Zaključni izpit

Prijava k izpitu

Splošno

Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole – nova prijavnica
Prijavnica k maturitetnemu predmetu
Splošna vloga / prošnja
Prijava k izpitu – tiskaj obojestransko
Prijava k izpitu – odrasli
Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev dijaka športnika (dijaki vlogo oddajo osebno Bojanu Skoku, prof. ŠVZ)/ dijaka, ki se vzporedno izobražuje / tekmovalca / kulturnika (dijaki skenirano / fotografirano vlogo pošljejo na oz. oddajo v tajništvu šole) / nadarjenega dijaka
Vloga za pridobitev statusa demonstratorja / raziskovalca
Potrdilo o članstvu v športnem klubu

Vpisnica v višji letnik za dijake zaključnih letnikov, ki želijo ponavljati zaključni letnik, oddajo do 6. 7. v tajništvo šole med 10.00 in 12.00

Izjava o prejemanju e-računov/položnic

Izpis iz evidence

Postopek pri izdaji izpisa iz evidence
Vloga za izdajo izpisa iz evidence

 

Za izpis iz evidence lahko zaprosijo osebe vpisane na šolo od leta 2000. Osebe vpisane pred letom 2000 zaprosijo za izpis iz evidence v Pokrajinski arhiv Maribor.