Šolski koledar

OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE

Začetek pouka torek, 1. september 2020

NEZAKLJUČNI ODDELKI

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja petek, 15. 1. 2021
Konferenca petek, 15. 1. 2021, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehu ponedeljek, 18. 1. 2021
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja sreda, 23. 6. 2021
Konferenca sreda, 23. 6. 2021, ob 14.00
Zaključek pouka in delitev spričeval/obvestil o uspehu četrtek, 24. 6. 2021 zaključek pouka, proslava pred dnevom državnosti, razdelitev spričeval

ZAKLJUČNI ODDELKI 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja za vse petek, 15. 1. 2021
Konferenca petek, 15. 1. 2021, ob 14.00
Delitev obvestil o uspehu ponedeljek, 18. 1. 2021
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike ter razdelitev spričeval petek, 21. 5. 2021
Konferenca petek, 21. 5. 2021, ob 7.30
Delitev spričeval/obvestil o uspehu petek, 21. 5. 2021, od 10.00 do 12.00

Ocene morajo biti zaključene 24 ur pred konferenco, pisna ocenjevanja pa 10 dni pouka pred konferenco (razen ponavljanj). 

KONFERENCE PO ZAKLJUČKU POUKA

Zaključna konferenca po spoml. izp. roku sreda 7. 7. 2021, ob 12.00
Konferenca pred jesenskim izpitnim rokom ponedeljek, 16. 8. 2021, ob 8.00
Uvodna konferenca ponedeljek, 30. 8. 2021, ob 12.00

 TEMATSKE KONFERENCE

eAsistent za razrednike ponedeljek, 31. 8. 2020, ob 8.00 in 11.00
LDN SERŠ-a ponedeljek, 21. 9. 2020, 13.45
Dijaki s posebnimi potrebami ponedeljek, 5. 10. 2020, ob 13.45
Kakovost dela v šoli november 2020
Aktualne pedagoške teme ponedeljek, januar 2021
eAsistent za razrednike avgust 2021

POČITNICE

Jesenske

5 dni

od ponedeljka 26. oktobra do petka 30. oktobra 2020

(prazniki: Dan reformacije – 31. 10., Dan spomina na mrtve – 1. 11.)

– skupaj 9 prostih dni

Novoletne

4 dni

od ponedeljka, 28. 12. 2020 do četrtka,31. 12. 2020

(prazniki: Božič – 25. 12. 2020, Dan samostojnosti – 26. 12. 2020 in Novo leto – 1. in 2. 1. 2021) – skupaj 10 prostih dni

Zimske

5 dni

od ponedeljka, 15. 2., do petka, 19. 2. 2021 – skupaj 8 prostih dni

13. 2. – Informativni dan

Prvomajske

4 dni (26., 28., 29. in 30. 4)

od srede, 28. 4. do petka 30. 4. 2021

(ponedeljek, 26. 4. pouka prost dan po ŠK, prazniki: Dan upora proti okupatorju – torek, 27. 4. 2021,

Praznik dela – 1. 5. in 2. 5. 2021) – skupaj 9 prostih dni

Poletne od ponedeljka, 28. 6. do torka, 31. 8. 2021

POUKA PROSTI DNEVI

sobota, 31. 10. 2020: Dan reformacije;

nedelja, 1. 11. 2020: Dan spomina na mrtve;

petek, 25. 12. 2020: Božič;

sobota, 26. 12. 2020: Dan samostojnosti

petek in sobota 1. in 2. 1. 2021: Novo leto;

ponedeljek, 8. 2. 2021 : Prešernov dan;

ponedeljek, 5. 4. 2021: Velikonočni ponedeljek;

ponedeljek, 26. 4. 2021: Pouka prost dan po ŠK;

torek, 27. 4. 2021: Dan upora proti okupatorju;

sobota in nedelja 1. in 2. 5. 2021: Praznik dela;

petek, 25. 6. 2021: Dan državnosti;

nedelja, 15. 8.2021: Marijino vnebovzetje

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki za starše prvih letnikov: od 7. do 11. 9. 2020 ob 16.00 in 18.00 po razporedu, posamezno po oddelkih, v konferenčni dvorani.

Za višje letnike in PTI-program v torek, 15. 9. 2020 sestanki na daljavo.

Govorilne ure vseh učiteljev so v urniku GUS in GUG. Večina se jih opravi na daljavo, po potrebi in dogovoru v šolskih prostorih.

IZPITI

 PRIPRAVE

Organizirana priprava na vse vrste izpitov in realizacija manjkajočih obveznosti (PP, LAV, OIV, ID…) od 24. do 28. 5. 2021 za zaključne letnike

ter od 28. do 30. 6. 2021 za nezaključne oddelke

Organizirana priprava na zaključne preizkuse znanja (SM, PM, ZI) od ponedeljka, 24. 5. do petka, 28. 5. 2021

DATUMI IZPITNIH ROKOV

od ponedeljka, 16. 11. do petka, 20. 11. 2020 Vse vrste izpitov
od ponedeljka, 1. 2. do ponedeljka,  1. 3. 2021 Zimski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 6. 4. do petka, 10. 4. 2021 Vse vrste izpitov
ponedeljek, 24. 5. do srede, 26. 5. 2021 Izpitni rok za izboljšanje ocen za zaključni letnik
od srede, 26. 5. do srede, 2. 6. 2021 Vse vrste izpitov zaključnih letnikov poklicnih programov
od srede, 30. 6. do torka, 6. 7. 2021 Spomladanski izpitni rok
od ponedeljka, 16. 8. do petka, 20. 8. 2021 Jesenski izpitni rok
petek, 27. 8. 2021 Naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli udeležiti avgustovskega roka zaradi objektivnih razlogov, npr. bolezni

PRIJAVA NA IZPITE

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka.

IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH za vse vrste izpitov

– od ponedeljka, 12. 10. 2020, do srede, 21. 10. 2020;

– od ponedeljka, 7. 12. 2020, do srede, 16. 12. 2020;

– od ponedeljka, 1. 2. 2021, do srede, 10. 2. 2021;

– od ponedeljka, 12. 4. 2021, do srede, 21. 4. 2021;

– od ponedeljka, 7. 6. 2021, do srede, 16. 6. 2021;

– od ponedeljka, 16. 8. 2021, do srede, 25. 8. 2021;

– od ponedeljka, 6. 9. 2021, do petka, 10. 9. 2021.

Kandidati se prijavijo k izpitu najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnem, ko poteka izpit iz ustreznega predmeta. Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2020/21

ZIMSKI ROK  
4. januar 2021 Prijava k zaključnemu izpitu
4. februar 2021 Slovenščina – pisni del
3. februar 2021 Izdelek oziroma storitev in zagovor
5. februar 2021 Slovenščina – ustni del
10. februar 2021 Delitev spričeval
SPOMLADANSKI ROK  
7. maj 2021 Prijava k zaključnemu izpitu
7. junij 2021 Slovenščina – pisni del
8. junij 2021 Izdelek oziroma storitev in zagovor
9. do 11. junij 2021 Slovenščina – ustni del
17. junij 2021 Delitev spričeval
JESENSKI ROK  
26. julij 2021 Prijava k zaključnemu izpitu
24. avgust 2021 Slovenščina – pisni del
27. avgust 2021 Izdelek oziroma storitev in zagovor
28. avgust 2021 Slovenščina – ustni del
2. september 2021 Delitev spričeval

 KOLEDAR SPLOŠNE MATURE

Spomladanski rok splošne mature 2021

15. november 2020 Rok za oddajo predprijave in vloge za uveljavljanje pravic KPP
30. marec 2021 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
15. april 2021 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
29. april 2021 Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
4.maj 2021 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1 – esej)
17. maj 2021 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
19. maj 2021 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
25. maj 2021 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
29. maj 2021 Angleščina
31. maj 2021 Slovenščina (izpitna pola 2)
4. junij 2021 Elektrotehnika, računalništvo
5. junij 2021 Matematika
8. junij 2021 Nemščina
9.  junij 2021 Zgodovina
11.  junij 2021 Fizika
14. – 23. junija 2021

(izjemoma 5. in 12. 6.)

Ustni izpiti
12. julij 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
12. julij 2021 Zadnji rok za prijavo k mature na jesenski izpitni rok
Od 12. do 14. julija 2021 E – vpogledi v izpitno dokumentacijo

 Jesenski rok splošne mature 2021

13. julij 2021 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14. avgust 2021 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20. avgust 2021 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
24. avgust 2021 Začetek SM v jesenskem izpitnem roku
24. avgust 2021 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1, esej, izpitna pola
25. avgust 2021 Matematika
26. avgust 2021 Tuji jeziki in izbirni predmeti
27, avgust 2021 Tuji jeziki in izbirni predmeti
28. avgust 2021 Tuji jeziki in izbirni predmeti
30. avgust 2021 Tuji jeziki in izbirni predmeti
3. september 2021 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.
od 24. 8 do vključno

3. 9. 2021

Ustni izpiti mature
16. september 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na jesenskem izpitnem roku
16. 9. – 18. 9. 2021 E – vpogledi v izpitno dokumentacijo
od 23. do 30. 9. 2021  Vpogledi v izpitno dokumentacijo

oba roka

14. januar 2021 Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2020

 KOLEDAR POKLICNE MATURE

Zimski rok poklicne mature

  1. november 2020, rok za oddajo predprijav k POM
1. februar 2021 Začetek PM v zimskem izpitnem roku
3. december 2020 Zadnji rok za prijavo k PM
22. januar 2021 Naknadna prijava iz upravičenih razlogov
28. januar 2021 Zadnji rok za pisno odjavo od PM
1. februar Slovenščina, pisni
2. februar Matematika, angleščina, nemščina, pisni
3. februar 2. predmet PM, pisni
3. do 13. februar Ustni izpiti in 4. predmet PM
3. marec 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

Spomladanski izpitni rok poklicne mature

29. maj 2021 Začetek spomladanskega izpitnega roka PM
30. marec Zadnji rok za prijavo k PM
19. maj Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
25. maj Zadnji rok za pisno odjavo od PM
29. maj Angleščina – pisni izpit
31. maj Slovenščina – pisni izpit
5. junij Matematika – pisni izpit
8. junij Nemščina – pisni izpit
10. junij 2. predmet PM – pisni izpit
od 14. junija do 23. junija (izjemoma 5. in 12. 6.) Ustni izpiti in 4. predmet
7. julij Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Jesenski izpitni rok poklicne mature

8. julij 2021 Zadnji rok za prijavo k PM
14. avgust Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
20. avgust Zadnji rok za pisno odjavo od PM
24. avgust Začetek PM v jesenskem izpitnem roku
24. avgust Slovenščina – pisni izpit
25. avgust Matematika – pisni izpit
27. avgust Angleščina, nemščina – pisni izpit
31. avgust 2. predmet – pisni izpit
od 24. avgusta do

3. septembra

Ustni izpiti in 4. predmet
3.   september Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na jesenskem izpitnem roku

ZAČETEK POUKA

Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj. Svet šole je v soglasju s svetom staršev, dijaško skupnostjo in učiteljskim zborom odločil, da zaradi organizacijskih potreb šole in želje vozačev (nimajo kasnejšega prevoza domov) pouk občasno pričnemo ob 7.00.

PROSLAVE:

četrtek, 24.12. 2020 pred dnevom samostojnosti in enotnosti
petek, 5. 2. 2021 pred slovenskim kulturnim praznikom, pouk; 8. 2. Prešernov dan
četrtek, 24. 6. 2021 pred dnevom državnosti

RAZNO:

Elektriada: v 2020 odpade zaradi varnostno zdravstvenih razlogov

ROBOSled – Delavnica za učence in mentorje: v torek, 12. januarja 2021, ob 13.00

ROBOSled – v četrtek, 8. aprila 2021

Tekmovanje in srečanje poklicnih in tehniških šol: torek, 16. marec 2021

Nagradni izlet dijakov: sreda, 26. maj 2021

Strokovna ekskurzija za zaposlene: od 26. do 28. 6. 2021

Informativni dan: 12. in 13. februarja 2021 (petek in sobota)

Redni urnik bomo spremenili predvidoma 18. januarja 2021.

Učilnice bomo prilagajali glede na oddelke, ki bodo na PUD-u.

Organizacija in način izvedbe se lahko spremeni zaradi nevarnih okoliščin in preventivnih ukrepov. O tem vas bomo obveščali na spleti strani SERŠ Maribor.

Accessibility
UA-47570617-1