Zaključni izpit

Prijava k izpitu

Poklicna matura

prijava k poklicni maturi

Splošna matura

Prijava k splošni maturi

Splošno

Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole – nova prijavnica
Prijavnica k maturitetnemu predmetu
Splošna vloga / prošnja
Prijava k izpitu – tiskaj obojestransko
Prijava k izpitu – odrasli
Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev dijaka športnika (dijaki vlogo oddajo osebno Bojanu Skoku, prof. ŠVZ)/ dijaka, ki se vzporedno izobražuje / tekmovalca / kulturnika (dijaki skenirano / fotografirano vlogo pošljejo na oz. oddajo v tajništvu šole) / nadarjenega dijaka
Vloga za pridobitev statusa demonstratorja / raziskovalca
Potrdilo o članstvu v športnem klubu

Vpisnica v višji letnik za dijake zaključnih letnikov, ki želijo ponavljati zaključni letnik, oddajo do 4. 7. v tajništvo šole med 9.00 in 11.00

Izjava o prejemanju e-računov/položnic

Izpis iz evidence

Postopek pri izdaji izpisa iz evidence

Vloga za izdajo izpisa iz evidence

 

Za izpis iz evidence lahko zaprosijo osebe vpisane na šolo:

  • diferencialni program (PTI): elektrotehnik vpisani od 1994;
  • štiriletni izobraževalni program računalniški tehnik, elektrotehnik, tehnik računalništva vpisani od 2003;
  • srednje poklicno izobraževanje: elektrikar, računalnikar vpisani od 2004;
  • tehniška gimnazija vpisani od 1998

in za vse aktualne programe, ki jih izvaja šola:

  • srednje strokovno izobraževanje (SSI): elektrotehnik, tehnik računalništva;
  • srednje poklicno izobraževanje (SPI): elektrikar, računalnikar;
  • poklicno tehniško izobraževanje (PTI): elektrotehnik, tehnik računalništva;
  • tehniška gimnazija.

Osebe vpisane v programe, ki niso zgoraj navedeni zaprosijo za izpis iz evidence Pokrajinski arhiv Maribor.