Bojan Ploj

učitelj

Gregor Nikolič

učitelj

Darko Korošec

učitelj

Rajko Cehner

učitelj

Monika Lovrenčič

svetovalna služba

vzdrževalec učne tehnologije

knjigovodkinja in administratorka


telefon: 02 234 19 16,
uradne ure: od 10.00 do 12.00


telefon: 01 234 19 25,
uradne ure: od 10.00 do 12.00

administratorka


telefon: 02 234 19 10,
uradne ure: od 10.00 do 12.00