Načrti ocenjevanja

Zaradi dela na daljavo lahko pride do odstopanja od načrtovanih pisnih ocenjevanj znanja. O spremembah bodo dijake seznanili učitelji, sprememba pa bo vnesena tudi v eAsistentu.

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA (2020/21)

MINIMALNO ŠTEVILO OCEN (2020/21)

V času izobraževanja na daljavo lahko učitelj po lastni presoji skrči število ocen na najmanj eno oceno v posameznem ocenjevalnem obdobju oz. spremeni vrsto ocene (npr. namesto pisne ocene pridobi ustno). O morebitnih spremembah bodo dijake seznanili učitelji.