Načrti ocenjevanja

Načrti ocenjevanja znanja so bili v skladu s pravilnikom objavljeni septembra 2019. Zaradi trenutnih razmer se ocenjevanja ne bodo mogla izvesti v skladu z objavljenimi načrti. Dijaki boste s strani učiteljev obveščeni o datumih in načinih ocenjevanja na daljavo, skupinska ocenjevanja pa bodo vpisana tudi v eAsistentu.

Načrti od 16. 1. 2020

Vsi letniki

Načrti – objavljeni 16. 9. 2020

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

MINIMALNO ŠTEVILO OCEN