Elektrotehnik

Elektrotehnik je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

ProgramZaposlitevVideoPredmetnikPredmetnikModuli
Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola
Trajanje programa: 4 leta (240 kreditnih točk)
Strokovni moduli:  Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij

 • elektronike,
 • energetike in
 • multimedije.
PUD:  Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 4 tedne; po 2 tedna v drugem in tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek: poklicna matura
Izobrazba: Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic elektrotehnik. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja: Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe (npr. na tehniških fakultetah, Filozofski fakulteti, EPF itd.) – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.
 • na področju proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije (npr. elektrarne, elektroindistribucija);
 • v proizvodnji pri sestavljanju, servisiranju in vzdrževanju avtomatiziranih linij na različnih gospodarskih področjih ter pri kontroli izdelkov;
 • v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji električnih in elektronskih naprav in strojev;
 • pri oblikovanju različnih elektronskih gradiv in oblikovanju spletnih strani ter prodaji multimedijskih izdelkov (fotografija, video, animacije);
 • pri montaži in servisiranju sistemov hlajenja, gretja, prezračevanja;
 • pri montaži, vzdrževanju in programiranju na področju inteligentnih inštalacij;
 • pri izvedbi priklopov, meritev in popravil električnih strojev;
 • pri izdelavi in meritvah vseh vrst električnih inštalacij (energetske in komunikacijske). 
 
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja elektronike 
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L4.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina4433
MATMatematika3332
TUJTuji jezik3333
UMEUmetnost2
ZGOZgodovina3
GEOGeografija2
SOCSociologija2
FIZFizika22
KEMKemija2
ŠVZŠportna vzgoja2422
Skupaj18191510
Strokovni moduli
ITPInformacijske tehnologije in podjetništvoteorija/praksa2/2
UIKUporaba IKT pri poslovanjuteorija/praksa3/1
UPNUpravljanje s programirljivimi napravamiteorija/praksa3/2
IOVElektrotehnika 1teorija/praksa4/2
NPENačrtovanje in priklopi električnih napravteorija/praksa4/2
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
UMNUporaba mikroprocesorskih napravteorija/praksa3/2
PZIPrenos in zapis informacijteorija/praksa4/1
VROVzdrževanje računalniške opremeteorija/praksa3/2
NAPNačrtovanje avtomatiziranih postrojevteorija/praksa3/1
ZOPZajemanje in obdelava procesnih veličinteorija/praksa3/2
Skupaj 10101419
Odprti del kurikuluma
MULMultimedijateorija2
ROBRobotikavaje1
ELMElektromobilnostteorija2
IPEIzbrana poglavja iz elektrotehniketeorija2
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija1
INIInteligentne inštalacijeteorija1
SELSistemska elektronikateorija2
OVEObnovljivi viri energijeteorija21
UMAUporabna matematikateorija1
KSPKomunikacijske spretnostiteorija1
Skupaj6444
Skupaj št. ur na teden34313433
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu152
Interesne dejavnosti128646496
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja energetike
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L4.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina4433
MATMatematika3332
TUJTuji jezik3333
UMEUmetnost2
ZGOZgodovina3
GEOGeografija2
SOCSociologija2
FIZFizika22
KEMKemija2
ŠVZŠportna vzgoja2422
Skupaj18191510
Strokovni moduli
ITPInformacijske tehnologije in podjetništvoteorija/praksa2/2
UIKUporaba IKT pri poslovanjuteorija/praksa3/1
UPNUpravljanje s programirljivimi napravamiteorija/praksa3/2
EL1Elektrotehnika 1teorija/praksa4/2
NPENačrtovanje in priklopi električnih napravteorija/praksa4/2
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
NEINačrtovanje električnih inštalacijteorija/praksa3/2
POTPogonska tehnikateorija/praksa3/2
UPRUporaba regulacijteorija/praksa3/2
DESDelovanje elektroenergetskih sistemovteorija/praksa4/1
NAPNačrtovanje avtomatiziranih postrojevteorija/praksa3/1
Skupaj 10101419
Odprti del kurikuluma
MULMultimedijateorija2
ELMElektromobilnostteorija2
IPEIzbrana poglavja iz elektrotehniketeorija2
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija1
INIInteligentne inštalacijeteorija1
SELSistemska elektronikateorija2
OVEObnovljivi viri energijeteorija21
UMAUporabna matematikateorija1
KSPKomunikacijske spretnostiteorija1
ROBRobotikavaje1
Skupaj6444
Skupaj št. ur na teden34313433
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu152
Interesne dejavnosti128646496

Dijak se s primerno izbiro modulov odloči za svoje ožje strokovno področje. Njegovo izbiro kaže priloga k spričevalu. Praviloma pridobi eno prilogo, lahko pa jih seveda tudi več.

Na ta način lahko pridobi naslednje poklicne standarde:

 • sistemski elektroenergetik
 • stikalničar
 • operater avtomatiziranih postrojev
 • sistemski elektronik

Moduli