ŠOLA

Govorilne ure

TEDENSKE GOVORILNE URE Govorilne ure in komunikacija z zaposlenimi poteka zaradi trenutnih razmer na daljavo (po e-pošti, eAsistenta). Komunikacija po e-pošti - e-naslovi vseh zaposlenih Komunikacija po telefonu - zaradi trenutnih razmer u...

Info javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Letni delovni načrt 2020/21 Poročilo SERŠ 2019/20 Poročilo komisije za kakovost 2019/20 Poročilo za 2019/20 in letni delovni načrt za 2020/21 za izredno izobraževanje Energetska sanacija SERŠ

Knjižnica

  Knjižnica je odprta vsak dan med 7.00 in 9.30  ter med 10.00 in 14.00 . Šolska knjižnica SERŠ ima svoje prostore v šolski zgradbi na Gosposvetski 9. V sestavi knjižnice je čitalnica s 30 sedeži in prostor za prosti dostop dijakov do...

Načrti ocenjevanja

Zaradi dela na daljavo lahko pride do odstopanja od načrtovanih pisnih ocenjevanj znanja. O spremembah bodo dijake seznanili učitelji, sprememba pa bo vnesena tudi v eAsistentu. 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik MINIMALNI STANDARDI ZNANJA (...

O šoli

SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR Smetanova ulica 6 2000 Maribor Telefonska številka: 02 234 19 10 Telefonska številka zbornice  na Smetanovi 6: 02 234 19 32 Telefonska številka zbornice na Gosposvetski 9: 02 234 19 27 Faks: 02 234 19 18 ...
Ravnateljica

Ravnateljica

Irena Srša Žnidarič, spec. Telefonska številka: 02 234 19 14 Končane šole: univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani specializacija, Visoka šola za management v Kopru
Pomočnik ravnateljice

Pomočnik ravnateljice

Darko Romih, univ. dipl. inž. Telefonska številka: 02 234 19 19

Svet zavoda

Zapisniki: Zapisnik 20. 12. 2017 Zapisnik 27. 9. 2017 Zapisnik 6. 9. 2017 Zapisnik 28. 2. 2017 Zapisnik, 22. 9. 2016 Zapisnik 5. 10. 2015 Zapisnik 1. 2. 2016

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev smo oblikovali svet staršev.Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.Prvi sklic sveta staršev opravi ravna...

Zaposleni

  Kontakti zaposlenih     Družboslovje Petra M. Najžar Nastja Zaletelj Zdravko Papić Ljudmila P. Bruderman Jovita Kancler Simona Kolbl Umetnost in multimedija mag. Domen Rupnik ...

Pravila, organizacija

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah Šolska pravila SERŠ Šolska pravila ocenjevanja SERŠ Organizacija dela v šoli Dežurstvo učiteljev in dijakov Šolska pravila o vedenju dijakov, učiteljev ...

Publikacije

Šolski bilten SERŠ Bilten SERŠ 2019/20 Bilten SERŠ 2018/19 Bilten SERŠ 2017/18 Bilten SERŠ 2016/17 Bilten SERŠ 2015/16 Bilten SERŠ 2014/15 Bilten SERŠ 2013/14 Bilten SERŠ 2012/13 Bilten SERŠ 2011/12 Bilten tehniške g...

Šolski koledar

OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE Začetek pouka torek, 1. september 2020 NEZAKLJUČNI ODDELKI Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja petek, 15. 1. 2021 Konferenca petek, 15. 1. 2021, ob 14.00 Delitev obvestil o uspehu ponedeljek, 18...

Svetovalna služba

Komunikacija s svetovalno službo potekala zaradi trenutnih razmer praviloma po e-pošti. Dijakom in staršem svetujejo Maja Krajnc, maja.krajnc(at)sers.si, za program tehnik računalništva Iris Vinko, iris.vinko(at)sers.si, za programa elektrotehnik in te...

Učbeniški sklad

Izbor učbeniških kompletov v učbeniškem skladu, nabava in izposoja potekajo po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je izdalo šolsko ministrstvo. Učbeniški komplet določi skrbnica učbeniškega sklada skupaj z učitelji posameznih predmetnih a...

Vpis

Vpis osnovnošolcev v SERŠ Vpis v poklicno-tehniške programe Vpis na visokošolske zavode

Za medije

Logotip SERŠ Maribor Vektorska oblika (PDF, CMYK) SERŠ logotip SERŠ logotip s sloganom SERŠ logotip centralna poravnava SERŠ logotip centralna poravnava s sloganom Bitna oblika (JPG, CMYK) Logotip SERŠ Bitna oblika (JPG, RGB) ...

Šolski sklad

Srednja elektro-računalniška šola Maribor je usmerjena v razvijanje ustvarjalnosti in individualnih sposobnosti dijakov. Takšna usmeritev pa zahteva boljše materialne pogoje, kot jih zagotavlja država. Dodatna finančna sredstva zbiramo tudi s prostov...

UA-47570617-1