Zaposleni

 

Kontakti zaposlenih

 
 
Družboslovje
Zdravko Papić
Nastja Strnad
Branka Rotman
Ljudmila P. Bruderman
Jovita Kancler
Petra M. Najžar

Umetnost in multimedija
mag. Domen Rupnik
Robert Novak
Miran Waldhütter
Janja Marija Ipavec

Matematika
Polonca H. Pavlič
Nataša Hauptman
Petra Tisnikar
Irena Pivko
Monika Stergar
Darko Zinrajh

Naravoslovje
Tanja Jagarinec
Darinka Ferlež
Anton Soršak
Darko Zinrajh
 
Nataša Petelin
Iris Vinko

Slovenščina
dr. Nataša Kralj
Daniela H. Grosek
Jelka Pišec
Marjana Nerat
Milena Milanovič
Jadranka Golob
Barbara Gajšek

Tuji jeziki
Patricia Kocbek
Karin L. Milič
Sanela M. Dežman
dr. Nataša Kralj
Suzana Rehberger
Ida Lotrič
Daniela H. Grosek

Elektrotehnika
mag. Ivanka Lesjak
Peter Koler
Robert Gašparič
Žarko Jesenovec
Bojan Rozin
Milan Šarman
Darko Visočnik
Miran Čokl
Rolando Rajšp
Dušan Kaiser
Benjamin Vergles
Davorin Osebik
Bojan Dežman
Darko Romih

Računalništvo
Manja Š. Šumandl
Borut Breščak
Slavko Nekrep
Andrej Primožič
Marjan Uranjek
Jernej Feguš
Manja S. Potisk
Rudolf Weinzerl
Vida Motaln
Branko Potisk
Jože Štrucl
Jernej Krajnčan
Aleš Pukšič
 
Maria da Graca
Dušan Fugina
 
Dean Rutar
Helena Sternad
Miran Kocbek
Športna vzgoja
Aleš Bezjak
Polona K. Švab
Bojan Skok
Zvonko Kladnik
Leonida Klemenčič
Boštjan Kozel

Kolegij ravnateljice
Irena S. Žnidarič
Darko Romih
Vida Motaln
Maja Krajnc
Iris Vinko
Lara Jug
Benjamin Vergles