Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja v šolskem letu 2019/2020

V četrtek, 5. decembra 2019 med 13.00 in 14.00 bo, v L8 (učilnica fizike), potekalo šolsko tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja.

Tekmovanje poteka na šolski ravni, kjer je možno osvojiti bronasto priznanje in se kvalificirati za nastop na državni ravni, kjer je možno doseči srebrno ali zlato priznanje.

Potrebna znanja so: osnove astronomije, orientacija na nebu in uporaba vrtljive zvezdne karte. Če bi želeli usvojiti ali izpopolniti katero od teh vsebin, se nam še lahko pridružite na astronomskem krožku, ki poteka ob sredah med 7.05 in 8.35 v L9 (učilnica biologije).

Tekmovanje organizira Društvo Matematikov Fizikov in Astronomov Slovenije. Vse razpisne pogoje in pravila najdete na njihovi spletni strani: https://www.dmfa.si/tekmovanja/As .

Vsak tekmovalec mora izpolniti pisno soglasje za javno objavo dosežkov, ki obsega: ime, priimek, spol, datum rojstva, letnik, ki ga obiskuje in podpis zakonitega zastopnika. Prijavnino organizatorju poravna šola.

Tekmovalci se najkasneje do četrtka, 28. 11. 2019, prijavite po elektronski pošti: natasa.petelin@sers.si ali osebno pri Nataši Petelin v kabinetu fizike (L7), kjer tudi dobite izjavne liste in vse nadaljnje informacije.

Pripravila: Nataša Petelin

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.