Volitve predstavnika dijakov

Volitve za predstavnika dijakov v svetu šole bodo v torek, 28. 9. 2021.   Predstavitev kandidatov za predstavnika dijakov v svet šole   Maj Korent Ime mi je Maj in sem pred kratkim začel obiskovati Srednjo elektro-računalniško šolo v Mariboru. Dobil sem priložnost, da se udeležim sveta šole, saj hočem izboljšati prehodnost dijakov in srednje…

Dvig maturitetnih spričeval

DVIG MATURITETNIH SPRIČEVAL IN OBVESTIL O USPEHU NA SPLOŠNI MATURI 2021 Kandidate, ki so opravljali splošno maturo v jesenskem roku, obveščamo, da lahko maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na SM dvignejo v četrtek, 16. 9. 2021, med 11.00 in 12.00 uro pri tajnici SM v kabinetu M7 na Gosposvetski 9. Dvig maturitetnih spričeval in…

Navodila za jesenski rok SM

NAVODILA KANDIDATOM NA JESENSKEM ROKU SPLOŠNI MATURI 2021 Navodila so namenjene tudi kandidatom, ki bodo v okviru splošne mature opravljali dodatni maturitetni izpit – 5. predmet. Pisni izpiti na splošni maturi se začnejo v torek, 24. 8. 2021 z izpitom iz slovenščine (oba dela) in zaključijo v ponedeljek, 30. 8. 2021. Individualne razporede za pisne…

Razpis za štipendije

Obveščamo vas, da je Mestna občina Maribor na svoji spletni strani objavila dva javna razpisa za štipendiranje, in sicer:   JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 – razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni povezavi  https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=19040 in JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKOV SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA…

Zimski izpitni rok

ZIMSKI IZPITNI ROK (od 3. 2. 2021 do 5. 2. 2021) 3. 2. 2021 – Izdelek oziroma storitev in zagovor – ob 8.00, učilnica A104. 2. 2021 – Slovenščina – pisni izpit – ob 9.00, pred zbornico na Smetanovi 6 (vstop v stavbo: glavni vhod na Smetanovi)5. 2. 2021 – Slovenščina – ustni izpit – ob 10.30, prostor 101 na Gosposvetski 9 (vstop v…

Navodila kandidatom

Navodila kandidatom za opravljanje zaključnega izpita na zimskem izpitnem roku od 3. 2. 2021 do 5. 2. 2021. Kandidat se pred začetkom opravljanja izpitov zaveže, da pride v šolo zdrav in upošteva navodila NIJZ. O morebitni okužbi v času izvajanja izpitov je dolžan takoj obvestiti šolo. Kandidat lahko na pisni izpit zamudi do 30 minut,…

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM 2022

29. MAREC 2022 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v spomladanskem izpitnem roku (prijavnica) 18. MAJ 2022 Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)   *1 24. MAJ 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)   Pisni izpiti se pričnejo v soboto, 28. maja 2022, in…