ŠOLA

Govorilne ure

TEDENSKE GOVORILNE URE Učitelji imajo tedenske govorilne ure v zbornicah na Smetanovi ali Gosposvetski, razen če v razporedu piše drugače. V času zaprtja šol govorilnih ur ni. Vsa komunikacija poteka izključno po elektronski pošti. RODITELJSKI SESTANK...

Info javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Letni delovni načrt 2019/20 Poročilo SERŠ 2018/19 Poročilo komisije za kakovost 2018/19 Poročilo za 2017/18 in letni delovni načrt za 2018/19 za izobraževanje odraslih Energetska sanacija SERŠ

Knjižnica

  Knjižnica je odprta vsak dan med 7.00 in 9.30  ter med 10.00 in 14.00 . Šolska knjižnica SERŠ ima svoje prostore v šolski zgradbi na Gosposvetski 9. V sestavi knjižnice je čitalnica s 30 sedeži in prostor za prosti dostop dijakov do...

Načrti ocenjevanja

Načrti ocenjevanja znanja so bili v skladu s pravilnikom objavljeni septembra 2019. Zaradi trenutnih razmer se ocenjevanja ne bodo mogla izvesti v skladu z objavljenimi načrti. Dijaki boste s strani učiteljev obveščeni o datumih in načinih ocenjevanja na da...

O šoli

SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR Smetanova ulica 6 2000 Maribor Telefonska številka: 02 234 19 10 Telefonska številka zbornice  na Smetanovi 6: 02 234 19 32 Telefonska številka zbornice na Gosposvetski 9: 02 234 19 27 Faks: 02 23...
Ravnateljica

Ravnateljica

Irena Srša Žnidarič, spec. Telefonska številka: 02 234 19 14 Končane šole: univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani specializacija, Visoka šola za management v Kopru
Pomočnik ravnateljice

Pomočnik ravnateljice

Darko Romih, univ. dipl. inž. Telefonska številka: 02 234 19 19

Svet zavoda

Zapisniki: Zapisnik 20. 12. 2017 Zapisnik 27. 9. 2017 Zapisnik 6. 9. 2017 Zapisnik 28. 2. 2017 Zapisnik, 22. 9. 2016 Zapisnik 5. 10. 2015 Zapisnik 1. 2. 2016

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev smo oblikovali svet staršev.Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.Prvi sklic sveta staršev opravi ravna...

Zaposleni

  Kontakti zaposlenih     Družboslovje Zdravko Papić Nastja Strnad Branka Rotman Ljudmila P. Bruderman Jovita Kancler Petra M. Najžar Umetnost in multimedija mag. Domen Rupnik ...

Pravila, organizacija

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah Šolska pravila SERŠ Šolska pravila ocenjevanja SERŠ Dopolnitve k šolskim pravilom ocenjevanja znanja Organizacija dela v šoli Dežurstvo učiteljev in dijakov...

Publikacije

Šolski bilten SERŠ Bilten SERŠ 2019/20 Bilten SERŠ 2018/19 Bilten SERŠ 2017/18 Bilten SERŠ 2016/17 Bilten SERŠ 2015/16 Bilten SERŠ 2014/15 Bilten SERŠ 2013/14 Bilten SERŠ 2012/13 Bilten SERŠ 2011/12 Bilten tehniške g...

Šolski koledar

OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE Začetek pouka ponedeljek, 2. september 2019 NEZAKLJUČNI LETNIKI Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja sreda, 15. 1. 2020 Konferenca sreda, 15. 1. 2020, ob 14.00 Delitev obvestil o uspehu č...

Svetovalna služba

Dijakom in staršem svetujejo Maja Krajnc, maja.krajnc(at)sers.si, za program tehnik računalništva Iris Vinko, iris.vinko(at)sers.si, za programa elektrotehnik in tehniška gimnazija Lara Jug, lara.jug(at)sers.si, za programe računalnikar, elekt...

Učbeniški sklad

Izbor učbeniških kompletov v učbeniškem skladu, nabava in izposoja potekajo po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je izdalo šolsko ministrstvo. Učbeniški komplet določi skrbnica učbeniškega sklada skupaj z učitelji posameznih predmetnih a...

Vpis

Vpis osnovnošolcev v SERŠ Vpis v poklicno-tehniške programe Vpis na visokošolske zavode

Za medije

Logotip SERŠ Maribor Vektorska oblika (PDF, CMYK) SERŠ logotip SERŠ logotip s sloganom SERŠ logotip centralna poravnava SERŠ logotip centralna poravnava s sloganom Bitna oblika (JPG, CMYK) Logotip SERŠ Bitna oblika (JPG, RGB) ...

Šolski sklad

Srednja elektro-računalniška šola Maribor je usmerjena v razvijanje ustvarjalnosti in individualnih sposobnosti dijakov. Takšna usmeritev pa zahteva boljše materialne pogoje, kot jih zagotavlja država. Dodatna finančna sredstva zbiramo tudi s prostov...