Značilnosti program

Opisi sklopov izbirnih modulov

Tehnik računalništva je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

Vpisni pogoji:
zaključena osnovna šola
Trajanje programa:
4 leta (240 kreditnih točk)
Strokovni moduli:
Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij:

- skrbništva komunikacijskih in informacijskih sistemov ter
- koderstva algoritmov in izdelovanja spletnih strani.
PUD:
Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 4 tedne v 3. letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek:
poklicna matura
Izobrazba:
Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic tehnik računalništva. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja:
Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.

Zloženka

Zaposlitvene možnosti

Dijaki, ki so zaključili 4-letno šolo, so poleg navedenega usposobljeni še za: programiranje mobilnih, namiznih in spletnih aplikacij, skrbništvo nad podatki v podatkovni bazi, vzdrževanje strežniško-računalniške opreme, izdelavo dinamičnih spletnih strani ter obdelavo fotografij, video posnetkov in zvoka.

Sodobna oprema

Praktični pouk poteka v  sodobno opremljenih računalniških učilnicah, od tega so tri opremljene z 32 računalniki. Na šoli uporabljamo raznoliko in moderno programsko opremo, med drugim Adobe Creative Cloud vodilnega podjetja s področja kreativnih industrij, s poudarkom na Photoshopu, Premieru, Auditionu. Poleg profesionalne programske opreme imamo na šoli vrhunsko strojno opremo, kot npr.: full frame fotoaparate, kinematografsko kamero Blackmagic URSA 4K, fotografski studio, studio za snemanje glasbenih posnetkov in glasbeno “vadilnico”. Na voljo imamo tudi moderno omrežno opremo podjetij Cisco in MikroTik, računalnike Raspberry Pi, robotke Lego in opremo za sestavljanje naprednih robotov.

Za osnovnošolce

Program traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. S tem pridobiš poklic tehnik računalništva. Pripravljen si za nadaljevanje šolanja v večini višjih in visokošolskih programih, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa tudi v nekaterih univerzitetnih programih.

V programu je poudarek na strokovnih predmetih s področja računalništva in praktičnem delu v moderno opremljenih računalniških učilnicah, v katerih niso samo računalniki, temveč tudi oprema za robotiko, multimedijo, mikroprocesorji, mikroračunalniki in drugo.

V tretjem letniku opravljaš štiritedensko prakso pri delodajalcu v podjetju.

Med strokovni predmeti, ki jih pri nas imenujemo strokovni moduli, so taki, ki so stalnica in se ne spreminjajo, ker so osnova vsakega računalničarja, in taki, ki jih vsakih nekaj let spremenimo glede na pomembnost in aktualnost v računalniški stroki. Trenutno poučujemo: zgradbo in delovanje računalnika, programiranje, izdelavo dinamičnih spletnih strani, spletno oblikovanje, nameščanje in nastavljanje programske opreme vključno z operacijskimi sistemi, delo s podatki, izdelavo mobilnih aplikacij, obdelavo videa, zvoka, fotografij, načrtovanje in izdelavo omrežij, robotiko, mobilne aplikacije, dodatni programski jezik java, podjetništvo.

Vedoželjnim dijakom nudimo raziskovalno delo in veliko število krožkov, kjer se dijaki različnih letnikov in smeri družijo, ustvarjajo in izmenjujejo izkušnje med seboj in z mentorji.