Računalnikar

Računalnikar – predstavitev izbirnih modulov

Računalnikar je 3-letni program, ki se zaključi za zaključnim izpitom. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa se vpiše v v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer tehnik računalništva ali elektrotehnik. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo.

ProgramZaposlitevVideoPredmetnikPredmetnikModuli
Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola
Trajanje programa: 3 leta (180 kreditnih točk)
Strokovni moduli: Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij

  • vzdrževanje računalniške strojne opreme ali
  • vzdrževanje računalniške programske opreme.
PUD: Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov; po 3 tedne v prvem in drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.
Zaključek: Zaključni izpit opravlja dijak iz slovenščine in zaključnega dela.
Izobrazba: Dijak po uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobi poklic računalnikar. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja: Dijak se lahko vpiše v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer tehnik računalništva ali elektrotehnik. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.
  • na področju nameščanja in vzdrževanja strojne in programske opreme;
  • v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji računalniških delov;
  • na področju upravljanja AV naprav (video predvajalniki, snemalniki, domači kino ipd.) in na področju upravljanja s programirljivimi napravami (inteligentne inštalacije: upravljanje strojev, stavb, semaforjev ipd. preko računalnika);
  • na področju vzpostavitve in vzdrževanja omrežnih servisov (interneta, telefonije) ter svetovanja uporabnikom pri uporabi programske opreme.
 
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja vzdrževanja računalniške programske opreme
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina323
MATMatematika323
TUJTuji jezik222
UMEUmetnost2
NARNaravoslovje22
DRUDružboslovje22
ŠVZŠportna vzgoja222
Skupaj141212
Strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjemteorija/praksa2/2
UUPUpravljanje z uporabniško programsko opremoteorija/praksa1/2
VIOVzdrževanje informacijske opremeteorija/praksa2/4
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
PRNProgramiranje napravteorija/praksa2/3
VPPVzdrževanje in postavitev podatkovnih bazteorija/praksa2/3
NVPNapredno vzdrževanje programske opremeteorija/praksa3/8
Skupaj 131411
Odprti del kurikuluma
OSOOsnove strojne opreme računalnikateorija/praksa2/2
MULMultimedijateorija/praksa2
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija/praksa12
MAPMobilne aplikacijeteorija2
KSPKomunikacijske spretnostiteorija2
PDEProjektno deloteorija/praksa2/2
SOBSpletno oblikovanjeteorija2
PROProgramiranjeteorija4
Skupaj6710
Skupaj št. ur na teden333333
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu114114684
Interesne dejavnosti646432
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja vzdrževanja računalniške strojne opreme
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina323
MATMatematika323
TUJTuji jezik222
UMEUmetnost2
NARNaravoslovje22
DRUDružboslovje22
ŠVZŠportna vzgoja222
Skupaj141212
Strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjemteorija/praksa2/2
UUPUpravljanje z uporabniško programsko opremoteorija/praksa1/2
VIOVzdrževanje informacijske opremeteorija/praksa2/4
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
PRNProgramiranje napravteorija/praksa2/3
VPPVzdrževanje in postavitev podatkovnih bazteorija/praksa2/3
NVSNapredno vzdrževanje strojne opremeteorija/praksa3/8
Skupaj 131411
Odprti del kurikuluma
OSOOsnove strojne opreme računalnikateorija/praksa2/2
MULMultimedijateorija2
KSPKomunikacijske spretnostiteorija2
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija12
MAPMobilne aplikacijeteorija2
PDEProjektno deloteorija/praksa2/2
SOBSpletno oblikovanjeteorija2
PROProgramiranjeteorija4
Skupaj6710
Skupaj št. ur na teden333333
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu114114684
Interesne dejavnosti646432
Dijak se s primerno izbiro modulov odloči za svoje ožje strokovno področje. Njegovo izbiro kaže priloga k spričevalu. Praviloma pridobi eno prilogo, lahko pa tudi obe. Na ta način lahko postane:

  • vzdrževalec  računalniške strojne opreme
  • vzdrževalec programske opreme.

Moduli

Zloženka – računalnikar

Accessibility
UA-47570617-1