Kako poteka samoizobraževanje s konzultacijami?

V programu samoizobraževanja predavanj ni, profesorji vas seznanijo z gradivom. Učno gradivo predelate sami, ob nejasnostih pa se oglasite pri profesorjih na konzultacijah. Praktični del strokovnih predmetov se opravlja v dopoldanskem času z rednimi dijaki, a določeno število ur.

Kako se prijavim k izpitu?

Na vsak izpit (delni ali končni) se je potrebno prijaviti. Strošek opravljanja izpita poravnajte (lahko preko spletne banke, na banki, pošti, v računovodstvu šole …), nato pa pošljite izpolnjeno prijavnico skupaj s potrdilom o plačilu na elektronski naslov

Več o izpitih najdete na https://www.sers.si/odrasli/izpitni-roki/

V izrednem izobraževanju imate komisijo pri tretjem oziroma pri vsakem naslednjem opravljanju izpita. V tem primeru morate ceni izpita prišteti 20 evrov.

Kdaj opravljam delni in kdaj končni izpit?

Delni izpit: imajo ga predvsem strokovni predmeti, ki so sestavljeni iz več delov: teorije in praktičnega pouka. Vsak del izpita morate prijaviti in opraviti posebej. Ure praktičnega pouka pri strokovnih predmetih opravljate v dopoldanskem času skupaj z rednimi dijaki. Iz vseh delov (teoretični in praktični del) dobite skupno končno oceno.

Končni izpit: imajo ga predvsem splošni predmeti. Po opravljanju izpita pridobite končno oceno.

Z oceno vas po opravljanju izpita seznani profesor.

Kje najdem razpored izpitov, na katere sem se prijavil?

Po izteku roka zbiranja prijav na izpite v posameznem razpisanem izpitnem roku na spletni strani šole objavimo razpored izpitov. Objavljeni so datum, čas in kraj izvedbe izpita. V primeru nejasnosti se pravočasno posvetujte z organizatorko izrednega izobraževanja.

Kje se prijavim k splošni ali poklicni maturi oz. na zaključni izpit?

Ko boste opravili vse izpite in ostale obveznosti, lahko pristopite k maturi oziroma k zaključnemu izpitu. Opravljali jo/ga boste skupaj z rednimi dijaki. Vse podatke najdete pri tajnicah poklicne in splošne mature ter na naši spletni strani. Bodite pozorni, da se boste pravočasno prijavili pri tajnicah matur (vsi termini so objavljeni na naši spletni strani).

Z opravljeno splošno ali poklicno maturo oziroma z opravljenim zaključnim izpitom zaključite šolanje.

Do kdaj imam status udeleženca izrednega izobraževanja?

Status udeleženca izrednega izobraževanja se pridobi z vključitvijo v izobraževalni program. Ta status preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega izobraževanja.

Udeleženec izobraževanja lahko praviloma enkrat ponavlja letnik v istem izobraževalnem programu. Status mu preneha, če se ne vpiše v naslednji letnik.