Šolski koledar

OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE

Začetek pouka ponedeljek, 2. september 2019
NEZAKLJUČNI LETNIKI
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja sreda, 15. 1. 2020
Konferenca sreda, 15. 1. 2020, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehu četrtek, 16. 1. 2020
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja torek, 23. 6. 2020
Konferenca torek, 23. 6. 2020, ob 14.00
Zaključek pouka in delitev spričeval/obvestil o uspehu sreda, 24. 6. 2020 zaključek pouka,

razdelitev spričeval

ZAKLJUČNI LETNIKI
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja sreda, 15. 1. 2020
Konferenca sreda, 15. 1. 2020, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehu četrtek, 16. 1. 2020
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike petek, 22. 5. 2020
Konferenca petek, 22. 5. 2020, ob 14.00
Razdelitev spričeval/obvestil o uspehu ponedeljek, 25. 5. 2020

Ocene morajo biti zaključene 24 ur pred konferenco, pisna ocenjevanja pa 10 dni pouka pred konferenco (razen ponavljanj).

KONFERENCE PO ZAKLJUČKU POUKA

Zaključna konferenca Torek, 7. 7. 2020, ob 12.00
Konferenca pred popravnimi izpiti ponedeljek, 17. 8. 2020, ob 8.00
 Uvodna konferenca četrtek, 27. 8. 2020, ob 12.00

TEMATSKE KONFERENCE

Delo z dijaki s posebnimi potrebami – Zavod RS za šolstvo petek, 23. 8. 2019, ob 10.00
eAsistent  za razrednike torek, 27. 8. in sreda, 28. 8. 2019, ob 8.00
LDN SERŠ-a ponedeljek, 16. 9. 2019, 13.45
Dijaki s posebnimi potrebami ponedeljek, 7. 10. 2019, ob 13.45
Kakovost dela v šoli torek, 14. 1. 2020
eAsistent za razrednike avgust 2020

Počitnice

Jesenske

3 delovne dni

od ponedeljka 28. oktobra do petka 1. novembra 2019

(prazniki: Dan reformacije – četrtek, 31. 10.,

Dan spomina na mrtve – petek, 1. 11.) – skupaj prostih 9 dni

Novoletne

4 delovne dni

od srede, 25. 12. 2019 do četrtka, 2. 1. 2020

(prazniki: Božič – sreda, 25. 12. 2019,

Dan samostojnosti in enotnosti – četrtek, 26. 12. 2019

in Novo leto – 1. in 2. 1. 2020) – skupaj 9 dni, z dnevom šole 12 dni

Zimske

5 dni

od ponedeljka, 24. 2., do petka, 28. 2. 2020 – skupaj 9 dni
Prvomajske

3 dni

od ponedeljka, 27. 4. do petka  1. maja 2020

(prazniki: Dan upora proti okupatorju – ponedeljek, 27. 4. 2020,

Praznik dela – 1. 5. in 2. 5. 2020), skupaj 9 dni

Poletne od petka, 26. 6. do ponedeljka, 31. 8. 2020

POUKA PROSTI DNEVI

petek, 3. 1. 2020 Dan šole
četrtek, 31. 10. 2019: Dan reformacije Državni prazniki
petek, 1. 11. 2019: Dan spomina na mrtve
sreda 25. 12. 2019: Božič
četrtek, 26. 12. 2019: Dan samostojnosti in enotnosti
sreda in četrtek, 1. in 2. 1. 2020: Novo leto
sobota, 8. 2. 2020 : Prešernov dan
ponedeljek, 13. 4. 2020: Velikonočni ponedeljek
ponedeljek, 27. 4. 2020: Dan upora proti okupatorju
Petek in sobota, 1. in 2. 5. 2020: Praznik dela
četrtek, 25. 6. 2020: Dan državnosti
sobota, 15. 8.2020: Marijino vnebovzetje

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Skupni roditeljski sestanki ob 17.00:

  • za 1. letnike v torek, 10. 9. 2019:

1.ar, 1.br, 1.cr ob 16.00 najprej skupni roditeljski sestanek v konferenčni dvorani, ob 17.00 roditeljski sestanki posameznih oddelkov z razredniki

1.ap, 1.bp, 1.cp, 1.dr ob 17.00 najprej skupni roditeljski sestanek v konferenčni dvorani, ob 18.00 roditeljski sestanki posameznih oddelkov z razredniki

1.ag, 1.at, 1.bt ob 17.00 roditeljski sestanki posameznih oddelkov z razredniki , ob 18.00 najprej skupni roditeljski sestanek v konferenčni dvorani,

  • za višje letnike in PTI program v torek, 17. 9. 2019 ob 17.00 in seja sveta staršev ob 18.00.

Skupne govorilne ure bodo 2. torek v mesecu ob 17.00:

  1. november, 10. december, 14. januar, 10. marec, 14. april, 12. maj. Skupnih govorilnih ur oktobra, februarja in junija ni, ostanejo pa tedenske za učitelje.

IZPITI

PRIPRAVE

Organizirana priprava na vse vrste izpitov in realizacija manjkajočih obveznosti (PP, LAV, OIV, ID…) od 25. do 29. 5. za zaključne letnike

ter od 24. do 30. 6. 2020 za nezaključne oddelke

Priprave na junijski izpitni rok od petka, 26. do torka, 30. junija 2020
Organizirana priprava na zaključne preizkuse znanja (SM, PM, ZI) od ponedeljka, 20. 5. do petka, 24. 5. 2020

DATUMI IZPITNIH ROKOV

od ponedeljka, 18. 11. do petka, 22. 11. 2019 vse vrste izpitov
od ponedeljka, 3. 2. do petka,  28. 2. 2020 zimski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 6. 4. do petka, 10. 4. 2020 vse vrste izpitov
četrtek, 28. 5. 2020 dopolnilni izpiti za izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov
od ponedeljka, 1. 6., do petka, 5. 6. 2020 vse vrste izpitov zaključnih letnikov poklicnih programov
od srede, 1. 7. do torka, 7. 7. 2020 Spomladanski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 17. 8. do četrtka, 20. 8. 2020 Jesenski izpitni rok, vse vrste izpitov
četrtek, 27. 8. 2020 naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli udeležiti avgustovskega roka zaradi objektivnih razlogov, npr. bolezni

PRIJAVA NA IZPITE

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka.

IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA za vse vrste izpitov

1: od četrtka, 10. 10., do srede, 16. 10. 2019;

2: od ponedeljka, 9. 12., do petka, 13. 12. 2019;

3: od ponedeljka, 3. 2., do petka, 7. 2. 2020;

4: od torka, 14. 4., do petka, 17. 4. 2020;

5: od ponedeljka, 8. 6., do petka, 12. 6. 2020;

6: od srede, 1. 7., do torka, 7. 7. 2020;

7: od ponedeljka 17. 8., do četrtka, 20. 8. 2020.

Skrajni rok za prijavo na vse vrste izpitov: kandidati se prijavijo k izpitu najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz ustreznega predmeta poteka. Na enem izpitnem roku se lahko opravljajo največ trije izpiti (končni ali delni).

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, ki bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2019/20

ZIMSKI ROK
10. januar 2020 Rok za oddajo prijave
10. februar 2020 Slovenščina – pisni del
11. – 13. februar 2020 ustni del Slovenščina, storitev oz. izdelek  in zagovor
20. februar 2020 Delitev spričeval
SPOMLADANSKI ROK
8. maj 2020 Rok za oddajo prijave
8. junij 2020 Slovenščina – pisni del
9. junij 2020 – 12. junij 2020 Storitev oz. izdelek  in zagovor, Slovenščina – ustni del
19. junij 2020 Delitev spričeval
JESENSKI ROK
24. julij 2020 Rok za oddajo prijave
25. avgust 2020 Slovenščina – pisni del
26. avgust 2020 – 28. avgust 2020 Storitev oz. izdelek  in zagovor, Slovenščina – ustni del
4. september 2020 Delitev spričeval

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE

Spomladanski rok splošne mature 2020

15. november 2019 Rok za oddajo predprijave
31. marec 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
15. april 2020 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
30. april 2020 Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
5. maj 2020 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1 – esej)
18. maj 2020 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
20. maj 2020 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
26. maj 2020 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
30. maj 2020 Angleščina Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 2)
1. junij 2020 Slovenščina (izpitna pola 2)
5. junij 2020 Elektrotehnika, računalništvo
6. junij 2020 Matematika
9. junij 2020 Nemščina
10. junij 2020 Zgodovina
12.  junij 2020 Fizika
15. – 23. junija 2020

(izjemoma 6. in 13. 6.)

Ustni izpiti
13. julij 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
14. julij 2020 Zadnji rok za prijavo k mature na jesenski izpitni rok
16. julij 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Od 17. do 29. julija 2020 Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Jesenski rok splošne mature 2020

17. julij 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14. avgust 2020 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20. avgust 2020 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
24. avgust 2020 Začetek SM v jesenskem izpitnem roku
24. avgust 2020 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1, esej, izpitna pola
25. avgust 2020 Matematika
26. avgust 2020 Tuji jeziki in izbirni predmeti
27. avgust 2020 Tuji jeziki in izbirni predmeti
28. avgust 2020 Tuji jeziki in izbirni predmeti
29. avgust 2020 Tuji jeziki in izbirni predmeti
3. september 2020 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.
Od 24. 8 do 3. 9. 2020 Ustni izpiti mature
17. september 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na jesenskem izpitnem roku
21. september 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Od 23. do 30. 9. 2020  Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Oba roka

14. januar 2020 Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2018

KOLEDAR POKLICNE MATURE

15. november 2019 Rok za oddajo predprijav k POM ter izbiro naloge in mentorja za 4. predmet

Zimski izpitni rok poklicne mature 2019

3. februar 2020 Začetek POM v zimskem izpitnem roku
5. december 2019 Zadnji rok za prijavo k POM
24. januar 2020 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
28. januar 2020 Zadnji rok za pisno odjavo od POM
3. februar 2020 Slovenščina, pisni
4. februar 2020 Matematika, angleščina, nemščina, pisni
5. februar 2020 Računalništvo, elektrotehnika, pisni
6. do 15. februar 2020 Ustni izpiti in 4. predmet POM
4. marec 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri POM

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2020

30. maj 2020 Začetek spomladanskega izpitnega roka POM
31. marec 2020 Zadnji rok za prijavo k POM
20. maj  2020 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
26. maj  2020 Zadnji rok za pisno odjavo od POM
30. maj  2020 Angleščina – pisni izpit
1. junij 2020 Slovenščina – pisni izpit
6. junij 2020 Matematika – pisni izpit
9. junij  2020 Nemščina – pisni izpit
11. junij  2020 2. predmet POM – pisni izpit (Računalništvo/Elektrotehnika)
od 13. junija do 23. junija 2020

(izjemoma 6. in 13. 6. 2020)

Ustni izpiti in 4. predmet
7. julij  2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2020

8. julij 2020 Zadnji rok za prijavo k POM
14. avgust  2020 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
20. avgust  2020 Zadnji rok za pisno odjavo od POM
24. avgust 2020 Začetek PM v jesenskem izpitnem roku
24. avgust  2020 Slovenščina – pisni izpit
25. avgust  2020 Matematika – pisni izpit
28. avgust  2020 Angleščina, nemščina – pisni izpit
31. avgust  2020 2. predmet POM – pisni izpit (Računalništvo/Elektrotehnika)
od 24. avgusta do

3. septembra  2020

Ustni izpiti in 4. predmet
8. september 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na jesenskem izpitnem roku 2020

ZAČETEK POUKA

Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj. Svet šole je v soglasju s svetom staršev, dijaško skupnostjo in učiteljskim zborom odločil, da zaradi organizacijskih potreb šole in želje vozačev pouk občasno pričnemo ob 7.00.

PROSLAVE:

torek, 24. 12. 2019 pred dnevom samostojnosti in enotnosti
petek, 7. 2. 2020 pred slovenskim kulturnim praznikom, pouk, Prešernov dan
sreda, 24. 6. 2020 pred dnevom državnosti

RAZNO:

Elektriada : 17. – 19. 10. 2019

Predavanje za starše na temo Odgovornost, 12. 11. 2018 ob 16.00.

ROBOSled – Seminar za učence in mentorje: v torek, 14. januarja 2020, ob 13.00

ROBOSled: v četrtek, 9. april 2020

Tekmovanje in srečanje poklicnih in tehniških šol: torek, 17. marec 2020 v naši šoli

Nagradni izlet dijakov:  sreda, 20. maj 2020

Strokovna ekskurzija za zaposlene:  enodnevna, ponedeljek,  29. junij 2020

Informativni dan: 14. in 15. februar 2020 (petek in sobota)

Redni urnik bomo minimalno spremenili predvidoma v ponedeljek 20. januarja 2020

Dan šole: petek, 3. 1. 2020

Šolski koledar 2019/20