ZADNJI ROK za prijavo k zimskemu roku poklicne mature  je sreda, 14. 12. 2022. Pravilno izpolnjeni prijavi je potrebno priložiti potrdilo o poravnanih stroških za pristop k PM (plačilo v računovodstvu šole).

ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2022

14. december 2022 (sre)
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v zimskem izpitnem roku (prijavnica)
3. februar 2023 (pet)
Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)   *1
9. februar 2023 (čet)
Rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)
9. februar 2023 (čet)
Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM    *2
13. februar 2023 (pon)
Slovenščina – pisni izpiti
14. februar 2023 (tor)
Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpiti
15. februar 2023 (sre)
2. predmet – pisni izpiti (računalništvo, elektrotehnika)
16. februar – 25. februar 2023
Ustni izpiti in 4. predmet
13. marec 2023 (pon)
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
 
 

 

*1         O upravičenosti razlogov za zamudo odloča ŠMK PM na podlagi pisnih dokazil.

*2         Kandidati, ki nimajo statusa dijaka/udeleženca izobraževanja odraslih, morajo predložiti spričevalo o zaključnem letniku in potrdilo o plačilu izpitov PM (blagajna v računovodstvu šole).

Neupoštevanje rokov vodi v izgubo pravice pristopa k opravljanju izpitov.

  • Abecedni razporedi po učilnicah bodo objavljeni na dan pisanja pri vhodu v šolo na Gosposvetski in ob vhodnih vratih učilnic.
  • Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni pri vhodu v šolo na Gosposvetski 13. 2. 2023.

PISNI IZPITI

Vstop kandidatov v izpitni prostor je možen od 8:30 dalje. Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri.

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno mesto.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave.

Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

SLOVENŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični angleški slovar, slovensko-angleški slovar in angleško-slovenski slovar (v knjižni obliki)

MATEMATIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir

NEMŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični nemški slovar, nemško-slovenski slovar in slovensko-nemški slovar (v knjižni obliki)

ELEKTROTEHNIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, ravnilo

RAČUNALNIŠTVO – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.