Načrti ocenjevanja

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA (2019/20)

MINIMALNO ŠTEVILO OCEN (2019/20)