Učijo se podjetnega razmišljanja – članek v Večeru

članek Večeru, 3. 10. 2019