SPLOŠNE INFORMACIJE

Rokovnik 2022/2023

Informativni dnevi – eVš je objavil seznam izvedbe informativnih dni v letošnjem letu po fakultetah

Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v visokošolske zavode je http://portal.evs.gov.si.

Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v višje strokovne programe je http://vps.vss-ce.com/VPS/

Razpis za vpis v študijskem letu 2021/22 na visokošolske zavode, seznam razpisanih mest po fakultetah,
Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2021/22

Slovenski šolski sistem – shema

Ravni visokošolske izobraževanja – primerjava ravni izobrazbe starih in novih, bolonjskih programov

 

PRIJAVA NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE

Prvi prijavni rok: od 15. 2. do 18. 3. 2022. Kandidati odda eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe. Rezultati bodo znani do 22. 7. 2021. Vsak kandidat bo elektronsko prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka na portalu eVŠ (kjer je oddal prijavo) v svojem uporabniškem računu, obvestilo, da je sklep bil naložen pa na e-naslov naveden v prijavi. Sprejeti kandidati bodo na vpis povabljeni pisno ali elektronsko.

Drugem prijavnem roku: od 19. do 23. 8. 2022. Kandidati oddajo eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.  Prijavijo se lahko samo na programe, kjer bodo po prvem izbirnem krogu ostala prosta mesta. Prosta mesta bodo objavljena 19. 8. 2021. Vsak kandidat bo elektronsko prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka na portalu eVŠ (kjer je oddal prijavo) v svojem uporabniškem računu, obvestilo, da je sklep bil naložen pa na e-naslov naveden v prijavi. Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:

  • se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali
  • se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali
  • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 19. 8. 2022.

Bodite pozorni, da se prijavljate samo na tiste programe, za katere izpolnjujete pogoje za vpis, sicer boste izgubili eno željo.

Prijava na visokošolske poteka izključno elektronsko preko portala eVŠ navodila za vse načine. Kandidat za prijavo obvezno potrebuje vsaj svoj elektronski naslov. Tudi oddaja morebitnih prilog poteka elektronsko. Prijavite se lahko na naslednje načina:

1. Prijava z AAI računom – uporabniško ime in geslo so dijaki prejeli na šoli.

2. Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) – Digitalno potrdilo SIGEN-CA je za fizične osebe brezplačno in si jo lahko urediti na Upravnih enotah. Pazite, da se prijavljate s svojim digitalnim potrdilom, ne npr. od staršev, če imajo tudi oni digitalno potrdilo na računalniku.

3. Prijava z uporabniškim imenom in geslom
Registrirate se z svojim e-naslovom in dostopate do prijave z uporabniškim imenom in geslom.

Opozorila:

  • Celoten vpisni postopek izvajate na način, kot ste se prijavili prvič. Vmes ne morete zamenjati načina (npr. najprej prijava z AAI računom, potem z e-naslovom), ker ne boste morali dostopati do svoje prijave oz. sklepa o sprejemu / nesprejemu.
  • Prijava za redni in izredni študij je skupna za fakultete in visoke šole. Pri izpolnjevanju pazite ko označujete redno/izredno, univerzitetni/visokošolski program, včasih imata programa na različnih stopnjah enako ime. Prijave za zasebne šole se oddajajo ločeno.
  • Peti predmet na maturi: nekateri dijaki strokovnih programov opravljate poklicno maturo in 5 predmet na splošni maturi, ne opravljate splošne mature.

Elektronska prijava poteka na spletni strani http://portal.evs.gov.si/prijava/

Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v 1. letnik si lahko pogledate tukaj.

Navodila za vpogled v prijavo in spreminjanje prijave si lahko pogledate tukaj.

Rok za zapolnitev še prostih mest – od 22. do 23. 9. 2022 do 12.00. Več si preberite v razpisu na str. 17.

Vpis poteka na visokošolskih zavodih, ki kandidate k vpisu povabijo pisno ali elektronsko, zato je obvezno redno spremljanje elektronske pošte.

 

IZBIRNI POSTOPEK

Vsak dijak lahko odda ENO prijavnico, v kateri navede do tri študijske programe. Pomemben je vrstni red navedenih študijskih programov. Kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Prijavljate se na programe, za katere izpolnjujete pogoje, drugače izgubite eno željo. Po 18. 3. 2022 nobene spremembe niso več možne (npr. sprememba vrstnega reda želja).

1. Dijak, ki se po izbirnem postopku ne uvrsti na študijski program, ki ga je izbral s prvo željo, se uvrsti na program, ki ga je izbral z drugo željo.
2. Dijak, ki je zbral premalo točk za študijski program, ki ga je izbral z drugo željo, se uvrsti na program, ki ga je izbral s tretjo željo.
3. V kolikor dijak ni uvrščen niti na tretjo željo, se lahko vpiše v študijski program, kjer so v drugem krogu še prosta mesta.

 

OMEJITEV VPISA / NI OMEJITVE VPISA / ZAPRT VPIS

1. Nima omejitve vpisa – vsi, ki imajo program na prvem mestu so sprejeti, za preostala mesta se potegujejo kandidati, ki imajo program napisan na drugem oz. tretjem mestu.
2. Toliko prijavljenih kolikor je vpisnih mest – sprejeti so vsi, ki imajo program na prvem mestu, kandidati, ki imajo program na drugem oz. tretjem mestu niso sprejeti.
3. Preveč prijavljenih kandidatov (omejitev vpisa, če je v 1. krogu prijavljenih več kot 110 % kandidatov kot je razpisanih mest) – izvede se izbirni postopek, pri katerem ni pomembno, na katerem mestu je program napisan.
Študent lahko enkrat ponavlja ali se prepiše. Vnovični spodrsljaj plača študent sam.

 

IZRAČUN TOČK V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Primere izračuna točk si lahko pogledate tukaj.

Računalniški izračun točk

 

PRIJAVA NA VIŠJE STROKOVNE PROGRAME

Prijave na višje šole potekajo ločeno z drugo prijavo. Oddaja prve prijave za vpis na višje strokovne programe na spletnih straneh http://vps.vss-ce.com/VPS/. Izpolnite elektronsko prijavo in jo natisnete, podpišete in pošljete priporočeno po pošti ali skenirano na e-naslov naveden v razpisu. Prvi prijavni rok je od 15. 2. do 18. 3. 2022.
Vsak dijak lahko odda eno prijavo, kamor lahko zapiše največ tri želje.

Če je dijakova prva želja visokošolski ali univerzitetni program, druga pa višješolski strokovni program, mora oddati dve ločeni prijavi.

 

STATUS KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM

Kandidati, ki bodo zaprosili za statua kandidata s posebnimi potrebami, morajo to označiti v prijavi do 18. 3. 2022. Prijavi se priloži elektronska prošnja z dokazili, ki jo lahko dijaki naložijo na portal eVŠ najkasneje do 19. 6. 2021. O dodelitvi statusa odloča organ univerze. Odločitev dijak prejme preko portala eVŠ. Kandidati s posebnim statusom se naknadno uvrstijo na seznama sprejetih, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v noben program ter dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Več si lahko preberete v Razpisu za vpis na visokošolske zavode, str. 20.

Poslovnik komisije Univerze v Mariboru si lahko preberete tukaj.

Pravila za dodelitev statusa kandidata Univerze v Ljubljani si lahko preberete tukaj.

 

VPIS TUJIH DRŽAVLJANOV

Državljani držav članic EU in drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana skupaj za državljane RS in državljane držav članic EU. Državljani držav nečlanic EU se prijavijo na vpisna mesta za tujce (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru). Tuji državljani morajo plačati šolnino z izjemo državljanov Črne gore, Kosova, Severne Makedonije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki so oproščeni plačila šolnine za tujce za redni študij. Več si lahko preberete v Razpisu za vpis na visokošolske zavode, str. 5.