Vpis

Razpisana mesta in število prijavljenih za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2019/20
ProgramRazpisana mestaPrijavljeni na dan 19. 4. 2019
Elektrikar2645
Računalnikar2638
Elektrotehnik5653
Tehnik računalništva112119
Tehniška gimnazija2828

Komentarji

  • V programu elektrikar bomo MIZŠ zaprosili za dodaten oddelek, ker gre za deficitarni poklic. Odločitev MIZŠ bo znana 21. 5. 2019. Če nam oddelek odobrijo, bomo lahko sprejeli vse trenutno prijavljene kandidate.
  • V tehniku računalništva bi ob trenutnem stanju imeli omejitev vpisa. Glede na ocene 7. in 8. razreda, bi bila meja pri 77-ih točkah (za sprejem v 1. krogu 83 točk). K tem točkam se prištejejo še ocene 9. razreda. Učencem, ki so pod to mejo predlagamo, da premislijo o prenosu prijave.
  • V računalnikarju bi ob trenutnem stanju imeli omejitev vpisa. Glede na ocene 7. in 8. razreda, bi bila meja za sprejem v računalnikarja v prvem in drugem krogu 70 točk. K tem točkam se prištejejo še ocene 9. razreda. Učencem, ki so pod to mejo predlagamo, da premislijo o prenosu prijave.
  • Trenutno imamo prosta mesta še v programu elektrotehnik.
  • Prenos prijav je možen do 23. 4. 2019 med 10.00 in 12.00 v svetovalni službi, Smetanova 6. Izven tega časa je prenos možen po predhodnem dogovoru.
  • Dodatne informacije prejmete pri Iris Vinko (02/234 19 29, iris.vinko@sers.si), Maji Krajnc (02/234 19 12, maja.krajnc@sers.si) in Lari Jug (02/234 19 31, lara.jug@sers.si).
Informacije

Rokovnik – pomembni datumi
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
Razpis za šolsko leto 2019/20

Vpis 2018/19 – postopek in dokumentacija

OBVESTILA:

elektrikar, računalnikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehniška gimnazija

MALICA:

Prijava na malico
Preberi več

OBRAZCI:

športnovzgojni karton, davčna številka

Izjava o privolitvi staršev / zakonitih zastopnikov dijaka oziroma polnoletnega dijaka za obdelavo osebnih podatkov dijaka

Da se izognemo gneči in bo vpis potekal tekoče, vas prosimo, da upoštevate vrstni red in s seboj prinesete izpolnjene obrazce, ki ste jih prejeli po pošti.

ORODJE:

Seznam potrebnega orodja:

Ponudba ponudnika, ki se bo predstavljal na šoli

STATUSI

Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo. Na vpisu nas obvestite o statusih, ki jih je imel učenec v OŠ.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Elektrikar
Računalnikar
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehniška gimnazija
Tehnik računalništva – PTI