Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) predvideva naslednje vrste štipendij:

  • Državne štipendije
  • Zoisove štipendije
  • za deficitarne poklice – v preteklih letih so se za to štipendijo lahko prijavili dijaki 1. letnikov programa elektrikar, razpis za šolsko leto 2021/2022 se pričakuje februarja 2021
  • kadrovske (sofinanciranje)
  • štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost

V primeru dodatnih vprašanj, se lahko obrnete na:

  • Center za socialno delo – spletna stran
  • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije – spletna stran
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti