Vpis 2024/2025

Stanje prijav

Program
Število razpisanih mest
Število prijavljenih kandidatov 
Računalnikar

26

39
Elektrikar 

26

37

Tehnik računalništva 

112

122

Elektrotehnik   
56

59

Tehniška gimnazija
28

29

 

Prenos prijav več ni možen.

Glede na presežek prijav predvidevamo, da bo MVI podalo soglasje k omejitvi vpisa v programih računalnikar, elektrikar, elektrotehnik in tehnik računalništva.

V skladu z rokovnikom boste najkasneje do 29. 5. 2024 domov po pošti prejeli dopis z informacijami o morebitni omejitvi vpisa v programu, na katerega ste prijavljeni, katero dokumentacijo nam morate posredovati, na kakšen način in do katerega datuma.

Dodatne informacije prejmete pri svetovalnih delavkah:

  • za program elektrikar in elektrotehnik Marina Kaučič (),
  • za program računalnikar in tehniška gimnazija Lara Jug (),
  • za program tehnik računalništva Amadeja Jurič ().
  • za urejanje odločbe ob prehodu v srednjo šolo Iris Vinko ().

Razpisana mesta za vpis v šolsko leto 2024/2025

MIZŠ je 11. 1. 2024 na svoji spletni strani objavilo Razpis za šolsko leto 2024/2025. SERŠ-u so razpisali naslednje število mest za novince:

Računalnikar: 26 mest (1 oddelek)

Elektrikar: 26 mest (1 oddelek) 

Tehnik računalništva: 112 mest (4 oddelki)

Elektrotehnik: 56 mest (2 oddelka)

Tehniška gimnazija: 28 mest (1 oddelek) 

Datumi vpisnega postopka 

 • do 2. 4. 2024 – sprejem prijav na srednji šoli (način oddajanja prijav: kandidati sami pošljejo vpisnico priporočeno po pošti ali pošiljanje prijavnic organizira OŠ)
 • 8. 4. 2024 do 16.00 – javna objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ
 • 23. 4. 2024, do 14.00 – rok za morebiten prenos prijav na drugo šolo ali v drug program
 • do 29. 5. 2024 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa pisno po pošti
 • med 17. 6. in 21. 6. 2024 – vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka skladno z navodili, ki jih poste prejeli po pošti; odstopanja od navedenega datuma v obvestilu, ki ga boste po pošti prejeli do 29. 5. 2024 niso mogoča
 • do 17. 6., do 8.00 vsi prijavljeni učenci po e-pošti posredujejo kopije spričeval 7., 8. in 9. razreda in drugo vpisno dokumentacijo. E-naslov za pošiljanje je naveden v obvestilu, ki so ga učenci prejeli po pošti.
 • do 21. 6. bodo prijavljeni učenci priporočeno po pošti obveščeni o rezultatih 1. kroga, podatkov o sprejetih kandidatih po telefonu oz. e-pošti ne bomo posredovali.
 • 26. 6. 2024 do 15. ure – prijava kandidatov za morebitni 2. krog izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)
 • 2. 7. 2024 ob 15.00 – objava rezultatov 2. krog

Omejitev vpisa

Če se na razpisana mesta prijavi več kandidatov, kot je razpisanih mest, se vpis omeji.

V primeru omejitve vpisa se prijavljene kandidate izbere na podlagi točk, pridobljenih z zaključnimi ocenami obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole. Skupaj lahko tako dijak zbere največ 175 točk. Kandidati si lahko točke izračunajo na naslednji povezavi: Tabela za izračun točk. V primeru, da se na meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Izbira učencev v primeru omejiteve poteka tako, da šola v prvem krogu po navedenih merilih izbere učence za 90 % razpisanih mest. V drugem krogu izbirnega postopka sodelujejo kandidati, ki se po prvem krogu izbirnega postopka niso uvrstili na izbrano šolo, med njimi tudi tisti kandidati, ki morda do prvega kroga izbirnega postopka niso izpolnjevali vpisnih pogojev. Slednji bodo kandidirali na 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah.

V primeru, da število prijavljenih kandidatov ni višje od števila razpisanih mest za program, se vpis ne omeji. Tako bodo v prvem izbirnem krogu sprejeti vsi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis. 

Statusi

Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo. Dodatne informacije prejmete pri koordinatorici dijakov s posebnimi potrebami Iris Vinko ().

Predstavitev programov

Povezave in dodatne informacije

Rokovnik – pomembni datumi

Razpis za šolsko leto 2024/2025

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Tabela za izračun točk

Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole