Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Srednja elektro-računalniška šola Maribor je z 1000 dijaki ena največjih poklicnih in strokovnih šol v Podravju. Dijaki se izobražujejo v naslednjih programih:

  • srednja poklicna programa: elektrikar in računalnikar,
  • srednja strokovna programa: tehnik računalništva in elektrotehnik,
  • tehniška gimnazija,
  • poklicno-tehniška programa: tehnik računalništva, elektrotehnik

Šola deluje v dveh zgradbah; na Smetanovi 6 in na Gosposvetski 9. Smo nadpovprečno dobro opremljeni. Za pouk naravoslovnih predmetov imamo funkcionalne učilnice za fiziko, kemijo in biologijo. Vse klasične učilnice so opremljene z računalnikom in s projektorjem. Vaje iz strokovnoteoretičnih predmetov, praktični in teoretični pouk v novih programih poučujemo v 8 računalniških učilnicah. V 6 učilnicah je 17 računalnikov, v dveh učilnicah pa 32 računalnikov. Za praktični pouk imamo 6 modernih učilnic. Dijaki imajo ob knjižnici še dodaten prostor, v katerem ni pouka in ga uporabljajo za raziskovalno delo, deskanje po spletu in prosti čas. Lokacija šole je optimalna, saj imajo dijaki do Univerzitetne knjižnice le 100 m; laboratorije, računalnike in knjižnico Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) pa kar čez cesto. Zaradi spodbujanja vpisa v študij tehnike imajo naši dijaki na FERI vedno odprta vrata. Čeprav ima šola lastno telovadnico in fitnes, imamo del pouka športne vzgoje tudi v športni dvorani Lukna, v kopališču Pristan in na športnih terenih Branika. Kvaliteto učiteljev in dijakov kažejo, med drugim, tudi dobri dosežki na tekmovanjih iz znanja. Naši dijaki dosegajo najvišja mesta tako na državnih kot na mednarodnih tekmovanjih. Šola je širše znana predvsem po raziskovalni dejavnosti dijakov, ki vsako leto dosegajo najvišja mesta na tekmovanju Mladi za napredek Maribora. Na svetovnih prvenstvih iz robotike se naši dijaki uvrščajo na prva tri mesta. Dijaki SERŠ-a so lahko v okviru Erazmus+ opravljali praktično usposabljanje pri delodajalcu v tujini (Nemčiji, Italiji in na Portugalskem). Možnost opravljanja PUD-a v okviru Erasmus+ je odvisna od tega, če smo izbrani na razpisu. Največji uspehi naših dijakov dokazujejo, da uspeh ni naključje. SERŠ dijakom nudi dobro učno in delovno okolje, od dijakov pa pričakujemo odgovorno vedenje ter redno in vestno delo za šola.

Vsem dijakom naše šole želimo veliko uspehov in dobro počutje v SERŠ-u.

Podatki SERŠ Maribor

  • Telefonska številka: 02 234 19 10
  • T zbornica na Smetanovi 6: 02 234 19 32
  • T zbornica na Gosposvetski 9: 02 234 19 27
  • DŠ: 58751009
  • TRR: SI56 0110 0600 0042 897