Značilnosti program

Opisi sklopov izbirnih modulov

Program je namenjen dijakom, ki zaključijo srednji poklicni program računalnikar, elektrikar ter druge programe opredeljene v Razpisu. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.

Vpisni pogoji:
- elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, računalnikar, mehatronik operater, avtoserviser, avtomehanik ali

- pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva ali

- pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Trajanje programa:
2 leti
PUD:
Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 2 tedna v prvem letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek:
poklicna matura
Izobrazba:
Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic tehnik računalništva. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja:
Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.

Zaposlitvene možnosti

  • pri izdelavi spletnih strani;
  • na področju načrtovanja in izdelave računalniških programov;
  • na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij (internetne povezave znotraj podjetij, ustanov, šol ipd.) ter na področju povezav preko javnih omrežij (internetna omrežja);
  • na področju vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih sistemov (povezovanje ljudi z uporabo programske in strojne opreme).