Volitve predstavnikov dijakov/dijakinj v svet zavoda

V skladu z 11. členom  Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja elektro-računalniška šola Maribor ter 46. in 47. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je ravnateljica razpisala volitve za dva (2) predstavnika dijakov oz. dijakinj Srednje elektro-računalniške šole Maribor, ki bodo v torek, 24. septembra 2019 med 7.50 in 10.20 uro.

Volitve bodo izvedene za vse oddelke na šoli, pravico odločanja imajo vpisani na SERŠ v tekočem šolskem letu.

Predstavnika dijakov v svet šole izvolijo dijaki na neposrednih in tajnih volitvah z liste kandidatov, ki jo je oblikovala dijaška skupnost SERŠ Maribor.

Občasno bo zaradi volitev v torek 2., 3. in 4. uro moten pouk. Volilni odbor bo opravil volitve v vsakem oddelku v času pouka v eni izmed navedenih ur.

Predlogi kandidatov dijaške skupnosti za svet zavoda (po abecednem vrstnem redu):

  1. Jan Murko, 3.ap
  2. Žan Rajh, 1.ar
  3. Rene Šoštarič, 2.ag – predstavitev dijaka

Mandat izvoljenega člana sveta šole je vezan na status dijaka.

Mentorja DS: Aleš Bezjak, Bojan Skok

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.