Štipendija za nadarjene dijake

Spoštovani! Obveščamo vas, da je Mestna občina Maribor na svoji spletni strani https://maribor.si/javni-razpisi/ objavila javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 (Štipendija – splošne informacije). Rok za oddajo prijave za dijake je najkasneje do 15. 9. 2022, rok za oddajo prijave za študente…

EJN – Razpis za prilagojene prevoze v šol. letu 2022/23

Evidenčno javno naročilo za izvajanje prilagojenega prevoza težje ali težko gibalno oviranih dijakov v šolskem letu 2022/2023   Prevoznik bo v šolskem letu 2022/2023 izvajal prilagojeni prevoz težje ali težko gibalno oviranih dijakov, na relaciji Žolgarjeva ulica 9, Maribor – Smetanova 6, Maribor, od kraja bivanja do kraja šolanja in nazaj. Ponudnik mora upoštevati najbolj…

Vračilo učbenikov in knjig

Vse dijake, ki ste si izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, prosim, da jih vrnete v šolsko knjižnico po spodaj navedenem urniku. Vrnite tudi gradivo, ki ste si ga izposodili za domače branje, referate, seminarske… Če morda kaj od izposojenega potrebujete še za popravne izpite, vrnite to takoj po opravljenih obveznostih. URNIK VRAČIL: 16. 6. 2022…