Družboslovje

Irena Wozniak

Simona Kolbl

učiteljica

Petra M. Najžar

učiteljica

Umetnost in multimedija

učiteljica

Brigita Klajnšek

učiteljica

Robert Novak

učitelj

mag. Domen Rupnik

učitelj

Matematika

Darko Zinrajh

učitelj

Monika Stergar

učiteljica

Irena Pivko

učiteljica

Petra Tisnikar

učiteljica

Nataša Hauptman

učiteljica

Polonca H. Pavlič

učiteljica

Naravoslovje

Daniel Veselič

učitelj

Iris Vinko

učiteljica

Zoran Raičevič

učitelj

Nataša Petelin

laborantka

Tanja Jagarinec

učiteljica

Darko Zinrajh

učitelj

Slovenščina

učiteljica

Martina Cizl

učiteljica

Anastazija Brkljačič

knjižničarka

Simona Kolbl

učiteljica

Manja Žvikart Kropivšek

učiteljica

Milena Milanovič

učiteljica

dr. Nataša Kralj

učiteljica

Daniela H. Grosek

učiteljica

Barbara Gajšek

učiteljica

Tuji jeziki

Suzana Rehberger

učiteljica

Patricia Kocbek

učiteljica

Ida Lotrič

učiteljica

Sanela M. Dežman

učiteljica

Karin Lah Milič

učiteljica

dr. Nataša Kralj

učiteljica

Daniela H. Grosek

učiteljica

Elektrotehnika

Gregor Nikolić

učitelj

Darko Korošec

učitelj

Rajko Cehner

učitelj

Rudolf Weinzerl

učitelj

Bojan Dežman

učitelj

dr. Davorin Osebik

učitelj

Dušan Kaiser

učitelj

Miran Čokl

učitelj

Darko Visočnik

učitelj

Bojan Rozin

učitelj

Robert Gašparič

učitelj

mag. Ivanka Lesjak

učiteljica

Benjamin Vergles

učitelj

Darko Romih

pomočnik ravnateljice

Računalništvo

učitelj

učitelj

Jernej Medved

učitelj

Bojan Ploj

učitelj

Miran Waldhütter

učitelj

Manja Š. Šumandl

učiteljica

Helena Sternad

učiteljica

Aleš Pukšič

učitelj

Jernej Krajnčan

učitelj

Jože Štrucl

učitelj

Branko Potisk

učitelj

Manja S. Potisk

učiteljica

Dušan Fugina

učitelj

Vida Motaln

pomočnica ravnateljice

Športna vzgoja

učitelj

Rok Marinič

učitelj

Martina Kovačič

učiteljica

Boštjan Kozel

učitelj

Bojan Skok

učitelj

Polona K. Švab

učiteljica

Aleš Bezjak

učitelj