Zaposleni

 

Kontakti zaposlenih

Družboslovje
Zdravko Papić
Marija Bitenc
Branka Rotman
Ljudmila P. Bruderman

Umetnost in multimedija
mag. Domen Rupnik
Robert Novak
Miran Waldhütter

Matematika
Polonca H. Pavlič
Nataša Hauptman
Petra Tisnikar
Irena Pivko
Monika Stergar
Darko Zinrajh

Naravoslovje
Tanja Jagarinec
Darinka Ferlež
Anton Soršak
Darko Zinrajh
Iris Arbeiter

Slovenščina
mag. Klementina Podvršnik
Daniela Hergan
Jelka Pišec
Marjana Nerat
Milena Milanovič
Jadranka Golob
Vlasta Rojs
Barbara Gajšek

Tuji jeziki
Patricia Kocbek
Karin L. Milič
Sanela M. Majhenič
dr. Nataša Kralj
Suzana Rehberger
Ida Lotrič
Daniela Hergan

Elektrotehnika
mag. Ivanka Lesjak
mag. Milan Auda
Robi Gašparič
Žarko Jesenovec
Bojan Rozin
Milan Šarman
Darko Visočnik
Miran Čokl
Danilo Germ
Dušan Kaiser
Benjamin Vergles
Manja Š. Šumandl
Bojan Dežman
Darko Romih
Peter Koler

Računalništvo
Manja Š. Šumandl
Borut Breščak
Slavko Nekrep
Andrej Primožič
Marjan Uranjek
Jernej Feguš
Manja S. Potisk
Rudolf Weinzerl
Vida Motaln
Branko Potisk
Jože Štrucl
Jernej Krajnčan
Aleš Pukšič
Rolando Rajšp

Športna vzgoja
Bojan Skok
Polona K. Švab
Aleš Bezjak
Zvonko Kladnik
Bojan Tramšek

Kolegij ravnateljice
Irena S. Žnidarič
Darko Romih
Miran Waldhütter
Maja Krajnc
Iris Arbeiter