Športni dan

V PONEDELJEK, 17. 6. 2019, bo športni dan za dijake oddelkov:

1.dr, 1.at, 1.bt

Organiziran bo POHOD. Zbor v športni opremi ob 8.00 na južni ploščadi v Ljudskem vrtu, pred športno dvorano Lukna. Vodja je ga. Polona Krivec Švab, spremljevalci profesorji: Feguš, Hergan Grosek, Soršak, Rupnik, Visočnik.

V TOREK, 18. 6. 2019, bo športni dan za dijake oddelkov:

2.ar, 2.br, 2.cr

Organiziran bo POHOD. Zbor v športni opremi ob 8.00 na južni ploščadi v Ljudskem vrtu, pred športno dvorano Lukna. Vodja je ga. Polona Krivec Švab, spremljevalci profesorji: Potisk, Štrucl, Koler, Hace, Germ.

V SREDO, 19. 6. 2019, bo športni dan za dijake oddelkov:

2.dr, 2.at, 2.bt

Organiziran bo POHOD. Zbor v športni opremi ob 8.00 na južni ploščadi v Ljudskem vrtu, pred športno dvorano Lukna. Vodja je ga. Polona Krivec Švab, spremljevalci profesorji: Zinrajh, Golob, Nerat, Papić, Rotman.

V ČETRTEK, 20. 6. 2019, bo športni dan za dijake oddelkov:

1.ar, 1.br, 1.cr

Organiziran bo POHOD. Zbor v športni opremi ob 8.00 na južni ploščadi v Ljudskem vrtu, pred športno dvorano Lukna. Vodja je g. Žarko Jesenovec, spremljevalci: Hace, Primožič, Šarman Šumandl, Štrucl, Visočnik.

Kdor bo želel malico iz šolske menze, si jo naj pravočasno naroči. Športni dan je obvezna interesna dejavnost! Bodite aktivni in izkoristite dan za prijetno druženje z vrstniki.

Aktiv učiteljev ŠVZ

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.