Športni dnevi – popravek okrožnice

POPRAVEK OKROŽNICE št. 60329-5/2022/44   Za dijake 1. letnika srednjega strokovnega izobraževanja smo za športne dneve. Zborno mesto je pred južno tribuno Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica ob 8:00. 1.cr sreda, 15. junija 2022 Kozel Ploj Kocbek M. Nekrep Papić Štrucl   Vodja dejavnosti je (potni nalog, poročila) je Martina Kovačič. Primerna oprema za ŠD: udobne…

Interesne dejavnosti – prosta izbira

Dne 30. 5. 2022 in 9. 6. 2022 imate dijaki 1. letnika SSI dan za prosto izbiro ID izven šole. Dijaki prinesete razredniku potrdila za 6 šolskih ur dejavnosti. Prosta izbira so lahko naslednje vsebine: glasbena šola, organizirani športni in plesni treningi, aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu, tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih…

Športni dnevi

Za dijake 1. letnika srednjega strokovnega izobraževanja smo za športne dneve. Zborno mesto je pred južno tribuno Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica ob 8:00.   ODDELEK    DATUM                                         SPREMLJEVALEC       SPREMLJEVALEC          REZERVA   1.ar              četrtek, 16. junija 2022              Primožič                     Štrucl                             Kocbek M. Koler 1.br              četrtek, 16. junija 2022              Visočnik                     Cehner                           Nikolić Raičević Lesjak 1.cr              sreda, 16. junija 2022                …

Športna dneva

Za dijake smo pripravili športna dneva. Zborno mesto je pred južno tribuno Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica. ODD. SPREMLJEVALEC ČAS REZERVE (za vse oddelke) sreda, 22. junija 2022 2.at – ELE Weinzerl   9:00 Jesenovec Karničnik Hajšek 3.ar Raičevič Fugina 9:00 Petelin Klajnšek Kocbek M. 1.ap Osebik Lotrič 8:30 Stern Karničnik Nikolić 1.bp Krivec Švab Marinič…

raziskovalna naloga

Raziskovalna naloga – državno srečanje

Rene Šoštarič in Nejc Drobnič sta se uvrstila na finalno prireditev mladih raziskovalcev, kjer sta dosegla srebrno priznanje. Mentorja naloge sta Aleš Bezjak in Bojan Skok. Naloga (Moderno vodenje športnega kluba) ima izjemen potencial. Ustvarjena aplikacija bi naj zaživela tudi v praksi. Zanjo se, med drugimi, zanimajo že v Športni zvezi Maribor.   Iskrene čestitke!…

ŠPORTNI TEDEN IN OIV: POHORJE

1.LETNIK TEHNIŠKE GIMNAZIJE   PONEDELJEK, 13. junij — PETEK, 17. junij 2022 SPOŠTOVANI V šoli v naravi se pedagoški proces, ki poteka v šoli, nadaljuje, meje med vzgojo in izobraževanjem se zaradi drugačnih razsežnosti in značilnosti poučevanja pogosto zabrišejo. Gre za večdnevni proces vzgajanja in izobraževanja, ki temelji na medsebojnem povezovanju in prepletanju vsebinskih in…