Govorilne ure

govorilne

TEDENSKE GOVORILNE URE

Od 3. 6. 2019 zaradi prilagojenih urnikov, izvajanja splošne, poklicne mature in zaključnega izpita, dopoldanskih govorilnih po urniku ur več ne bo. Za srečanje z učitelji se dogovorite neposredno s posameznim učiteljem preko elektronske pošte, eAsistenta ali po telefonu v zbornicah (02/234 19 32, 02/234 19 27). Elektronski naslovi zaposlenih so objavljeni pod kontakti.

RODITELJSKI SESTANKI

Skupni roditeljski sestanek za starše 1. letnikov bo v torek, 11. 9. 2018, ob 17.00. Višji letniki in PTI programi bodo imeli roditeljske sestanke v torek, 18. 9. 2018, ob 17.00.

SKUPNE GOVORILNE URE

Skupne govorilne ure vseh učiteljev so 2. torek v mesecu ob 17.00, razen oktobra, februarja in junija.

Datumi skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2018/19:

13. november
11. december
8. januar
12. marec
9. april
14. maj

eAsistent

Starši lahko za obveščanje o svojem otroku o izostankih, ocenah, za komunikacijo z učitelji uporabljate aplikacijo eAsistenta. Na naročilnici, ki so dijaki prejeli od razrednika, si preberite podrobna navodila. Storitev je plačljiva neposredno eAsistentu. Uporaba eAsistenta ni obvezna in je prostovoljna.

Dijaki boste za namene urejanje dostopa eAsistent za starše ko dopolnite polnoletnost in za možna urejanja druge dokumentacije od razrednikov prejeli uporabniško ime in geslo za vstop v eAsistent. Geslo omogoča dostop do brezplačnega paketa. Šola zastopa stališče, da dijaki plačljivega paketa ne potrebujete, ker so vse informacije (urniki, pisna ocenjevanja, suplence) dostopne na spletni strani šole oz. ste o vsem obveščeni pri pouku. V eAsistentu imate vsi dijaki vnesene serševe elektronske naslove, ki jih ne spreminjate. Zaposleni in dijaki šole za vse stvari, povezane s šolo, kar vključuje torej tudi eAsistenta uporabljamo izključno serševe elektronske naslove.