Poklicno orientacijo za osnovnošolce predstavljamo tudi na osnovnih šolah. Vsako leto se predstavimo okoli 50-tim osnovnim šolam v Podravju.

Na povabilo osnovnih šol se predstavimo na razrednih urah, tržnicah poklicev, roditeljskih sestankih ali drugih organiziranih dejavnostih osnovnih šol. Učencem poskušamo s filmi, ki so jih posneli naši dijaki in praktično predstaviti področji elektrotehnike in računalništva. Zato na predstavitve prinesemo opremo in eksperimente, pri katerih lahko sodelujejo in jih izvajajo učenci. Naše predstavitve pa praviloma nihče ne zapusti brez obveznega “krsta”.