Tehnik računalništva

Tehnik računalništva – predstavitev izbirnih modulov

Tehnik računalništva je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

ProgramZaposlitevVideoPredmetnikPredmetnikModuli
Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola
Trajanje programa: 4 leta (240 kreditnih točk)
Strokovni moduli:  Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij

  • skrbništva komunikacijskih in informacijskih sistemov ter
  • koderstva algoritmov in izdelovanja spletnih strani.
PUD:  Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 4 tedne; po 2 tedna v drugem in tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek: poklicna matura
Izobrazba: Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic tehnik računalništva. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja: Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe (npr. na tehniških fakultetah, Filozofski fakulteti, EPF itd.) – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.
  • pri izdelavi spletnih strani;
  • na področju načrtovanja in izdelave računalniških programov;
  • na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij (internetne povezave znotraj podjetij, ustanov, šol ipd.) ter na področju povezav preko javnih omrežij (internetna omrežja);
  • na področju vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih sistemov (povezovanje ljudi z uporabo programske in strojne opreme).
 
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja algoritmov in izdelovanja spletnih strani
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L4.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina4433
MATMatematika3332
TUJTuji jezik3333
UMEUmetnost2
ZGOZgodovina3
GEOGeografija2
SOCSociologija2
FIZFizika22
KEMKemija2
ŠVZŠportna vzgoja2422
Skupaj18191510
Strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjemteorija/praksa2/2
UIKUporaba IKT pri poslovanjuteorija/praksa3/1
UPNUpravljanje s programirljivimi napravamiteorija/praksa3/2
VISVzdrževanje informacijske strojne opremeteorija/praksa2/2
VIPVzdrževanje informacijske programske opremeteorija/praksa3/1
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
VVOVzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisovteorija/praksa2/2
NRSNačrtovanje in razvoj spletnih aplikacij teorija/praksa2/01/2
NPPNačrtovanje in postavitev podatkovnih bazteorija/praksa2/2
NRPNačrtovanje in razvoj programskih aplikacijteorija/praksa3/2
NUPNapredna uporaba podatkovnih bazteorija/praksa3/2
RAORačunalniško oblikovanjeteorija/praksa3/2
Skupaj 891719
Odprti del kurikuluma
MULMultimedijateorija2
MAPMobilne aplikacijeteorija2
OSOOsnove strojne opreme računalnikateorija/praksa2/2
ROBRobotikateorija1
PROProgramiranjeteorija1
IPRIzbrana poglavja iz računalništvateorija2
UMAUporabna matematikateorija1
KSPKomunikacijske spretnostiteorija1
USVUpravljanje spletnih vsebinteorija1
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija1
JAVJavateorija2
Skupaj8235
Skupaj št. ur na teden34323434
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu152
Interesne dejavnosti128646496
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja komunikacijskih in informacijskih sistemov
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L4.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina4433
MATMatematika3332
TUJTuji jezik3333
UMEUmetnost2
ZGOZgodovina3
GEOGeografija2
SOCSociologija2
FIZFizika22
KEMKemija2
ŠVZŠportna vzgoja2422
Skupaj18191510
Strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjemteorija/praksa2/2
UIKUporaba IKT pri poslovanjuteorija/praksa3/1
UPNUpravljanje s programirljivimi napravamiteorija/praksa3/2
VISVzdrževanje informacijske strojne opremeteorija/praksa2/2
VIPVzdrževanje informacijske programske opremeteorija/praksa3/1
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
VVOVzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisovteorija/praksa2/2
NRSNačrtovanje in razvoj spletnih aplikacij teorija/praksa2/01/2
NPPNačrtovanje in postavitev podatkovnih bazteorija/praksa2/2
OMTOprema za multimedijsko tehnikoteorija/praksa3/2
UISUpravljanje IK sistemovteorija/praksa3/2
UIPUpravljanje z informacijsko programsko opremoteorija/praksa3/2
Skupaj 891719
Odprti del kurikuluma
MULMultimedijateorija2
OSOOsnove strojne opreme računalnikateorija/praksa2/2
ROBRobotikateorija1
USVUpravljanje spletnih vsebinteorija1
IPRIzbrana poglavja iz računalništvateorija2
UMAUporabna matematikateorija1
KSPKomunikacijske spretnostiteorija1
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija1
JAVJavateorija2
MAPMobilne aplikacijeteorija2
PROProgramiranjeteorija1
Skupaj8425
Skupaj št. ur na teden34323434
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu152
Interesne dejavnosti128646496

Dijak se s primerno izbiro modulov odloči za svoje ožje strokovno področje. Njegovo izbiro kaže priloga k spričevalu. Praviloma pridobi eno prilogo, lahko pa jih seveda tudi več.

Na ta način lahko postane:

  • skrbnik komunikacijskih sistemov
  • skrbnik informacijskih sistemov
  • koder algoritmov
  • izdelovalec spletnih strani

Moduli

Zloženka – tehnik računalništva

Accessibility
UA-47570617-1