na tem mestu)
 • 27. 5. 2021 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa pisno po pošti
 • med 16. 6. in 21. 6. 2021 – vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka skladno z navodili, ki jih poste prejeli po pošti; odstopanja od navedenega datuma v obvestilu, ki ga boste po pošti prejeli do 27. 5. 2021 niso mogoča
 • do 30. 6. 2021 – izvedba morebitnega 2. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)

 

Vpis za PRETEKLO ŠOLSKO LETO (2020/21) – postopek in dokumentacija

V četrtek, 18. 6. 2020, smo po pošti poslali vsem prijavljenim kandidatom obvestilo s prilogami. V obvestilu je navedeno, katero dokumentacijo in na kakšen način nam morajo kandidati posredovati. Prvi krog poteka med 30. 6. in 6. 7., ko bodo kandidati po pošti obveščeni o sprejemu oz. nesprejemu. Podatkov o sprejetih kandidatih po telefonu oz. e-pošti ne bomo posredovali.

OBVESTILA:
 • elektrikar
 • računalnikar
 • elektrotehnik
 • tehnik računalništva
 • tehniška gimnazija
UČBENIŠKI SKLAD IN UČNA GRADIVA:
 • učbeniški sklad – sporočilo za starše
 • komplet učbenikov in delovnih zvezkov po programih

Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)

MALICA:

Prijava na malico
Preberi več

OBRAZCI:
 • obrazec za izvajanje postopka vpisa – za programe z omejitvijo vpisa: računalnikar, elektrikar, tehnik računalništva
ORODJE:

Seznam potrebnega orodja in delovne opreme:

PONUDBE ORODJA RAZLIČNIH PONUDNIKOV, navedene po abecednem vrstnem redu – kandidati ne rabite kupiti orodja pri enem od spodaj naštetih ponudnikov. Orodje lahko kupite tudi drugje oz. uporabite orodje, ki ga imate doma, če ustreza specifikacijam na seznamu

 • CHIPTEHNIKA: elektrikar/elektrotehnik, računalnikar
 • ČIP: elektrikar/elektrotehnik, računalnikar
 • HTE: elektrikar/elektrotehnik, računalnikar
 • NANO ELEKTRONIKA: elektrikar/elektrotehnik, računalnikar

Kontaktna oseba: organizator praktičnega pouka Benjamin Vergles (, 02 234 19 21)

STATUSI

Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Elektrikar
Računalnikar
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehniška gimnazija
Tehnik računalništva – PTI