Pravila, organizacija

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila SERŠ

Šolska pravila ocenjevanja SERŠ

Organizacija dela v šoli

Dežurstvo učiteljev in dijakov

Šolska pravila o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in pri drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih šol

Navodila za oblikovanje seminarskih nalog – Word, pdf.

Navodila za ocenjevanje znanja na daljavo

Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo

Accessibility
UA-47570617-1