Publikacije

Šolski bilten SERŠ

Bilten 2018/19

Bilten SERŠ 2017/18
Bilten SERŠ 2016/17
Bilten SERŠ 2015/16
Bilten SERŠ 2014/15
Bilten SERŠ 2013/14
Bilten SERŠ 2012/13
Bilten SERŠ 2011/12

Bilten tehniške gimnazije

Bilten tehniške gimnazije 2015/16
Bilten tehniške gimnazije 2013/14

Zloženke s predstavitvijo programov

Elektrikar
Računalnikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehniška gimnazija

Šolski časopis STIK

Časopis Stik 2015/16
Časopis Stik 2014/15
Časopis Stik 2013/14
Časopis Stik 2012/13
Časopis Stik 2011/12