Načrti ocenjevanja

Načrti ocenjevanja znanja so bili v skladu s pravilnikom objavljeni septembra 2019. Če zaradi spremembe urnika ali učitelja s pričetkom 2. ocenjevalnega obdobja pisnega ocenjevanja ni mogoče izvesti na napovedan termin, se le-to prestavi na najbližji možnem termin, praviloma v istem tednu. Dijaki bodo o tem obveščeni od učitelja pri pouku.

Načrti od 16. 1. 2020

Vsi letniki

Načrti – objavljeni 16. 9. 2020

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

MINIMALNO ŠTEVILO OCEN