Vpis v 1. letnik – število prijav po programih

Število prijav
ProgramRazpisana mestaPrijavljeni - 28. 5. 2020
Elektrikar2635
Računalnikar2635
Elektrotehnik5645
Tehnik računalništva112163
Tehniška gimnazija2824
 • Nemščine zaradi premajhnega interesa v programih računalnikar, elektrikar, elektrotehnik in tehnik računalništva ne bomo izvajali.
 • V elektrikarju bi ob trenutnem stanju imeli omejitev vpisa. Glede na ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda, bi bila meja pri 64-ih točkah (za sprejem v 1. krogu 65 točk). K tem točkam se konec junija prištejejo še ocene 9. razreda, upoštevajo se tudi odločbe dijakov s posebnimi potrebami. Podrobnejša okvirna razvrstitev kandidatov
 • V računalnikarju bi ob trenutnem stanju imeli omejitev vpisa. Glede na ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda, bi bila meja pri 67-ih točkah (za sprejem v 1. krogu 69 točk). K tem točkam se konec junija prištejejo še ocene 9. razreda, upoštevajo se tudi odločbe dijakov s posebnimi potrebami. Podrobnejša okvirna razvrstitev kandidatov po ocenah 7. in 8. razreda
 • V tehniku računalništva bi ob trenutnem stanju imeli omejitev vpisa. Glede na ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda, bi bila meja pri 87-ih točkah (za sprejem v 1. krogu 90 točk). K tem točkam se konec junija prištejejo še ocene 9. razreda, upoštevajo se tudi odločbe dijakov s posebnimi potrebami. Podrobnejša okvirna razvrstitev kandidatov po ocenah 7. in 8. razreda
 • Primer izračuna točk iz ocen 7. in 8. razreda
 • Trenutno imamo prosta mesta še v programu tehniška gimnazija in programu elektrotehnik.
 • Dodatne informacije prejmete pri Iris Vinko (iris.vinko@sers.si), Maji Krajnc (maja.krajnc@sers.si) in Lari Jug (lara.jug@sers.si).

Prenos prijav – do 16. 6. 2020

 • Prenos prijav je možen do 16. 6. 2020. Prenosi prijave potekajo brezstično, preko e-pošte. Posredujete nam skeniran/fotografiran izpolnjen in obvezno lastnoročno podpisan obrazec s strani starša in kandidata. Na e-pošto vam bomo potrdili prejem obrazca. Šola nato napravi prenos v drugi program oz. posreduje prijavnico z dokumentacijo na želeno šolo. Obrazec za prenos prijave
Informacije

Rokovnik – pomembni datumi
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole
Razpis za šolsko leto 2020/21

Vpis 2019/20 – postopek in dokumentacija

OBVESTILA:

 • elektrikar
 • računalnikar
 • elektrotehnik
 • tehnik računalništva
 • tehniška gimnazija

MALICA:

Prijava na malico
Preberi več

OBRAZCI:

 • športnovzgojni karton
 • davčna številka
 • Izjava o privolitvi staršev / zakonitih zastopnikov dijaka oziroma polnoletnega dijaka za obdelavo osebnih podatkov dijaka

Da se izognemo gneči in bo vpis potekal tekoče, vas prosimo, da upoštevate vrstni red in s seboj prinesete izpolnjene obrazce, ki ste jih prejeli po pošti.

ORODJE:

Seznam potrebnega orodja in delovne opreme:

 • Elektrikar, Elektrotehnik
 • Računalnikar
 • Tehnik računalništva

STATUSI

Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo. Na vpisu nas obvestite o statusih, ki jih je imel učenec v OŠ.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Elektrikar
Računalnikar
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehniška gimnazija
Tehnik računalništva – PTI