Za termin sestanka / razgovora se s svetovalno delavko predhodno dogovorite po elektronski pošti ali telefonu (zaradi sestankov in drugih obveznosti na telefon nismo vedno dosegljive, na elektronsko pošto pa redno odgovarjamo). Če se na sestanek predhodno ne naročite, obstaja velika verjetnost, da vas zaradi že načrtovanih drugih obveznosti ne bomo mogle sprejeti.

Dijakom in staršem svetujejo

 • Amadeja Jurič, za program tehnik računalništva (pisarna na Smetanovi 6, pred zbornico)
 • Lara Jug, za programe računalnikar, tehniška gimnazija, PTI programa (tehnik računalništva in elektrotehnik) (pisarna na Gosposvetski 9, M2)
 • Marina Kaučič, za programa elektrotehnik in elektrikar (pisarna na Gosposvetski 9, pred zbornico)

Koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami

Iris Vinko za dijake vseh programov (pisarna 103, vezni hodnik nad telovadnico)

Amadeja Jurič

svetovalna služba


telefon: 02 234 1 912

Lara Jug

svetovalna služba


telefon. 02 234 1 931

Marina Kaučič

svetovalna služba


telefon: 02 234 19 26

Iris Vinko

koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami


telefon: 02 234 1 929

Vsak človek se znajde v situaciji, ko ne ve, kako se odločiti, ne najde prave rešitve. Morda se pojavljajo vprašanja:

 • Kako naj se učim, da bom bolj uspešen?
 • Kako naj se obvladam?
 • Marsičesa me je strah. Kako naj postanem bolj samozavesten?
 • Imam zdravstvene težave …
 • Izostajam od pouka, dobivam slabe ocene … Kako naprej? Odnehati ali …?
 • Kaj naj storim, ker se v šoli ne počutim dobro, …?
 • Za kateri študij naj se odločim?
 • Me nihče ne razume?
 • Urejam si status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, kulturnika…
 • Sem dijak s posebnimi potrebami in me zanima…
 • Na izpitih nisem bil uspešen. Kako naj dokončam izobraževanje?

Takrat poišči svetovalno delavko, ki ti bo pomagala poiskati rešitve in razvijati odgovornost za svoje odločitve.

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje in dijaku s posebnimi potrebami.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:

 • dijaku perspektivnemu športniku
 • dijaku vrhunskemu športniku,
 • dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
 • dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
 • nadarjenemu dijaki,
 • dijaku, ki prihaja iz tuje države,
 • v drugih utemeljenih primerih.

Za pridobitev pravice do prilagoditev dijaki oddajo vlogo, ki jo najdejo pod Obrazci in ji priložijo zahtevane priloge. Ravnateljica o vlogi odloči s sklepom. Če se s sklepom odloči o pridobitvi pravice do prilagoditev, šola v sodelovanju z dijakom in starši mladoletnega dijaka pripravi osebni izobraževalni načrt v katerem so opredeljene prilagoditve.

Individualizirani programi se praviloma sestavijo v mesecu septembru za vse dijake, ki imajo veljavno odločbo otroka s posebnimi potrebami. Starši bodo domov prejeli pisno vabilo. Do sestave novega IPja se za dijake višjih letnikov upošteva naš lanski IP, dijaki lahko tudi takoj pričnete z individualno učno pomočjo.

Za dijaki, ki ste še v postopku in še nimate odločbe bomo IP sestavili, ko na šolo prejmemo veljavno odločbo otroka s posebnimi potrebami (odločba iz OŠ v SŠ ni veljavna).

Postopek za pridobitev statusa dijaka s posebnimi potrebami:

 1. Oglasite se na OE Zavoda za šolstvo (OE Maribor je na naslovu: Trg revolucije 7 na Taboru; za druge enote je to drugje), kjer vložite zahtevek za uvedbo postopka. Med drugim morate priložiti Poročilo šole in Zapisnik opravljenega razgovora z dijakom. Dokumente vam bo pripravila svetovalna služba v roku 14 dni, ko jo boste za to ustno ali pisno zaprosili.
 2. Zavod vas usmeri na ustrezno komisijo.
 3. Otrok bo napoten na potrebne preglede.
 4. Komisija izda strokovno mnenje in vam ga pošlje.
 5. Zavod za šolstvo na osnovi strokovnega mnenja komisije pripravi odločbo, ki jo pošlje staršem in šoli. Šola prejme skupaj odločbo in strokovno mnenje
 6. Strokovni tim na šoli v 40-tih dneh od prejema odločbe pripravi individualiziran program – IP v katerem določi prilagoditve. Na sestanek so vabljeni starši in dijak.

Po izkušnjah postopek  za pridobitev odločbe traja 6 mesecev do enega leta.

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Dijaki so bili kot nadarjeni prepoznani v osnovni šoli. Ob vpisu srednji šoli posredujejo dokazilo o nadarjenosti in poročilo o delu v osnovni šoli. V srednjem izobraževanju lahko potencialno nadarjenega dijaka evidentira vsak strokovni delavec šole ali se dijak evidentira sam. Za več informacij o kriterijih evidentiranja ter postopku identifikacije se obrnite na koordinatorico dela z nadarjenimi dijaki.

Glede na potrebe in interese nadarjenega dijaka, lahko v začetku šolskega leta z nadarjenim dijakom  pripravimo individualiziran program (INDEP), v okviru katerega mu prilagodimo vzgojno-izobraževalno delo. S programom seznanimo starše, razrednika in učitelje, ki bodo z dijakom delali. Če potrebe, želje in interesi dijaka presegajo prilagoditve, navedene v individualiziranem programu, lahko dijak, skupaj z ustreznimi dokazili, poda vlogo za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti v sklopu osebnega izobraževalnega načrta.

Dijakom ponujamo različne dejavnosti, pri katerih lahko razvijajo svoje sposobnosti, potenciale ter interese in krepijo močna področja. Vzpodbujamo jih v vključitev v krožke, raziskovalno dejavnost, sodelovanja na tekmovanjih (jezikovnih, matematičnih, športnih…), šolskih prireditvah ipd. Vključitev dijaka v dejavnost je prostovoljna.

Dijaki zaključnih letnikov ste prejeli uporabniška imena in gesla za AAI račun, s katerim se boste lahko prijavili na visokošolske in univerzitetne programe, zato si podatke za račun dobro zapomnite.

Informacije o vpisu

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) predvideva naslednje vrste štipendij:

 • Državne štipendije
 • Zoisove štipendije
 • za deficitarne poklice – v preteklih letih so se za to štipendijo lahko prijavili dijaki 1. letnikov programa elektrikar
 • kadrovske (sofinanciranje)
 • štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost

V primeru dodatnih vprašanj, se lahko obrnete na:

 • Center za socialno delo – spletna stran
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije – spletna stran
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Spletna svetovalnica vam pomaga pri iskanju odgovorov na različna vprašanja s področja samopodobe, telesnega in duševnega zdravja, medsebojnih odnosov,  reševanja različnih problemov. Svetujejo vam priznani zdravniki, psihologi in drugi strokovnjaki. Mimo čakalne vrste in napotnice dobite hitre in kvalitetne odgovore. Dostop do spletne svetovalnice V šolski knjižnici si lahko izposodite priročnik za fante in punce 10 KORAKOV DO BOLJŠE SAMOPODOBE, To sem jaz, verjamem vase.

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Sekcija za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva je v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področij izdala Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Smernice si v celoti lahko preberete tukaj. V smernicah so med drugim predstavili časovna priporočila za uporabo v prostem času, zdrave družinske navade uporabe zaslona, priporočila za uporabo…

Preberi

Predavanje Mitje Duha

V četrtek, 29. 3. 2018, so se dijaki 2.ar in 2.cr v okviru preventivnih dejavnosti  (uživanje prepovedanih substanc) udeležili predavanja Mitje Duha, ki o svoji zgodbi pripoveduje v knjigi Tek za življenjem. Dijakom je predstavil temačno obdobje svojega življenja prežetega s spletkami, kriminalom in drogami, ki se konča s težavnim povratkom v normalno življenje.

Preberi

Uporaba digitalne tehnologije – varnost, zasvojenost, preventiva

Računalniki, mobilniki, splet in spletna družabna omrežja praviloma bogatijo in dopolnjujejo naše delo in odnose. Prekomerna uporaba pa lahko privede do nasprotnih, negativnih učinkov na naše življenje. Povzeli smo glavne oporne točke na to temo, povzete po spletnih straneh lougout.si in safe.si, kjer lahko najdete veliko poučnega gradiva in praktičnih nasvetov na temo prekomerne rabe…

Preberi

Nekaj tehnik za izboljšanje počutja – zloženka 

Priročnik Slabemu počutju sem kos

Zloženka Slabemu počutju sem kose

Priročnik Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?

VARNA RABA DIGITALNIH TEHNOLOGIJ, PREKOMERNA RABA DIGITALNIH TEHNOLOGIJ

Center Šteker

Brezplačno svetovanje tistim:

 • ki imajo težave na področju zasvojenosti z uporabo digitalnih tehnologij (video in računalniškimi igrami, socialnimi omrežji, igrami na srečo, spletno pornografijo, internetom na splošno…)
 • ki se zavedajo, da na spletu preživijo veliko časa in jih je strah, da bi se iz tega razvila zasvojenost.

Tel. št.: 031 850 500, e-naslov: , spletna stran: www.steker.si

Naslov: Društvo IndiJanez, Ob železnici 16, 2000 Maribor

SI – točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje. Spletna stran www.safe.si. V okviru safe.si deluje tudi spletno oko (www.spletno-oko.si), kjer lahko prijavite sporne vsebine in incidente na spletu.

Varni na internetu – informacije o možnih zlorabah na internetu, kako se lahko zaščitite, prijava zaznane zlorabe na internetu. Spletna stran www.varninainternetu.si

 

UPORABA SUBSTANC, KI ZASVAJAJO

Center za preprečevanje odvisnosti, Ljubljanska ulica 4, 2000 Maribor, tel. št.: 031 744 494, spletna stran: https://www.nijz.si/sl/center-za-preprecevanje-odvisnosti,

e-naslov:

DrogArt – združenje z namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi, spletna stran: https://www.drogart.org/

Svetovalnica v Mariboru: DrogArt info točka, Jurčičeva 8, 2000 Maribor, tel. št. 041 481 246,

e-naslov:

 

RAZNO

#tosemjaz – e-Svetovalnica za mlade s vprašanji, o katerih je lažje pisati kot govoriti, spletna stran: https://www.tosemjaz.net/

https://projekt-trialog.si/ – spleta stran ponuja nasvete, odgovore na vprašanja s področja tematike nasilja, duševnega zdravja ter stisk za najstnike, kot tudi za tiste, ki so v stiku oz. delajo z njimi (učitelji, starši,…)

Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? Veščine opore za vsakdan in viri opore v stiski 

Kako si lahko mladostniki sami pomagajo ob različnih stiskah? – priporočila NIZJ

Problematično igranje na srečo – Vodnik za družine“Gemblanje” oz hazardiranje

Kam po pomoč: https://www.skzp.si/covid-19/kam-po-pomoc-otroci/

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor, tel. št. 02 234 97 00, e-naslov: ,

spletna stran: www.svet-center-mb.si

TOM telefon: 116 111 – mladostniki lahko na brezplačni telefonski številki svetovalcem zaupajo svoje težave, jih prosijo za nasvet in dodatne informacije, anonimnost in zaupnost pogovora in klicatelja sta zagotovljena, spletna stran: https://www.e-tom.si/stopi-v-stik/

Mladi zmaj: https://www.mladizmaji.si/2020/03/19/mladi-zmaji-v-casu-epidemije/ 

INFOPEKA – Mladinski informacijsko-svetovalni center; nudijo pomoč mladostnikom z učnimi težavami, težavami v komunikaciji, medsebojnih odnosih, mladostnikom z motnjami hranjenja

Naslov: Ob železnici 16, 2000 Maribor, tel. št. 041 481 246, e-naslov: , spletna stran: https://pekarnamm.org/

Projektno učenje mlajših odraslih PUM-O – program neformalnega izobraževanja, ki pomaga mladim brezposelnim, ki nimajo končane izobrazbe, da si pridobijo veščine in motivacijo za lažjo pot do zaposlitve ali dokončanje izobraževanja. Program je brezplačen, izvaja se vse leto, vpis je možen kadarkoli. Program izvaja Andragoški zavod Maribor, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor, tel. št: 02 234 11 11, spletna stran:  https://www.azm-lu.si/izbrano-za-vas/pum-o/

Varne točke – UNICEF-ove varne točke so različni javni prostori, v katerih so prisotni ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski, pogovor o težavi, anonimnost je zagotovljena. Prostori so označeni z modro nalepko Varna točka, lokacije v bližini šole: Pionirska knjižnica Rotovž (Rotovški trg 9), Mladinski center Osmica (Glavni trg 24), Zveza prijateljev mladine Maribor (Razlagova 16)

spletna stran: https://www.varnetocke.si/

Projekt »Na varnem si«, ki skrbi za blaženje psiho-socialnih posledic epidemije COVID-19 na še zlasti ranljivima populacijama mladostnikov in žrtev nasilja. Tri glavne aktivnosti za realiziranje namena projekta so ozaveščanje, psiho-socialno svetovanje in vzpostavljanje varnih točk za žrtve nasilja. Oblikovali so spletno rešitev www.na-varnem.si, na kateri:

 • ponujajo storitev brezplačnega, anonimnega in strokovnega svetovanja (preko elektronske pošte, klepetalnice v živo, videopogovora in telefonskega klica),
 • opisujejo najpogostejše duševne stiske epidemije z nasveti za samopomoč in možnimi zunanjimi viri pomoči,
 • predstavljajo delovanje in seznam varnih točk na področju Podravja, kamor se lahko vsaka žrtev nasilja brezplačno zateče, se obrne na tamkajšnjega zaposlenega in prejme pomoč ter potrebne informacije,

predstavljajo možnost anonimne e-prijave nasilja pristojnim organom.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Otroška in mladostniška psihiatrija

 • Otroška in mladostniška psihiatrija, Vošnjakova ulica 2-4, 2000 Maribor, tel. št. 02 22 86 353 (potrebna napotnica osebnega zdravnika)
 • Psihološka ambulanta (otroci), Vošnjakova ulica 2-4, 2000 Maribor, tel. št. 02 22 86 354 (potrebna napotnica osebnega zdravnika)

Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor, tel. št. 02 250 66 00

V okviru centra deluje med drugim:

 • dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, Ljubljanska ulica 6, 2000 Maribor, e-naslov: , tel. št. 051 304 015, spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/pika-dnevni-center/
 • Krizni center za mlade Maribor, zagotavljajo 24 urno pomoč mladoletnikom, ki se zaradi različnih osebnih stisk umaknejo iz konfliktnega domačega okolja z možnostjo nastanitve do treh tednov; e-naslov: https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/krizni-centri/

Zavod RS za šolstvo, Območna enota Maribor, Trg Revolucije 7, 2000 Maribor, tel. št.: 02 320 80 50, spletna stran: https://www.zrss.si/