Multimedija v elektrotehniki in računalništvu

Multimedija zajema fotografiranje, snemanje in računalniško obdelavo glasbe in video vsebin. Naši dijaki programa Elektrotehnik in Tehnik računalništva se prvič srečajo z multimedijo v prvem letniku, kjer se seznanijo z osnovami iz vseh področij. Multimedija se je razvila iz elektrotehnike. Zato dijakom tega programa ob koncu 2. letnika ponudimo možnost izbire modulov iz področja multimedije…