Elektrotehnik

Elektrotehnik je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

ProgramZaposlitevVideoPredmetnikPredmetnikModuli
Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola
Trajanje programa: 4 leta (240 kreditnih točk)
Strokovni moduli:  Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij

 • elektronike,
 • energetike in
 • multimedije.
PUD:  Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 4 tedne; po 2 tedna v drugem in tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek: poklicna matura
Izobrazba: Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic elektrotehnik. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja: Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe (npr. na tehniških fakultetah, Filozofski fakulteti, EPF itd.) – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.
 • na področju proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije (npr. elektrarne, elektroindistribucija);
 • v proizvodnji pri sestavljanju, servisiranju in vzdrževanju avtomatiziranih linij na različnih gospodarskih področjih ter pri kontroli izdelkov;
 • v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji električnih in elektronskih naprav in strojev;
 • pri oblikovanju različnih elektronskih gradiv in oblikovanju spletnih strani ter prodaji multimedijskih izdelkov (fotografija, video, animacije);
 • pri montaži in servisiranju sistemov hlajenja, gretja, prezračevanja;
 • pri montaži, vzdrževanju in programiranju na področju inteligentnih inštalacij;
 • pri izvedbi priklopov, meritev in popravil električnih strojev;
 • pri izdelavi in meritvah vseh vrst električnih inštalacij (energetske in komunikacijske). 
 
PREDMETNIK - elektronik 
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L4.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina4433
MATMatematika3332
TUJTuji jezik3333
UMEUmetnost2
ZGOZgodovina3
GEOGeografija2
SOCSociologija2*2*
PSIPsihologija
FIZFizika22
KEMKemija2
ŠVZŠportna vzgoja2422
Skupaj18191512
Strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjemteorija/praksa2/2
UIKUporaba IKT pri poslovanjuteorija/praksa3/1
UPNUpravljanje s programirljivimi napravamiteorija/praksa3/2
IOVIzdelava osnovnih vezijteorija/praksa4/2
NPENačrtovanje in priklopi električnih napravteorija/praksa4/2
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
UMNUporaba mikroprocesorskih napravteorija/praksa3/2
PZIPrenos in zapis informacijteorija/praksa4/1
VROVzdrževanje računalniške opremeteorija/praksa3/2
NAPNačrtovanje avtomatiziranih postrojevteorija/praksa3/1
ZOPZajemanje in obdelava procesnih veličinteorija/praksa3/2
Skupaj 10101419
Odprti del kurikuluma
FVSFizika v strokiteorija1
ELEElektrotehnikateorija/praksa3/2312
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija1
SELSistemska elektrotehnikateorija2
UMAUporabna matematikateorija1
SSPSocialne spretnostiteorija1
Skupaj5543
Skupaj št. ur na teden33343234
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu7676
Interesne dejavnosti128646496
PREDMETNIK - energetik
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L4.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina4433
MATMatematika3332
TUJTuji jezik3333
UMEUmetnost2
ZGOZgodovina3
GEOGeografija2
SOCSociologija2*2*
FIZFizika22
KEMKemija2
ŠVZŠportna vzgoja2422
Skupaj18191512
Strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjemteorija/praksa2/2
UIKUporaba IKT pri poslovanjuteorija/praksa3/1
UPNUpravljanje s programirljivimi napravamiteorija/praksa3/2
IOVIzdelava osnovnih vezijteorija/praksa4/2
NPENačrtovanje in priklopi električnih napravteorija/praksa4/2
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
NEINačrtovanje električnih inštalacijteorija/praksa3/2
POTPogonska tehnikateorija/praksa3/2
UPRUporaba regulacijteorija/praksa3/2
DESDelovanje elektroenergetskih sistemovteorija/praksa4/1
NAPNačrtovanje avtomatiziranih postrojevteorija/praksa3/1
Skupaj 10101419
Odprti del kurikuluma
FVSFizika v strokiteorija1
ELEElektrotehnikateorija/praksa3/2312
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija1
SELSistemska elektrotehnikateorija2
UMAUporabna matematikateorija1
SSPSocialne spretnostiteorija1
Skupaj5543
Skupaj št. ur na teden33343234
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu7676
Interesne dejavnosti128646496

Dijak se s primerno izbiro modulov odloči za svoje ožje strokovno področje. Njegovo izbiro kaže priloga k spričevalu. Praviloma pridobi eno prilogo, lahko pa jih seveda tudi več.

Na ta način lahko pridobi naslednje poklicne standarde:

 • sistemski elektroenergetik
 • stikalničar
 • operater avtomatiziranih postrojev
 • sistemski elektronik

Moduli

Zloženka – elektrotehnik