Značilnosti program

Opisi sklopov izbirnih modulov

Računalnikar je 3-letni program, ki se zaključi za zaključnim izpitom. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa se vpiše v v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer tehnik računalništva ali elektrotehnik. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo.

Vpisni pogoji:
zaključena osnovna šola
Trajanje programa:
3 leta (180 kreditnih točk)
Strokovni moduli:
Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij: - vzdrževanje računalniške strojne opreme ali - vzdrževanje računalniške programske opreme.
PUD:
Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov; po 3 tedne v prvem in drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.
Zaključek:
Zaključni izpit opravlja dijak iz slovenščine in zaključnega dela.
Izobrazba:
Dijak po uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobi poklic računalnikar. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja:
Dijak se lahko vpiše v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer tehnik računalništva ali elektrotehnik. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.

Zloženka

Zaposlitvene možnosti

Dijaki, ki so zaključili 3-letno šolo, so usposobljeni za: sestavljanje računalnikov, vzdrževanje in odpravljanje napak strojne opreme, pomoč uporabnikom pri splošnih in zahtevnejših pisarniških opravilih, povezovanje računalnikov v omrežje, polaganje komunikacijskih inštalacij ter izdelavo preprostih spletnih strani in programov.

Sodobna oprema

Praktični pouk poteka v  sodobno opremljenih računalniških učilnicah, od tega so tri opremljene z 32 računalniki. Na šoli uporabljamo raznoliko in moderno programsko opremo, med drugim Adobe Creative Cloud vodilnega podjetja s področja kreativnih industrij, s poudarkom na Photoshopu, Premieru, Auditionu. Poleg profesionalne programske opreme imamo na šoli vrhunsko strojno opremo, kot npr.: full frame fotoaparate, kinematografsko kamero Blackmagic URSA 4K, fotografski studio, studio za snemanje glasbenih posnetkov in glasbeno “vadilnico”. Na voljo imamo tudi moderno omrežno opremo podjetij Cisco in MikroTik, računalnike Raspberry Pi, robotke Lego in opremo za sestavljanje naprednih robotov.

Za osnovnošolce

Program traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom. S tem pridobiš poklic računalnikar in se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ šolanje v dvoletnem programu poklicno-tehniške izobrazbe.

V programu računalnikar je poudarek na strokovnih predmetih, praktičnem pouku in praktičnem delu, to pomeni, da večina pouka poteka v moderno opremljenih računalniških učilnicah, v katerih niso samo računalniki, temveč tudi oprema za robotiko, multimedijo, mikroprocesorji, mikroračunalniki in drugo.

V prvem in drugem letniku boš tri tedne opravljal praktično delo pri delodajalcu v podjetju, v tretjem letniku pa boš temu delu namenil polovico šolskega leta.

V urniku je več praktičnega dela, s tem pa več utrjevanja znanja. Pridobil boš vsa ključna znanja s področja računalništva: o zgradbi in delovanju računalnika, vzdrževanju uporabniške in sistemske programske opreme, programiranju, izdelavi spletnih strani, hranjenju in obdelavi podatkov, obdelavi zvoka, slik in videa, podjetništvu in projektnem delu.

Vedoželjnim dijakom nudimo raziskovalno delo in veliko število krožkov, kjer se dijaki različnih letnikov in smeri družijo, ustvarjajo in izmenjujejo izkušnje med seboj in z mentorji.