Načrti ocenjevanja

Zaradi dela na daljavo lahko pride do odstopanja od načrtovanih pisnih ocenjevanj znanja. O spremembah bodo dijake seznanili učitelji, sprememba pa bo vnesena tudi v eAsistentu.

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA (2020/21)

MINIMALNO ŠTEVILO OCEN (2020/21)

MIZŠ je izdalo sklep, da bo v šolskem letu 2020/21 potekalo eno ocenjevalno obdobje. V skladu s sklepom je pri nekaterih predmetih prišlo do prilagoditve števila minimalnih ocen:

Accessibility
UA-47570617-1