Vpis v visokošolske programe – urejanja digitalnega potrdila

Dijaki zaključnih letnikov, ki se boste vpisovali v visokošolske programe (vpis bo potekal med 12. 2. in začetkom marca), lahko prijavo oddate na dva načina:

1.Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) – Vsak rezident Republike Slovenije si lahko brezplačno pridobi digitalno potrdilo SIGEN-CA. Potrdilo si lahko uredite na Upravnih enotah v času uradnih ur izven časa pouka. Dijaki morate imeti s seboj:

  • izpolnjen obrazec (https://www.sigen-ca.si/dokumenti/Gen-Fiz-DP-2.7.pdf), pazite predvsem na točnost EMŠO podatka in e-poštnega naslova (šolskega naslova @sers.si ne smete uporabite) – obrazec izpolnite na računalniku, natisnete in podpišete, če ga izpolnjujete na roko pišite z velikimi tiskanimi črkami in
  • osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico).

2. Prijava z uporabniškim imenom in geslom – Elektronsko izpolnjeno prijavnico boste morali natisniti, jo lastnoročno podpisati in jo poslati priporočeno po pošti.