Elektrotehnik

Elektrotehnik je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

ProgramPredmetnik - 2020/21Predmetnik - po šolskih letih vpisaZa osnovnošolceZaposlitvene možnostiSodobna oprema
Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola
Trajanje programa: 4 leta (240 kreditnih točk)
Strokovni moduli:  Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij

  • elektronike,
  • energetike in
  • multimedije.
PUD:  Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 4 tedne; po 2 tedna v drugem in tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek: poklicna matura
Izobrazba: Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic elektrotehnik. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja: Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe (npr. na tehniških fakultetah, Filozofski fakulteti, EPF itd.) – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja elektronike 
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L4.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina4433
MATMatematika3332
TUJTuji jezik3333
UMEUmetnost2
ZGOZgodovina3
GEOGeografija2
SOCSociologija2
FIZFizika22
KEMKemija2
ŠVZŠportna vzgoja2422
Skupaj18191510
Strokovni moduli
ITPInformacijske tehnologije in podjetništvoteorija/praksa2/2
UIKUporaba IKT pri poslovanjuteorija/praksa3/1
UPNUpravljanje s programirljivimi napravamiteorija/praksa3/2
IOVElektrotehnika 1teorija/praksa4/2
NPENačrtovanje in priklopi električnih napravteorija/praksa4/2
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
UMNUporaba mikroprocesorskih napravteorija/praksa3/2
PZIPrenos in zapis informacijteorija/praksa4/1
VROVzdrževanje računalniške opremeteorija/praksa3/2
NAPNačrtovanje avtomatiziranih postrojevteorija/praksa3/1
ZOPZajemanje in obdelava procesnih veličinteorija/praksa3/2
Skupaj 10101419
Odprti del kurikuluma
MULMultimedijateorija2
ROBRobotikavaje1
ELMElektromobilnostteorija2
IPEIzbrana poglavja iz elektrotehniketeorija2
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija1
INIInteligentne inštalacijeteorija1
SELSistemska elektronikateorija2
OVEObnovljivi viri energijeteorija21
UMAUporabna matematikateorija1
KSPKomunikacijske spretnostiteorija1
Skupaj6444
Skupaj št. ur na teden34313433
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu152
Interesne dejavnosti128646496
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja energetike
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L4.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina4433
MATMatematika3332
TUJTuji jezik3333
UMEUmetnost2
ZGOZgodovina3
GEOGeografija2
SOCSociologija2
FIZFizika22
KEMKemija2
ŠVZŠportna vzgoja2422
Skupaj18191510
Strokovni moduli
ITPInformacijske tehnologije in podjetništvoteorija/praksa2/2
UIKUporaba IKT pri poslovanjuteorija/praksa3/1
UPNUpravljanje s programirljivimi napravamiteorija/praksa3/2
EL1Elektrotehnika 1teorija/praksa4/2
NPENačrtovanje in priklopi električnih napravteorija/praksa4/2
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
NEINačrtovanje električnih inštalacijteorija/praksa3/2
POTPogonska tehnikateorija/praksa3/2
UPRUporaba regulacijteorija/praksa3/2
DESDelovanje elektroenergetskih sistemovteorija/praksa4/1
NAPNačrtovanje avtomatiziranih postrojevteorija/praksa3/1
Skupaj 10101419
Odprti del kurikuluma
MULMultimedijateorija2
ELMElektromobilnostteorija2
IPEIzbrana poglavja iz elektrotehniketeorija2
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija1
INIInteligentne inštalacijeteorija1
SELSistemska elektronikateorija2
OVEObnovljivi viri energijeteorija21
UMAUporabna matematikateorija1
KSPKomunikacijske spretnostiteorija1
ROBRobotikavaje1
Skupaj6444
Skupaj št. ur na teden34313433
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu152
Interesne dejavnosti128646496

Srednji strokovni program elektrotehnik traja 4 leta. Dijaki lahko po opravljeni poklicni maturi šolanje nadaljujejo na višjih in visokošolskih programih, z opravljenim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih. Dijaki lahko po 2. letniku izberejo predmete s področja elektronike ali energetike. Med izobraževanjem imajo dijaki 8 tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, kjer se neposredno vključijo v delovni proces, si pridobijo izkušnje in vzpostavijo stike z morebitnimi kasnejšimi delodajalci po končani šoli.

Dijaki SERŠ-a bodo postali vsestranski strokovnjaki na področju elektrotehnike in zelo iskan ter lahko zaposljiv  kader.  Zahvaljujoč sodobno opremljenim učilnicam in strokovnemu učiteljskemu kolektivu uspešen zaključek šolanja in posledično uspešna poklicna kariera naših dijakov ni naključje.

V šoli se dijaki izobražujejo v sodobno opremljenih učilnicah praktičnega pouka za elektroniko in energetiko. V njih med drugim spoznavajo in uporabljajo: rezkalnik za sodobno izdelavo tiskanih vezij, polagalnike SMD-komponent, mikrokrmilnike, inteligentne inštalacije, krmilnike, solarne celice, priklope elektromotorjev in delo z robotsko roko.

Predmetnik nadgrajujemo z atraktivnimi in sodobnimi vsebinami v okviru predmetov odprtega kurikula, npr.: z robotiko, inteligentnimi inštalacijami, obnovljivimi viri energije, elektromobilnostjo ter podjetništvom in načrtovanjem.

Zaposliš se lahko na področju:

  • proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije,
  • sestavljanja, servisiranja in vzdrževanja avtomatiziranih postrojev,
  • kontrole izdelkov v proizvodnji,
  • montaže, servisa, vzdrževanja in prodaje električnih ter elektronskih naprav in strojev,
  • oblikovanja različnih elektronskih gradiv, oblikovanja spletnih strani ter prodaje multimedijskih izdelkov.

V šoli se dijaki izobražujejo v sodobno opremljenih učilnicah praktičnega pouka za elektroniko in energetiko. V dveh učilnicah praktičnega pouka je vsako delovno mesto opremljeno z različnimi napajalnim viri, s sodobnim digitalnim 200MHz spominski osciloskopom in sodobnim 25MHz funkcijskim generatorjem. Takšna zasnova dijakom omogoča usvojitev širokega nabora znanj s področja elektronike in energetike.

Na področju mikrokrmilniških vezij so dijakom namenjene najsodobnejše didaktične razvojne enote za delo z mikrokrmilniki. Podjetje Microchip je leta 2016 na tržišče poslalo razvojno enoto za delo z mikrokrmilniškimi vezji. Danes jih dijaki SERŠ-a uspešno uporabljajo pri praktičnem pouku.

Dijaki spoznajo celoten postopek načrtovanje eno- in dvoslojnih tiskanih vezij, in sicer od idejne zasnove na listu papirja, shematskega načrtovanja vezja, načrtovanja tiskanega vezja do izdelave tiskanega vezja. Učilnice za praktični pouk so opremljene za izdelavo klasičnih tiskanih vezij in tudi tiskanih vezij v tehnologiji površinske montaže elementov – SMD/SMT (Surface Mounted Device/Technology). Pri izdelavi teh vezij so jim na voljo sodobna rezkalnika podjetja LPKF in polagalniki SMD-komponent. Dodatno je učilnica za praktični pouk opremljena z visoko zmogljivim mikroskopom za opazovanje pravilnosti namestitve SMD-komponent.

Za računalniško načrtovanje tiskanih vezij uporabljajo orodja za računalniško podprto konstruiranje, ki omogočajo avtomatizacijo načrtovanja elektronskih shem. To so orodja, ki jih poznamo pod imenom CAD (Computer Aided Design) in EDA (Electronic design automation). Na tržišču so orodja različnih podjetij, dijaki na SERŠ-u za računalniško podprto načrtovanje uporabljajo uporabniško prijazno in zmogljivo EDA/CAD orodje EAGLE podjetja Autodesk.

V okviru orodja EAGLE za računalniško načrtovanje električnih vezij dijaki spoznajo osnove uporabe simulatorja elektrotehniških vezij SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis).   Pridobljeno znanje jim bo v pomoč pri strokovni karieri in nadaljnjem šolanju na fakultetah elektrotehnike. Med drugim spoznavajo in uporabljajo: rezkalnik za sodobno izdelavo tiskanih vezij, polagalnike SMD-komponent, mikrokrmilnike, avtomatizacijske postroje, inteligentne inštalacije, krmilnike, solarne celice, priklope elektromotorjev in delo z robotsko roko.  Teoretične vsebine utemeljujejo tudi s sodobnimi simulacijskimi programi.

Zloženka – elektrotehnik

Accessibility
UA-47570617-1