Raziskovalna dejavnost naših dijakinj in dijakov je ena izmed značilnosti naše šole. Marsikdo ob imenu SERŠ pomisli na raziskovalce in obratno. Seveda se s tem tudi sami radi pohvalimo. V preteklih letih je SERŠ kot šola osvajal 2. ali 3. mesto v Mariboru, naši dijaki se redno uvrščajo na državna tekmovanja.

Gregor Nikolič

učitelj

Mladi raziskovalci

Raziskovalci smo mnogi dijaki naše šole, ki nas žene želja po znanju, dokazovanju v okolju in še marsikaj. Smo dekleta in fantje, ki del svojega viška energije porabimo za radovednost, ki nam ne da miru.

Sodelujemo v raziskovalni dejavnosti mladih v mestu, na državnem nivoju in pogosto tudi širše.

Kaj pravijo drugi o nas? SERŠ, to je šola, ki ima največ raziskovalcev.

Naše sodelovanje v raziskovalni dejavnosti je že tradicionalno. Ali veste koliko naših bivših dijakov je že prepričevalo člane ocenjevalnih komisij, da je ravno njihova naloga najboljša? Natančno vam tega tudi mi ne znamo povedati. Tako preprosto se najde tema za novo raziskovalno nalogo? Kako pa se to naredi? Torej, pridružite se nam in vi boste tisti, ki boste drugim pokazali, kako?

Prijava raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov v tekočem šolskem letu

Vsi dijaki in učitelji ste vljudno vabljeni k prijavi raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov v novem šolskem letu. Če še ne veš nič o raziskovalni dejavnosti, povprašaj učitelje in razrednika.

Vašo raziskovalno nalogo ali inovacijski projekt prijavi vaš mentor preko naslednje strani za prijavo. Preberite si javni natečaj, razmislite kaj boste delali, poiščite mentorja in se z njim pogovorite o svoji ideji. Nato skupaj z mentorjem izpolnite prijavnico. Mentorje prosim, da prijavo izvedejo do roka, ki je naveden na strani za prijavo. Prijava po tem roku žal ni možna.

Ena raziskovalna naloga ali inovacijski predlog ima enega, dva ali največ tri avtorje, to je dijake, ki jo izdelajo. Če je več avtorjev, eden izmed mentorjev izvede samo eno prijavo. V primeru, ko ima ena naloga več mentorjev, se opravi samo ena prijava, ki jo opravi eden izmed mentorjev. Prosim mentorje, da se uskladite med seboj in za eno nalogo opravite samo eno prijavo.

Vaš status dijaka raziskovalca bo pričel veljati najkasneje teden dni po tem, ko bo organizator ZPM potrdil vaše prijave. Torej ne z dnevom prijave, ampak po potrditvi s strani organizatorja, ko koordinator za raziskovalno dejavnost obvesti vse razrednike in učitelje. Mentorji raziskovalnih nalog niso osebe, ki so pooblaščene za podeljevanje statusa raziskovalca.

Status dijaka raziskovalca bo veljal do konca šolskega leta, če boste nalogo tudi izdelali in predstavili na zaključni prireditvi.

Pisni del naloge je treba izdelati in oddati do roka navedenega v razpisni dokumentaciji. Če naloge ne izdelate in predstavite, vam bo status dijaka raziskovalca prenehal veljati takrat, ko bom s strani vaših mentorjev obveščen o vaši neaktivnosti pri izdelavi naloge.

Koristen vir za vse ostale podrobne informacije je stran organizatorja ZPM Maribor (poiščite Mladi za napredek Maribora). Podrobno si preberite Javni natečaj in ostale dokumente. Za dodatne informacije sem vam na voljo na e-pošti ali me osebno poiščite na šoli.

Želimo vam zanimivo raziskovanje polno inovativnih zamisli.