Šolski koledar

OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE

Začetek pouka ponedeljek, 3. september 2018

NEZAKLJUČNI ODDELKI

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja torek, 15. 1. 2019
Konferenca torek, 15. 1. 2019, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehu sreda, 16. 1. 2019
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja petek, 21. 6. 2019
Konferenca petek, 21. 6. 2019, ob 14.00
Zaključek pouka in delitev spričeval/obvestil o uspehu ponedeljek, 24. 6. 2019 zaključek pouka,

po proslavi razdelitev spričeval

ZAKLJUČNI ODDELKI 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja za vse torek, 15. 1. 2019
Konferenca torek, 15. 1. 2019, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehu sreda, 16. 1. 2019
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike ponedeljek, 20. 5. 2019
Konferenca ponedeljek, 20. 5. 2019, ob 14.00
Delitev spričeval/obvestil o uspehu torek, 21. 5. 2019

Ocene morajo biti zaključene 24 ur pred konferenco, pisna ocenjevanja pa 10 dni pouka pred konferenco (razen ponavljanj).

KONFERENCE PO ZAKLJUČKU POUKA

Zaključna konferenca četrtek 4.7. 2019, ob 12.00
Konferenca pred popravnimi izpiti petek, 16. 8. 2019, ob 8.00
Uvodna konferenca četrtek, 29. 8. 2019, ob 12.00

TEMATSKE KONFERENCE

eAsistent  za razrednike sreda, 29. 8. 2018, ob 8.00 in 12.00
LDN SERŠ-a ponedeljek, 17. 9. 2018, 13.45
Dijaki s posebnimi potrebami ponedeljek, 8. 10. 2018, ob 13.45
Kakovost dela v šoli november 2018
Tanka črta odgovornosti (Jani Prgić) ponedeljek, 28. 1. 2019
eAsistent za razrednike avgust 2019

POČITNICE

Jesenske

3 dni

od ponedeljka 29. oktobra do petka 2. novembra 2018

(prazniki: Dan reformacije –, 31. 10., Dan spomina na mrtve – 1. 11.)

– skupaj 9 dni

Novoletne

3 dni

od torka, 25. 12. 2018 do srede, 2. 1. 2019, pon. 24. 12. nadomeščamo v soboto, 29. 9. 2018

(prazniki: Božič – 25. 12. 2018, Dan samostojnosti in enotnosti – 26. 12. 2018 in Novo leto – 1. in 2. 1. 2019) – skupaj 12 dni

Zimske

5 dni

od ponedeljka, 18. 2., do petka, 22. 2. 2019 – skupaj 8 dni

16. 2. – Informativni dan

Prvomajske

2 dni

od sobote, 27. 4. do četrtka  2. maja 2019

(prazniki: Dan upora proti okupatorju – 27. 4. 2019,

Praznik dela – 1. 5. in 2. 5. 2019), 3. 5. pouka prosto, nadomeščamo 11. 5. – skupaj 9 dni

Poletne od srede, 26. 6. do sobote, 31. 8. 2019

POUKA PROSTI DNEVI

Ponedeljek, 24. 12. 2018

Petek, 3. 5. 2019

Nadomeščamo v soboto 29. 9. 2018

Nadomeščamo v soboto 11. 5. 2019, ko bomo imeli Dan šole

sreda, 31. 10. 2018: Dan reformacije;

četrtek, 1. 11. 2018: Dan spomina na mrtve;

torek, 25. 12. 2018: Božič;

sreda, 26. 12. 2018: Dan samostojnosti in enotnosti;

torek in sreda 1. in 2. 1. 2019: Novo leto;

petek, 8. 2. 2019 : Prešernov dan;

ponedeljek, 22. 4. 2019: Velikonočni ponedeljek;

sobota, 27. 4. 2019: Dan upora proti okupatorju;

sreda in četrtek 1. in 2. 5. 2019: Praznik dela;

torek, 25. 6. 2019: Dan državnosti;

četrtek, 15. 8.2019: Marijino vnebovzetje

Državni prazniki

 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Skupni roditeljski sestanki ob 17.00:

  • za 1. letnike v torek, 4. 9. 2018

1.ar, 1.br, 1.cr ter 1.dr najprej skupni roditeljski sestanek v dvorani, sledijo roditeljski sestanki posameznih oddelkov z razredniki

1.ap, 1.bp, 1.at, 1.bt, 1.ag ob 17.00 roditeljski sestanek z razredniki, ob 18.00 sledi še skupni roditeljski sestanek v dvorani

  • za višje letnike in PTI-program v torek, 11. 9. 2018.

Skupne govorilne ure bodo 2. torek v mesecu ob 17.00: 13. november, 11. december, 8. januar, 12. marec, 9. april, 7. maj. Skupnih GU oktobra, februarja in junija ni.

IZPITI

PRIPRAVE

Organizirana priprava na vse vrste izpitov in realizacija manjkajočih obveznosti (PP, LAV, OIV, ID…) od 21. do 24. 5. za zaključne letnike

ter od 26. do 28. 6. 2019 za nezaključne oddelke

Priprave na junijski izpitni rok Petek, 21. in pon., 24. junija 2019
Organizirana priprava na zaključne preizkuse znanja (SM, PM, ZI) od ponedeljka, 20. 5. do petka, 24. 5. 2019

 

DATUMI IZPITNIH ROKOV

od ponedeljka, 19. 11. do petka, 23. 11. 2018 Vse vrste izpitov
od petka, 1. 2. do četrtka,  7. 2. 2019 Zimski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 8. 4. do petka, 12. 4. 2019 Vse vrste izpitov
ponedeljek, 27. 5. 2019 Dopolnilni izpiti za izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov
sreda, 27. 5. 2019 Izpitni rok za izboljšanje ocen za zaključni letnik
od srede, 29. 5. do srede, 5. 6. 2019 Vse vrste izpitov zaključnih letnikov poklicnih programov
od ponedeljka, 1. 7. do petka, 5. 7. 2019 Spomladanski izpitni rok, vse vrste izpitov
od petka, 16. 8. do četrtka, 22. 8. 2019 Jesenski izpitni rok, vse vrste izpitov
četrtek, 29. 8. 2019 Naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli udeležiti avgustovskega roka zaradi objektivnih razlogov, npr. bolezni

PRIJAVA NA IZPITE

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka.

IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH za vse vrste izpitov

  • od ponedeljka, 8. 10., do petka, 12. 10. 2018;
  • od ponedeljka, 10. 12., do petka, 14. 12. 2018;
  • od ponedeljka, 4. 2., do ponedeljka, 11. 2. 2019;
  • od ponedeljka, 8. 4., do petka, 12. 4. 2019;
  • od ponedeljka, 10. 6., do petka, 14. 6. 2019;
  • od petka, 16. 8., do četrtka, 22. 8. 2019.

Skrajni rok za prijavo na vse vrste izpitov: kandidati se prijavijo k izpitu najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz ustreznega predmeta poteka. Na enem izpitnem roku se lahko opravljajo največ trije izpiti (končni ali delni).

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2018/19

ZIMSKI ROK  
11. januar 2019 Prijava k zaključnemu izpitu
11. februar 2019 Slovenščina – pisni del
25. februar 2019 Izdelek oziroma storitev in zagovor
13. februar 2019 Slovenščina – ustni del
28. februar 2019 Delitev spričeval
SPOMLADANSKI ROK  
5. maj 2019 Prijava k zaključnemu izpitu
5. junij 2019 Slovenščina – pisni del
6. junij 2019 Izdelek oziroma storitev in zagovor
7. in 10. junij 2019 Slovenščina – ustni del
17. junij 2019 Delitev spričeval
JESENSKI ROK  
27. julij 2019 Prijava k zaključnemu izpitu
26. avgust 2019 Slovenščina – pisni del
27. avgust 2019 Izdelek oziroma storitev in zagovor
28. avgust 2019 Slovenščina – ustni del
4. september 2019 Delitev spričeval

 KOLEDAR SPLOŠNE MATURE

Spomladanski rok splošne mature 2019

15. november 2018 Rok za oddajo predprijave
30. marec 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
16. april 2019 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
29. april 2019 Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
7. maj 2019 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1 – esej)
14. maj 2019 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
19. maj 2019 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
25. maj 2019 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
29. maj 2019 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 2)
1. junij 2019 Angleščina
4. junij 2019 Elektrotehnika, računalništvo
6. junij 2019 Nemščina
7. junij 2019 Zgodovina
14. junij 2019 Fizika
9.  junij 2019 Matematika
13. – 22. junija 2019

(izjemoma 1. in 8. 6.)

Ustni izpiti
11. julij 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
12. julij 2019 Zadnji rok za prijavo k mature na jesenski izpitni rok
14. julij 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Od 17. do 26. julija 2019 Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 Jesenski rok splošne mature 2019

12. julij 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14. avgust 2019 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20. avgust 2019 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
24. avgust 2019 Začetek SM v jesenskem izpitnem roku
24. avgust 2019 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1, esej, izpitna pola
26. avgust 2019 Matematika
27. avgust 2019 Tuji jeziki in izbirni predmeti
28. avgust 2019 Tuji jeziki in izbirni predmeti
29. avgust 2019 Tuji jeziki in izbirni predmeti
31. avgust 2019 Tuji jeziki in izbirni predmeti
4. september 2019 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.
od 24. 8 do vključno

4. 9. 2019

Ustni izpiti mature
17. september 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na jesenskem izpitnem roku
20. september 2018 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
od 23. do 30. 9. 2019  Vpogledi v izpitno dokumentacijo

oba roka

14. januar 2019 Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2018

 KOLEDAR POKLICNE MATURE

Zimski rok poklicne mature

  1. november 2018, rok za oddajo predprijav k POM
1. februar 2019 Začetek PM v zimskem izpitnem roku
3. december 2018 Zadnji rok za prijavo k PM
22. januar 2019 Naknadna prijava iz upravičenih razlogov
28. januar 2019 Zadnji rok za pisno odjavo od PM
1. februar Slovenščina, pisni
4. februar 2. predmet PM, pisni
5. februar Matematika, angleščina, nemščina, pisni
6. do 15. februar Ustni izpiti in 4. predmet PM
4. marec 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

Spomladanski izpitni rok poklicne mature

29. maj 2019 Začetek spomladanskega izpitnega roka PM
30. marec Zadnji rok za prijavo k PM
19. maj Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
25. maj Zadnji rok za pisno odjavo od PM
29. maj Slovenščina – pisni izpit
1. junij Angleščina – pisni izpit
6. junij Nemščina – pisni izpit
8. junij Matematika – pisni izpit
11. junij 2. predmet PM – pisni izpit
od 13. junija do 22. junija (izjemoma 1. in 8. 6.) Ustni izpiti in 4. predmet
5. julij Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Jesenski izpitni rok poklicne mature

6. julij 2019 Zadnji rok za prijavo k PM
14. avgust Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
20. avgust Zadnji rok za pisno odjavo od PM
24. avgust 2019 Začetek PM v jesenskem izpitnem roku
24. avgust Slovenščina – pisni izpit
26. avgust Matematika – pisni izpit
28. avgust Angleščina, nemščina – pisni izpit
30. avgust 2. predmet – pisni izpit
od 24. avgusta do

4. septembra

Ustni izpiti in 4. predmet
  RIC še ni objavil datuma Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na jesenskem izpitnem roku

ZAČETEK POUKA

Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj. Svet šole je v soglasju s svetom staršev, dijaško skupnostjo in učiteljskim zborom odločil, da zaradi organizacijskih potreb šole in želje vozačev pouk občasno pričnemo ob 7.00.

PROSLAVE:

petek, 21.12. 2018 pred dnevom samostojnosti in enotnosti
četrtek, 7. 2. 2019 pred slovenskim kulturnim praznikom, pouk, 8. 2. Prešernov dan
ponedeljek, 24. 6. 2019 pred dnevom državnosti

RAZNO:

Elektriada : 12. – 14. 10. 2018

ROBOSled – Seminar za učence in mentorje: v torek, 8. januarja 2019, ob 13.00

ROBOSled: v četrtek, 7. marec 2019

Tekmovanje in srečanje poklicnih in tehniških šol: 19. marec 2019

Nagradni izlet dijakov: sreda, 22. maja 2019

Strokovna ekskurzija za zaposlene: od 26. do 28. 6. 2019

Informativni dan: 15. in 16. februarja 2019 (petek in sobota)

Redni urnik bomo minimalno spremenili predvidoma 14. januarja 2019

Dan šole, sobota 11. 5. 2019