Štipendija za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/20

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/20. Cilj je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ali zanj ni dovolj zanimanja, ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Možnost pridobitve štipendije bodo imeli tudi dijaki, ki bodo v šolskem letu 2019/20 obiskovali  1. letnik srednjega poklicnega programa elektrikar. Vloga za pridobitev se odda od 15. 6. 2019 do 20. 9. 2019.

Posebnosti:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice.

Vse informacije so na voljo na spletni strani Sklada, na e-naslovu deficitarne@sklad-kadri.si oz. na tel. št. 01 434 15 36.