Status udeleženca izrednega izobraževanja

Status udeleženca izrednega izobraževanja se pridobi z vključitvijo v izobraževalni program. Ta status preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega izobraževanja.

Udeleženec izobraževanja lahko praviloma enkrat ponavlja letnik v istem izobraževalnem programu. Status mu preneha, če se ne vpiše v naslednji letnik. To velja za vse udeležence izrednega izobraževanja, ki se izobražujejo v obliki samostojnega učenja ali organiziranega izobraževalnega dela.