Značilnosti program

Opisi sklopov izbirnih modulov

Tehniška gimnazija združuje splošna in strokovna znanja. Po končanem prvem letniku si dijaki izberejo sklop izbirnih predmetov v smeri računalništva ali elektrotehnike. S tem imajo naši dijaki možnost, da že v srednji šoli podrobneje spoznajo strokovno področje, ki jih zanima, kar pozitivno vpliva na njihovo motivacijo za šolsko delo, izboljšajo se možnosti zaposlitvene, hkrati pa ostanejo zaradi zaključevanja srednješolskega izobraževanja s splošno maturo odprte vse možnosti študija v univerzitetnih programih.

Vpisni pogoji:
zaključena osnovna šola
Trajanje programa:
4 leta
Zaključek:
Splošna matura
Stopnja izobrazbe:
V. stopnja
Možnosti nadaljnjega šolanja:
Šolanje lahko nadaljuje na vseh univerzitetnih programih.

Za osnovnošolce

Dragi bodoči gimnazijec!

Najbrž te v tem trenutku tare kar nekaj skrbi, povezanih z izbiro nadaljnjega izobraževanja. Morda se sprašuješ, v čem se naša gimnazija razlikuje od drugih in kaj pomeni beseda tehniška, ki se tako vztrajno drži besede gimnazija? Odgovore na ta vprašanja bomo strnili v sledečem besedilu.

V prvem letniku se naš predmetnik ne razlikuje od predmetnika preostalih gimnazij. A že v drugem letniku boš lahko izbiral med dvema strokovnima področjema – med računalništvom in elektrotehniko. S predmeti, kot je filozofija, se pri nas ne boš srečal, saj bodo prostor prepustili izobraževanju na področju računalništva oz. elektrotehnike. Na izbranem strokovnem področju se boš razvijal in znanje nadgrajeval vse do 4. letnika.

Verjetno te zanima kaj o naših izbirnih predmetih, računalništvu in elektrotehniki. Pri računalništvu boš pridobil znanja s področja operacijskih sistemov, računalniških omrežij, načrtovanja podatkovnih baz. Naučil se boš algoritmičnega mišljenja, programiranja v Javi in spoznal osnovne principe objektno-orientiranega programiranja in načrtovanja. Spoznal boš tudi informacijske sisteme ter se naučil izdelati spletne aplikacije in dinamične spletne strani.

Vsa pridobljena znanja ti bodo dala dobro osnovo za nadaljevanje študija na področju računalništva.

Pri elektrotehniki te bodo profesorji uvedli v spoznavanje avtomatike, elektronike, mehatronike, močnostne elektrotehnike oziroma energetike in telekomunikacij. Ob skicah, načrtih in izračunih se boš naučil sistematičnosti, natančnosti in ustvarjalnosti. Elektrotehnika je eden izmed izbirnih predmetov splošne mature, znanje s tega področja pa je zelo dobra popotnica za študij v tej smeri. Zakaj izbrati področje elektrotehnike? Elektroinženir je zelo iskan in zaposljiv poklic na vseh področjih gospodarstva.

Se rad do znanja prebiješ sam, z lastnim raziskovanjem? Pri tem te bomo zagotovo podprli, saj je raziskovalna dejavnost ena izmed najbolj razvitih in uspešnih dejavnosti naše šole. Naši dijaki in mentorji že vrsto let krojijo vrh raziskovalne dejavnosti v Mariboru in njeni okolici, saj se v okviru tekmovanja Mladi za napredek Maribora že leta uvrščajo na odlično drugo mesto.

Poleg znanja, ki ga boš pridobil pri pouku, boš v okviru obveznih izbirnih vsebin (OIV) lahko pridobil dodatna znanja z različnih področij in se udeležil ekskurzij v nekatera mesta (Ljubljana, Zagreb, Trst), pokrajine (Prekmurje) in inštitucije (parlament).

V vsakem šolskem letu boš s sošolci preživel športni vikend v različnih delih Slovenije. V prejšnjih letih so dijaki spoznavali pokrajino, naravo in se veliko ukvarjali s športom v Fari, Rakovem Škocjanu, Javorniškem Rovtu in Radencih. Utrip športnega tabora lahko ujameš z ogledom posnetka

V okviru evropskega projekta Erasmus+ boš lahko sodeloval v mednarodnem projektu z Italijo, Portugalsko in Latvijo.

Svoje šolske in obšolske dejavnosti boš lahko usklajeval z različnimi  statusi. Na šoli lahko pridobiš status športnika, kulturnika, demonstratorja, raziskovalca. Na področjih, kjer si nadarjen, te bomo usmerjali v okviru statusa nadarjenega dijaka, na področjih, kjer potrebuješ pomoč, pa ti bomo pomagali v okviru statusa dijaka s posebnimi potrebami.

V okviru bogatega nabora krožkov boš lahko v prijateljskem vzdušju risal z roboti, tekmoval z e-bikom, spoznaval računalniške igrice, spoznaval zakonitosti robotike … Širok nabor krožkov lahko najdeš tukaj.

Če te zanima robotika, se boš lahko vključil v ekipo robotike SERŠ TEAM, ki se je v preteklih letih udeležila več svetovnih in mednarodnih tekmovanj iz gradnje avtonomnih robotov in njihovega programiranja. Leta 2013 so naši dijaki v svetovni konkurenci dosegli 1. mesto.